Главная \ Каталог товаров \ Металлопрокат с хранения

Металлопрокат с хранения

Office 2007 XLSX Test Document
Квадрат АК-29 155 155 1,3     0,274  
Квадрат АК-32 260 260 1,8   поковка 1,004  
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 2,8     0,686  
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 2,88     0,71  
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 2,83     0,689  
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 2,82     0,695  
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 3,01     0,73  
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 3,03     0,73  
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 2,65     0,641  
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 3,5     0,841  
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 3,13     0,753  
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 3,07     0,748  
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 2,64     0,632  
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 2,52     0,67  
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 2,89     0,676  
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 3,05     0,773  
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 3,51     0,865  
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 2,8-3,7   г/к 19,2 5.961-11642-97
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 3,13     0,753  
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 3,07     0,748  
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 2,64     0,632  
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 2,52     0,67  
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 2,77     0,708  
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 2,71     0,78  
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 2,84     0,712  
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 2,73     0,785  
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 2,88     0,724  
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 2,82     0,707  
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 2,4     0,6  
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 2,45     0,611  
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 2,77     0,698  
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 2,88     0,719  
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 2,95     0,75  
Квадрат АК32ПК-ВД 180 180 2,73     0,681  
Квадрат ОХН1М 140 140 2.05+2.07   г/к 0,493 14-1-4058-85
Квадрат ОХН1М 60 60 2,87-2,9   г/к 0,968 14-1-4058-85
Квадрат ОХН3МА 125 125 2.62+2.61+2.7   г/к 0,901 14-1-4058-85
Квадрат Р18 12 16       0,009 9373-60
Квадрат Р18 16 32       0,01 9373-60
Квадрат Р18 16 16 1,22-2,82   г/к 0,106 19265-73
Квадрат Р18 20 20 2,6   г/к 0,009 19265-73,2591-88
Квадрат Р18 20 30       0,014 9373-60
Квадрат Р18 20 25       0,016 9373-60
Квадрат Р6М5 10 10 2,06-3,1   г/к 0,097 19265-73
Квадрат Р9 10 20       0,017 9373-60
Квадрат Р9 10 20       0,004 9373-60
Квадрат Р9 13 26       0,009 9373-60
Квадрат Р9 16 30       0,033 9373-60
Квадрат У8А 180 180     г/к 1,546 1435-99,2591-88
Квадрат ХВГ 35 50     г/к 2,006  
Квадрат ХВГ 60 120       0,13  
Квадрат ХЗ 100 100 1,52     0,104  
Квадрат х/з 190 200 2,63     0,796  
Квадрат Х12Ф1 20 40       0,542  
Квадрат 0Х18Н5Г12АБ 180 180       5,47 2591-06
Квадрат 07Х16Н4Б-Ш 180 180 2,43   поковка 0,594  
Квадрат 07Х16Н4Б-Ш 180 180 1,6-2,4   г/к 0,402 2591-88,5949-75
Квадрат 08ПС 70 138     г/к 2,405  
Квадрат 08Х17Н6Т 180 180 2,8     0,68  
Квадрат 08Х18Н10Т 100 100 2,02-2,64     1,58  
Квадрат 08Х18Н10Т 100 100 2,02-2,64     1,58  
Квадрат 08Х18Н10Т 170 170 2,91     0,68  
Квадрат 08Х18Н10Т 170 170 2,86     0,665  
Квадрат 08Х18Н10Т 170 170 2,85     0,661  
Квадрат 08Х18Н10Т 170 170 2,85     0,661  
Квадрат 08Х18Н10Т 170 170 2,86     0,665  
Квадрат 08Х18Н10Т 170 170 2,91     0,68  
Квадрат 08Х18Н10Т 200 200       1,337 5949-75,2591-88
Квадрат 08Х18Н10Т 200 200       0,702 14-1-377-72
Квадрат 08Х18Н10Т 200 200 2,2     0,661 5949-75,2591-71
Квадрат 08Х18Н10Т 200 200 2,23     0,662 5949-75,2591-71
Квадрат 08Х18Н10Т 200 200 2,32     0,685 5949-75,2591-71
Квадрат 08Х18Н10Т 200 200 2,39     0,705 5949-75,2591-71
Квадрат 08Х18Н10Т 200 200 2,28     0,681 5949-75,2591-71
Квадрат 08Х18Н10Т 200 200 2,2     0,661 5949-75,2591-71
Квадрат 08Х18Н10Т 200 200 2,28     0,681 5949-75,2591-71
Квадрат 08Х18Н10Т 200 200 2,39     0,705 5949-75,2591-71
Квадрат 08Х18Н10Т 200 200 2,23     0,662 5949-75,2591-71
Квадрат 08Х18Н10Т 200 200 2,32     0,685 5949-75,2591-71
Квадрат 08Х18Н10Т 250 250 2,2   поковка 0,96  
Квадрат 08Х21Н6М2Т 200 200 2,07   поковка 0,654 2591-88,5949-75
Квадрат 10Г2 300 300 4,04   г/к 5,71  
Квадрат 10ХСНД 230 400 0,64   поковка 0,468 19281-89,8479-70
Квадрат 10ХСНД 250 540     поковка 2,34 19281-89,8479-70
Квадрат 10ХСНД 250 500     поковка 1,618  
Квадрат 10Х17Н13М2Т 150 150 2,135   г/к 0,364 2591-88,5949-75
Квадрат 10895 150 150 4   г/к 4,372 2591-88,11036-75
Квадрат 12ХН3А 250 250 3,15     1,626  
Квадрат 12Х13 10 10     калибр 0,06 8559-75
Квадрат 12Х13 10 10     калибр 0,044 8559-75
Квадрат 12Х13 190 200 2,25     0,658  
Квадрат 12Х13 60 80 1,4-1,9   г/к 0,464 18968-73,4405-75
Квадрат 12Х13-Ш 25 45     г/к 0,254 18968-73,4405-75
Квадрат 12Х13-Ш 40 50     г/к 0,686 18968-73,4405-75
Квадрат 12Х13-Ш 60 120       0,074 18968-73,4405-75
Квадрат 12Х13-Ш 60 120 0,85   г/к 0,113 18968-73,4405-75
Квадрат 12Х18Н10Т 160 160       0,643 5949-75,2591-88
Квадрат 12Х18Н10Т 160 160       1,326 5949-75,2591-88
Квадрат 12Х18Н10Т 200 200       0,674 5949-75,2591-88
Квадрат 12Х18Н10Т 250 250       0,936 5949-75,2591-88
Квадрат 12Х18Н12Т 200 200       0,694 5632-72,2591-06
Квадрат 12Х18Н9Т 150 150       0,609 5949-75,2591-88
Квадрат 12Х2НВФА 125 125       5,428 14-1-950-86
Квадрат 12Х2НВФА 80 80 2,84   г/к 1,1  
Квадрат 12Х2Н4А 100 100     г/к 0,9 4543-71,2591-88
Квадрат 13Х11Н2В2МФ-Ш 30 40       0,284  
Квадрат 13Х11Н2В2МФ-Ш 30 60     г/к 0,598 14-3297-82,4405-75
Квадрат 13Х11Н2В2МФ-Ш 52 62     неизв 0,202 14-1-3297-82
Квадрат 14Х17Н2 160 160     поковка 0,981 5949-75,2591-71
Квадрат 14Х17Н2 180 180 2,66     0,643 5949-75,2591-71
Квадрат 14Х17Н2 180 180 2,51     0,586 5949-75,2591-71
Квадрат 14Х17Н2 180 180 2,35     0,576 5949-75,2591-71
Квадрат 14Х17Н2 180 180 2,91     0,695 5949-75,2591-71
Квадрат 14Х17Н2 180 180 2,95     0,702 5949-75,2591-71
Квадрат 14Х17Н2 180 180 2,51     0,586 5949-75,2591-71
Квадрат 14Х17Н2 180 180 2,91     0,695 5949-75,2591-71
Квадрат 14Х17Н2 180 180 2,35     0,576 5949-75,2591-71
Квадрат 14Х17Н2 180 180 2,66     0,643 5949-75,2591-71
Квадрат 14Х17Н2 180 180 2,95     0,702 5949-75,2591-71
Квадрат 14Х17Н2 190 190 2,16     0,63 5949-75,2591-71
Квадрат 14Х17Н2 190 190 2,16     0,63 5949-75,2591-71
Квадрат 14Х17Н2 190 190 2,16     0,63 5949-75,2591-71
Квадрат 14Х17Н2 190 190 2,16     0,63 5949-75,2591-71
Квадрат 14Х17Н2 20 35       0,54 5949-75,2591-06
Квадрат 14Х17Н2 200 200 2,32     0,648 5949-75,2591-71
Квадрат 14Х17Н2 200 200 2,25     0,681  
Квадрат 14Х17Н2 200 200 2,28     0,686  
Квадрат 14Х17Н2 200 200 2,32     0,7  
Квадрат 14Х17Н2 200 200     поковка 1,388 5949-75,2591-71
Квадрат 14Х17Н2 200 200 2,32     0,648 5949-75,2591-71
Квадрат 14Х17Н2-Ш 200 200     поковка 1,73 14-1-377-72
Квадрат 15Х11МФ-Ш 100 100     г/к 1,884 18968-73,2591-71
Квадрат 15Х11МФ-Ш 50 80     г/к 0,396 18968-73,4405-75
Квадрат 15Х11МФ-Ш 55 80       0,29 18968-73,4405-75
Квадрат 15Х11МФ-Ш 55 90       1,206 18968-73,4405-75
Квадрат 15Х11МФ-Ш 55 80     поковка 1,034 18968-73,4405-75
Квадрат 15Х11МФ-Ш 55 90     поковка 1,648 18968-73,4405-75
Квадрат 15Х11МФ-Ш 55 90     г/к 1,032 18968-73,4405-75
Квадрат 15Х11МФ-Ш 55 90     г/к 3,07 18968-73,4405-75
Квадрат 15Х11МФ-Ш 60 80     поковка 0,896 18968-73,4405-75
Квадрат 15Х11МФ-Ш 60 60     г/к 0,916 18968-73,4405-75
Квадрат 15Х11МФ-Ш 60 75     г/к 1,19 18968-73,4405-75
Квадрат 15Х11МФ-Ш 60 90     г/к 0,584 18968-73,4405-75
Квадрат 15Х11МФ-Ш 60 80     поковка 2,242 18968-73,4405-75
Квадрат 15Х11МФ-Ш 60 80     поковка 1,08 18968-73,4405-75
Квадрат 15Х11МФ-Ш 60 75     г/к 1,9 18968-73,4405-75
Квадрат 15Х11МФ-Ш 60 75     поковка 0,764 18968-73,4405-75
Квадрат 15Х11МФ-Ш 60 75     поковка 4,196 18968-73,4405-75
Квадрат 15Х11МФ-Ш 60 80     поковка 2,35 18968-73,4405-75
Квадрат 15Х11МФ-Ш 60 75     г/к 1,802 18968-73,4405-75
Квадрат 15Х11МФ-Ш 60 80     г/к 2,314 18968-73,4405-75
Квадрат 15Х11МФ-Ш 60 80     г/к 1,18 18968-73,4405-75
Квадрат 15Х11МФ-Ш 60 90     поковка 1,6 18968-73,4405-75
Квадрат 15Х11МФ-Ш 66 78     г/к 0,039 18968-73
Квадрат 15Х11МФ-Ш 70 80     г/к 1,28 18968-73,4405-75
Квадрат 15Х11МФ-Ш 70 70     поковка 1,038 18968-73,4405-75
Квадрат 15Х11МФ-Ш 70 80     г/к 3,02 18968-73,4405-75
Квадрат 15Х11МФ-Ш 70 80     г/к 1,546 18968-73,4405-75
Квадрат 18Х1М1ФА 100 100       0,181 4543-71,2591-06
Квадрат 18Х11МНФБ-Ш 75 150     г/к 0,18 18968-73,4405-75
Квадрат 18Х11МНФБ-Ш 80 100     г/к 0,526 18968-73,4405-75
Квадрат 18Х11МНФБ-Ш 85 100     поковка 1,046 18968-73,4405-75
Квадрат 18Х11МНФБ-Ш 90 100     поковка 0,144 18968-73,4405-75
Квадрат 18Х11МНФБ-Ш 90 100     поковка 0,768 18968-73,4405-75
Квадрат 20 150 150       1,111 1050-74,2591-06
Квадрат 20ХН3А 160 160     г/к 0,254  
Квадрат 20ХН3А 200 200       0,408 14-1-4492-88
Квадрат 20Х13 100 100       1,176 5632-72,2591-06
Квадрат 20Х13 150 150       0,537 5632-72,2591-06
Квадрат 20Х13 200 200 3,4     1,63 5632-72,2591-06
Квадрат 20Х13 25 30       0,657 5632-72
Квадрат 20Х13 25 25       0,253 5632-72,2591-06
Квадрат 20Х13 30 60       0,348  
Квадрат 20Х13 42 42       0,328 5632-72,2591-06
Квадрат 20Х13 80 80 1,58-2,05   г/к 0,478  
Квадрат 20Х13-Ш 60 85     поковка 0,81 18968-73,4405-75
Квадрат 20Х13-Ш 60 85     поковка 0,278 18968-73,4405-75
Квадрат 20Х13-Ш 65 105     поковка 1,175 18968-73,4405-75
Квадрат 20Х13-Ш 65 65       1,148 18968-73,4405-75
Квадрат 20Х13-Ш 70 85     поковка 0,8 18968-73,4405-75
Квадрат 20Х13-Ш 70 80     г/к 0,118 18968-73,4405-75
Квадрат 20Х13-Ш 75 75     поковка 0,914 18968-73,1133-71
Квадрат 20Х13-Ш 80 80     поковка 0,378 18968-73,1133-71
Квадрат 20Х13-Ш 80 80       0,892 18968-73,4405-75
Квадрат 25 100 100       0,847 1050-74,2591-06
Квадрат 25 150 150       0,203 1050-74,2591-06
Квадрат 25Х13Н2 130 130     поковка 0,174  
Квадрат 3 220 220       3,11 380-71,2591-06
Квадрат 3 250 250       1,48 380-71,2591-06
Квадрат 30ХГСА 140 140 0,51-1,6   поковка 0,218  
Квадрат 30ХГСН2А 215 230 1,51   поковка 0,57  
Квадрат 30Х13 100 100     поковка 1,95 5949-75,2591-71
Квадрат 30Х13 200 200     поковка 0,673 5949-75,2591-71
Квадрат 34ХН1МА 140 140 3   г/к 0,478 108-1029-81
Квадрат 34ХН1МА 155 160 2,6   г/к 0,526 108-1029-81
Квадрат 34ХН1МА 410 530 77   поковка 1,368 108.958.04-85
Квадрат 38ХН3МА 240 260 3,16-3,37   г/к 6,628 2591-88
Квадрат 38ХН3МФА 250 250 4,03     1,998  
Квадрат 38ХН3МФА 250 250 4,03     1,998  
Квадрат 38ХН3МФА 300 300 2,47     1,753  
Квадрат 38ХН3МФА 300 300 2,47     1,753  
Квадрат 38Х2МЮА 100 100 2,22-3,12   г/к 0,338  
Квадрат 38Х2МЮА 150 150       1,37  
Квадрат 38Х2Н2МА 150 150 1,36     0,24  
Квадрат 38Х2Н2МА 150 150 1,36     0,241  
Квадрат 38Х2Н2МА 150 150 1,36     0,241  
Квадрат 38Х2Н2МА 150 150 1,35     0,236  
Квадрат 38Х2Н2МА 150 150 1,36     0,239  
Квадрат 38Х2Н2МА 150 150 1,36     0,241  
Квадрат 38Х2Н2МА 150 150 1,36     0,241  
Квадрат 38Х2Н2МА 150 150 1,35     0,236  
Квадрат 38Х2Н2МА 150 150 1,36     0,235  
Квадрат 38Х2Н2МА 150 150 1,37     0,241  
Квадрат 38Х2Н2МА 150 150 1,36     0,237  
Квадрат 38Х2Н2МА 150 150 1,36     0,239  
Квадрат 38Х2Н2МА 150 150 1,36     0,235  
Квадрат 38Х2Н2МА 150 150 1,37     0,241  
Квадрат 38Х2Н2МА 150 150 1,36     0,237  
Квадрат 38Х2Н2МА 150 150 1,36     0,24  
Квадрат 38Х2Н2МА 70 70 2,45-3,01   г/к 2,26  
Квадрат 38Х2Н2МА 80 80 1,22-3,24   г/к 3,252  
Квадрат 4Х5МФС 160 160 2,67     0,511  
Квадрат 4Х5МФС 160 160 2,67     0,511  
Квадрат 4Х5МФС 160 160 1,78   поковка 0,35  
Квадрат 4Х5МФС 160 160 2,67     0,511  
Квадрат 4Х5МФС 160 160 2,67     0,511  
Квадрат 40Х 150 150     г/к 9,862 4543-71,2591-88
Квадрат 40Х 200 200 1,35     0,426  
Квадрат 40Х 230 255 0,61   поковка 0,302  
Квадрат 40Х 240 280 0,63   поковка 0,35  
Квадрат 40Х 260 435 0,57   поковка 0,524  
Квадрат 40Х 260 440 0,545   поковка 0,526  
Квадрат 40ХН 100 100       0,16 4543-71,2591-06
Квадрат 40ХН 200 200 1,319   г/к 1,319  
Квадрат 40ХН 245 245 0,75   г/к 0,356 4543-71,2591-88
Квадрат 40ХН 270 270 0,87   г/к 0,5 4543-71,2591-88
Квадрат 40Х13 250 250     поковка 1,721 4543-71,2591-71
Квадрат 45 10 16 3,9-5,6   калибр 0,403 8787-68,14-11-245-88
Квадрат 45 100 100       0,214 1050-74,2591-06
Квадрат 45 11 18 3,7-4,72   калибр 0,778 8787-68,14-11-245-88
Квадрат 45 12 20 4-4,83   калибр 0,435 8787-68,14-11-245-88
Квадрат 45 12 20 4-4,83   калибр 0,185 8787-68,14-11-245-88
Квадрат 45 14 25 2,2-4,25   калибр 0,589 8787-68,14-11-245-88
Квадрат 45 14 25 2,2-4,25   калибр 0,111 8787-68,14-11-245-88
Квадрат 45 200 200       0,417 1050-74,2591-06
Квадрат 45 250 250       2,896 1050-74,2591-06
Квадрат 45 35 35 2,9-3,16     0,152  
Квадрат 45 8 12 3,5-5,2   калибр 0,2 8787-68,14-11-245-88
Квадрат 45 8 10 2,3-2,4   калибр 0,679 8787-68,14-11-245-88
Квадрат 45Г17Ю3 215 225       0,748 14-1-779-73
Квадрат 45Г17Ю3 225 225       0,698 14-1-779-73
Квадрат 45ХН 350 350 1,71     1,615  
Квадрат 45ХН 350 350 1,71     1,615  
Квадрат 5ХВ2С 100 100 2,28     0,178  
Квадрат 5ХВ2С 100 100 2,28     0,178  
Квадрат 5ХВ2С 100 100 2,28     0,179  
Квадрат 5ХВ2С 100 100 2,28     0,178  
Квадрат 5ХВ2С 100 100 2,28     0,187  
Квадрат 5ХВ2С 100 100 2,28     0,179  
Квадрат 5ХВ2С 100 100 2,28     0,178  
Квадрат 5ХВ2С 100 100 2,28     0,179  
Квадрат 5ХВ2С 100 100 2,28     0,179  
Квадрат 5ХВ2С 100 100 2,28     0,179  
Квадрат 5ХВ2С 100 100 2,28     0,179  
Квадрат 5ХВ2С 160 160 2,57     0,5  
Квадрат 5ХНМ 230 255 1,37   поковка 0,565 4543-71,8479-70
Квадрат 5ХНМ 230 255 1,7   поковка 0,71 4543-71,8479-70
Квадрат 5ХНМ 230 240 3   поковка 1,395 4543-71,8479-70
Квадрат 5ХНМ 240 250 3   поковка 1,435 4543-71,8479-70
Квадрат 65Г 250 250 2,19   г/к 1,074  
Квадрат 7ХГ2ВМФ 140 140 2,15   поковка 0,326 5950-2000,2591-2006
Квадрат 8ХФ 185 185 0,6   поковка 0,174 5950-73,2591-88
Круг X4CrNiMo16-5-1 90       г/к 0,151 10088-1
Круг АД1М 22 2.68;2.8       0,006 21488-97
Круг АД33 110 3.98;3.97       0,207 21488-97
Круг АД33 25 2,16       0,003 21488-97
Круг АД33 31 4,16       0,009 21488-97
Круг АД33 44,5 3,93       0,016 21488-97
Круг АД33 45 3,6       0,046 21488-97
Круг АД33 55 2,35       0,015 21488-97
Круг АК25 270 1,3       1,262  
Круг Алюминий 110 1,63       0,042 21488-97
Круг Алюминий 15,5 2,53-4,27       0,004 21488-97
Круг Алюминий 18 2,2-2,48       0,005 21488-97
Круг Алюминий 20 2,61-4,03       0,008 21488-97
Круг Алюминий 22 3,76       0,004 21488-97
Круг АМ 60 2,85       0,022 21488-97
Круг АМГ 20 2,75-3       0,017 21488-97
Круг АМГ 35 2.53;3.56       0,015 21488-97
Круг АМГ2 20 2,84-2,89       0,01 21488-97
Круг АМГ2 24,5 4,11-4,26       0,016 21488-97
Круг АМГ2 25 1,325-1,645       0,102 21488-97
Круг АМГ2 30 3,78       0,008 21488-97
Круг АМГ2 36 2,04-2,6       0,033 21488-97
Круг АМГ2 55 3,67       0,024 21488-97
Круг АМГ2 55 3,08-3,18       0,078 21488-97
Круг АМГ5 150         0,138 21488-76
Круг АМГ5 200         0,22 21488-76
Круг АМЦ 25 1.78;2.64       0,006 21488-97
Круг АМЦ 29,8 3,36-3,47       0,013 21488-97
Круг АМЦ 50 2,37-3,5       0,095 21488-97
Круг АМЦ 80 3.08;2.1       0,07 21488-97
Круг АРМКО 34         0,013  
Круг АРМКО 45 3,86       0,047 11036-75
Круг АС-14 10 2,8-3,1     калибр 0,8 14-1-1256-74
Круг АС-14 12 3,03     калибр 0,795 14-1-1256-74
Круг АС-14 14 1,05-3,14     калибр 0,391 14-1-1256-74
Круг АС-14 8,2 3-3,18     калибр 0,988 EN 102773
Круг АС-14 8,2 3-3,18     калибр 0,854 14-1-1256-91
Круг А11 45 1,96-3,08     калибр 0,14 1414-75
Круг А11 5 2,7-3,02     калибр 0,004 1414-75
Круг А11 50 1,57-3,24     калибр 0,406 1414-75
Круг А12 10       калибр 0,142 1414-75
Круг А12 10       калибр 1,05 1414-75
Круг А12 10 3,7-4,15     калибр 0,109 1414-75
Круг А12 12       калибр 1,7 1414-75
Круг А12 16 3,05-6,6     калибр 0,411 1414-75
Круг А12 16       х/т 0,173 1414-75
Круг А12 16       серебрянка 0,078  
Круг А12 20 1,99-7,2     г/к 0,409  
Круг А12 22 3,89-4,5       0,159  
Круг А12 3       калибр 1,1 1414-75
Круг А12 3,5       калибр 0,24 1414-75
Круг А12 4       калибр 0,9 1414-75
Круг А12 4       калибр 0,132 1414-75
Круг А12 4,5       калибр 0,17 1414-75
Круг А12 5       калибр 0,103 5949-75
Круг А12 5       калибр 0,28 1414-75
Круг А12 5       калибр 0,122 1414-75
Круг А12 5       калибр 0,43 1414-75
Круг А12 5       калибр 0,085 1414-75
Круг А12 5 3,4-4,2     г/к 0,2 1414-75
Круг А12 5,5       калибр 0,82 1414-75
Круг А12 6       калибр 0,5 1414-75
Круг А12 6       калибр 1,17 1414-75
Круг А12 6       калибр 0,332 1414-75
Круг А12 6       калибр 0,307 1414-75
Круг А12 6,5       калибр 0,3 1414-75
Круг А12 6,5 3,2-3,9     калибр 0,408 1414-75
Круг А12 6,5       калибр 0,144 1414-75
Круг А12 6,5       калибр 0,019 1414-75
Круг А12 7       калибр 0,196 1414-75
Круг А12 7       калибр 0,26 1414-75
Круг А12 7       калибр 0,115 1414-75
Круг А12 7 3,08-3,22     калибр 0,402 1414-75
Круг А12 7,5       калибр 0,22 1414-75
Круг А12 8       калибр 1,86 1414-75
Круг А12 8       калибр 0,021  
Круг А12 8       калибр 1,2 1414-75
Круг А12 8,5       калибр 0,085 1414-75
Круг А12 9       калибр 2,49 1414-75
Круг А12 9       калибр 0,215 1414-75
Круг А12 9       калибр 0,705 1414-75
Круг А12 9       калибр 0,195 1414-75
Круг А12 9,5       калибр 0,21 1414-75
Круг БрБ2 9 3       0,002 15835-70
Круг БРБ2М 15 1,63-3,15       0,122 15835-70
Круг ВМ1Д 10         0,015 14-1-3892-85
Круг ВТ9 14         0,024  
Круг В95 22       г/к 0,037  
Круг В95 50         0,09  
Круг В95Т 22 2,02-3,38     пресс 0,31 21488-76
Круг В95Т1 25 2,49       0,003 21488-97
Круг Д16 22 2.85;2.97       0,006 21488-76
Круг Д16Т 28 3,06-4,18     пресс 0,397 21488-76
Круг Инконель-713LC 90       литье 1,736  
Круг Инконель-792 90       литье 1,22 3008084
Круг Л63 7 3,01     тян 0,003 2060-06
Круг МА2-1 60 1,52-1,58     г/к 0,016 18351-73
Круг МЕДЬ 12         0,011  
Круг ОХМ 120 2,92-5,78     г/к 1,021 14-1-4058-85
Круг ОХМ 32 2,49-3,34     г/к 0,732 14-1-4058-85
Круг ОХМ 60 2,62-3,08     г/к 0,515 14-1-4058-85
Круг ОХМ 80 2,7-3,49     г/к 0,852 14-1-4058-85
Круг ОХМ 90 3,58-3,93     г/к 0,739 14-1-4058-85
Круг ОХН1М 32 3,01-3,42     г/к 0,082 14-1-4058-85
Круг ОХН1М 45 2,39-3,28     г/к 0,779 14-1-4058-85
Круг ОХН1М 50 3,17-3,39     г/к 0,351 14-1-4058-85
Круг ОХН1М 60 2,24-2,97     г/к 0,126 14-1-4058-85
Круг ОХН3М 140       ков 0,294 14-1-4058-85
Круг ОХН3М 180         1,57 14-1-4058-85
Круг ОХН3МА 100       г/к 2,078 14-1-4058-85
Круг ОХН3МА 100       г/к 4,752 14-1-4058-85
Круг ОХН3МА 28 2,33-3,33     г/к 0,265 14-1-4058-85
Круг ОХН3МА 50       г/к 0,261  
Круг ОХН3МА 70 2,73-4,33     г/к 0,368 14-1-4058-85
Круг ОХН3МС-Ш 200         0,768 14-1-4058-85
Круг ОХН3МФА 85         1,066  
Круг ПТ3М 10       обточен 0,013  
Круг ПТ3М 20       обточен 0,015  
Круг Р12 60         0,065  
Круг Р18 1 0,94     серебрянка 0 19265-73,14955-77
Круг Р18 10 2,33-4,02       0,013 5952-63
Круг Р18 1,19 1,04     серебрянка 0,01 19265-73,14955-77
Круг Р18 1,3 1,57     серебрянка 0 19265-73,14955-77
Круг Р18 1,5 1,63     серебрянка 0 19265-73,14955-77
Круг Р18 2 1,94     серебрянка 0,042 19265-73,14955-77
Круг Р18 2,2 1,74     серебрянка 0 19265-73,14955-77
Круг Р18 2,5 1,55     серебрянка 0,011  
Круг Р18 2,9 2,56     серебрянка 0,011 19265-73,14955-77
Круг Р18 3 2,05-2,1     серебрянка 0,105 19265-73,14955-77
Круг Р18 4       серебрянка 0,049 19265-73,14955-75
Круг Р18 4 2,01     серебрянка 0,023 19265-73,14955-77
Круг Р18 40 0,72       0,008 5952-63
Круг Р18 40 0,79       0,009 5952-63
Круг Р18 40 1,87       0,008 5952-63
Круг Р18 4,5 2-2,8     серебрянка 0,018 1435-54,14955-77
Круг Р18 4,5       серебрянка 0,098 19265-73,14955-75
Круг Р18 5 2,06     серебрянка 0,032 19265-73,14955-77
Круг Р18 5 2,2     серебрянка 0,05  
Круг Р18 5,5       серебрянка 0,109 19265-73,14955-75
Круг Р18 6 2,5     серебрянка 0,03  
Круг Р18 6,5       серебрянка 0,011  
Круг Р18 6,5       серебрянка 0,05 19265-73,14955-75
Круг Р18 8 бухта     г/к 0,312 19265-73
Круг Р18М 20 3,61-3,68       0,062  
Круг Р18М 20 3,61-3,68       0,062  
Круг Р18М 40 2,36-3,3       0,432  
Круг Р18М 40 2,36-3,3       0,432  
Круг Р18М 70 2,67-2,73       0,182  
Круг Р18М 80 2,1-2,17       0,368  
Круг Р18М 80 2,1-2,17       0,368  
Круг Р6М5 100         0,0315  
Круг Р6М5 12 3-4,15     г/к 0,498 19265-73,2590-88
Круг Р6М5 18 1,53-2,31     г/к 0,09 19265-73,2590-88
Круг Р6М5 18         0,003  
Круг Р6М5 18 1,79-3,26     г/к 0,344 19265-73,2590-88
Круг Р6М5 20 3,08-5     г/к 0,736 19265-73,2590-88
Круг Р6М5 3,2 1,13-1,15     серебрянка 0,005 19265-73,2590-88
Круг Р6М5 3,9 2,02-2,59     серебрянка 0,015 3-841-81,14955-77
Круг Р6М5 5,3 2,38-2,65     серебрянка 0,01 19265-73,14955-77
Круг Р6М5 8       серебрянка 0,014  
Круг Р6М5 83         0,1505  
Круг Р6М5 90       обточен 1,072  
Круг Р6М5К5 87         0,782  
Круг Р6М5Ф3 16 3,05-3,12     г/к 0,336 19265-73,2590-88
Круг Р6М5Ф3-МП 30 2,54-3,63     г/к 0,405 19265-73,2590-88
Круг Р9 22 1,9-2,93     г/к 0,052  
Круг Р9 35 2,86-3,71       0,076 5952-63
Круг Р9 48       г/к 0,258 19265-73,2590-06
Круг Р9 70         0,082  
Круг Р9 70 2,09     г/к 0,07 19265-73,2590-88
Круг Р9 80       г/к 0,088  
Круг Р9К10 30 2,1-2,37       0,173  
Круг Р9К10 55 1,79-2,72       0,113  
Круг Р9К10 55 1,52-1,68       0,305  
Круг Р9К10 65 1,06-2,6       0,44  
Круг Р9К10 75 1,78-2,45       0,164  
Круг Р9К5 100       г/к 0,142 5952-63
Круг Р9К5 75       г/к 0,137 5952-63
Круг Р9Ф5 14       г/к 0,636 14-1-2459-78
Круг Титан 10 2,94-3,19     серебрянка 0,013 14955-77
Круг У10А 10       калибр 0,066 7417-74,14955-77
Круг У10А 10       серебрянка 0,022 1435-99,14955-77
Круг У10А 10 4,19-5,92     г/к 0,288 1435-90,2590-88
Круг У10А 10 2,2-5,82     г/к 0,05 1435-54
Круг У10А 100 5,05-5,18       0,616  
Круг У10А 100 5,05-5,18       0,616  
Круг У10А 110       г/к 0,13 5950-73,2590-88
Круг У10А 110       г/к 0,254  
Круг У10А 120 2,8-3,2       0,548 1435-90.2590-88
Круг У10А 15 4,43-4,85       0,048 1435-74
Круг У10А 150       г/к 0,832 1435-99,2590-88
Круг У10А 22 2,16-3,75       0,03 1435-74
Круг У10А 22 3,01-4     г/к 0,282 1435-90,2590-88
Круг У10А 2,5       серебрянка 0,009 1435-99,14955-77
Круг У10А 25 2,5-3,14       0,07 1435-74
Круг У10А 26 2,87-4,29       0,077 1435-74
Круг У10А 28         0,016 5950-73,2590-06
Круг У10А 3,5 2,06-2,2     серебрянка 0,138 1435-90,14955-77
Круг У10А 35 4,05       0 1050-88,2590-88
Круг У10А 36 3,34       0 1050-88,2590-88
Круг У10А 36 3.23;3.28       0,025 1435-90,2590-71
Круг У10А 4,2       серебрянка 0,005 1435-99,14955-77
Круг У10А 4,5       серебрянка 0,022  
Круг У10А 4,5 2,06-2,07     серебрянка 0,201 1435-90,14955-77
Круг У10А 45 2,99-4,09     г/к 0,775 1435-90,2590-88
Круг У10А 45 0,5     г/к 0,608  
Круг У10А 5       серебрянка 0,058 1435-99,14955-77
Круг У10А 50 2,31-3,97     г/к 0,161  
Круг У10А 5,5       калибр 0,041 1435-99,7417-75
Круг У10А 60 3,63-3,85     г/к 0,164 1435-90,2590-88
Круг У10А 60 4,77-4,96     г/к 0,076  
Круг У10А 7       калибр 0,02 7417-74,14955-77
Круг У10А 8       серебрянка 0,035 1435-99,14955-77
Круг У10А 8       калибр 0,039 7417-74,14955-77
Круг У10А 90       г/к 0,05  
Круг У11 30 2,8-3,14       0,064 1435-74
Круг У11А 45 2,91-3,05       0,189 1435-74
Круг У12 20 2,45-3       0,034 1435-74
Круг У12А 10       калибр 0,112 7417-74,14955-77
Круг У12А 15 2,93-3,39       0,025 1435-74
Круг У12А 16       г/к 0,011  
Круг У12А 16 3,15-3,3       0,032 1435-74
Круг У12А 20 3,68-3,92       0,038 1435-74
Круг У12А 25       г/к 0,088 1435-74,2590-88
Круг У12А 30 2,05-4,49       0,222 1435-74
Круг У12А 35 2,92-3,06       0,119 1435-74
Круг У12А 40 2,36-2,85       0,124 1435-74
Круг У12А 40 3,12-3,33       0,157 1435-74
Круг У12А 5,5       серебрянка 0,042  
Круг У12А 6 1,75     калибр 0,01  
Круг У12А 8       калибр 0,097 7417-74,14955-77
Круг У13 4,5       серебрянка 0,046  
Круг У13А 4,5       серебрянка 0,048  
Круг У13А 45 2,24-2,97       0,326 1435-74
Круг У7А 30       г/к 0,057 1435-54,2590-88
Круг У7А 30 5,27       0,03 1435-74
Круг У7А 3,5 1,7-1,8     серебрянка 0,044 1435-90,14955-77
Круг У7А 40 3,02-3,11       0,063 1435-74
Круг У7А 45 3,37       0,041 1435-74
Круг У7А 8       калибр 0,105 1435-54,7417-75
Круг У8 220 1,58-3,35     поковка 0,988  
Круг У8А 1 1,15     серебрянка 0,007 1435-90,14955-77
Круг У8А 10 2,45     серебрянка 0,02 1435-90,14955-77
Круг У8А 10       калибр 0,246 7417-74,14955-77
Круг У8А 10 3,5-4,2     калибр 0,462 1435-99,7417-75
Круг У8А 10 2,2-5,82       0,116 1435-54
Круг У8А 11       калибр 0,454 7417-75,1435-90
Круг У8А 11 2,22-5,2     г/к 0,198 1435-90,2590-88
Круг У8А 11       серебрянка 0,018 1435-99,14955-77
Круг У8А 120       г/к 1,026 5950-73,2590-88
Круг У8А 120 2,65-2,85     г/к 0,63 1435-99,2590-88
Круг У8А 120       г/к 0,929 1435-99,2590-88
Круг У8А 140       г/к 0,516 1435-99,2590-88
Круг У8А 15 4,05-1,08       0,028 1435-74,2590-88
Круг У8А 15 4,05-4,1       0,028 1435-74,2590-88
Круг У8А 150         0,201 1435-74
Круг У8А 160       г/к 0,52 1435-99,2590-88
Круг У8А 20 2,05-4,2     г/к 0,044 1435-90,2590-88
Круг У8А 20         0,231 5950-73,2590-06
Круг У8А 20 3,7-3,9     г/к 0,06 1435-99,2590-88
Круг У8А 20 4,55-5,65     г/к 1,72 1435-90,2590-88
Круг У8А 20       калибр 0,089 4543-71.7417-75
Круг У8А 200         0,2 1435-99.2590-88
Круг У8А 25 2,45-3       0,049 1435-74
Круг У8А 25       г/к 0,02  
Круг У8А 26 3-4,73       0,027 1435-74
Круг У8А 3 2,05-2,1     серебрянка 0,061 1435-90,14955-77
Круг У8А 3 2,05     серебрянка 0,107 1435-99,14955-77
Круг У8А 3       серебрянка 0,155 1435-99.14955-77
Круг У8А 3       серебрянка 0,037  
Круг У8А 3,5       серебрянка 0,049 1435-99,14955-77
Круг У8А 3,5         0,074  
Круг У8А 3,5 2,15     серебрянка 0,17 1435-99,14955-77
Круг У8А 35       г/к 0,113 1435-74,2590-88
Круг У8А 35 3,07-3,84     г/к 0,098 1435-90,2590-88
Круг У8А 36 3.76;3.87       0,061 1050-88,2590-88
Круг У8А 4       серебрянка 0,062 1435-99,14955-77
Круг У8А 40 2,6-4,02       0,405  
Круг У8А 40       г/к 0,669 1435-74,2590-88
Круг У8А 40 3,32-4,07       0,081 1435-74
Круг У8А 40 4,23       0,042 1435-74,2590-88
Круг У8А 40 2,58-3,84     г/к 0,389 1435-99,2590-88
Круг У8А 40 2,6-4,02       0,405  
Круг У8А 4,5 2,03-2,07     серебрянка 0,003 1435-99,14955-77
Круг У8А 5       серебрянка 0,018 1435-99,14955-77
Круг У8А 5 2,01     серебрянка 0,019 1435-90,14955-77
Круг У8А 5,05       серебрянка 0,018 14955-69
Круг У8А 5,1       серебрянка 0,004 14955-77
Круг У8А 5,5       серебрянка 0,042  
Круг У8А 5,5 2,05     серебрянка 0,143 1435-99,14955-77
Круг У8А 5,5       серебрянка 0,018  
Круг У8А 6       калибр 0,066 1435-99,7417-75
Круг У8А 6       калибр 0,209 1435-99,7417-75
Круг У8А 6       калибр 0,088 1435-99,7417-75
Круг У8А 6 2,01     серебрянка 0,017 1435-90,14955-77
Круг У8А 60 3,2-3,49       0,073 1435-74
Круг У8А 60 3,32-4,17     г/к 1,018 1435-90,2590-88
Круг У8А 60 0,89-4,35     г/к 0,228 1435-90,2590-88
Круг У8А 6,5       серебрянка 0,013 1435-99,14955-77
Круг У8А 7 1,93-2,33       0,015 1435-54
Круг У8А 7       серебрянка 0,046 1435-99,14955-77
Круг У8А 75         0,082 1435-74,2590-88
Круг У8А 8 2,01     серебрянка 0,02 1435-90,14955-77
Круг У8А 8       серебрянка 0,01 1435-99.14955-77
Круг У8А 8 2,2-3,15       0,03 1435-54
Круг У8А 8       калибр 0,06 1435-99,7417-75
Круг У8А 8       калибр 0,208 1435-99,7417-75
Круг У8А 80         0,2 1435-99.2590-88
Круг У8А 80 3,75-3,85     г/к 0,77 1435-99,2590-88
Круг У8А 80 3,54-3,67     г/к 0,28 1435-90,2590-88
Круг У8А 80       г/к 0,5  
Круг У8А 80         0,15 1435-74,2590-88
Круг У8А 80         0,768 1435-74,2590-88
Круг У8А 80         0,666 1435-74,2590-88
Круг У8А-СШ 60       г/к 0,524 1435-74,2590-88
Круг У9А 20         0,016  
Круг У9А 3,15 2,01-2,1     серебрянка 0,043 1435-99, 14955-77
Круг У9А 4,5       серебрянка 0,087  
Круг У9А 5,5       серебрянка 0,047  
Круг У9А 5,5       серебрянка 0,03  
Круг У9А 5,5       серебрянка 0,048  
Круг У9А 5,5       серебрянка 0,05  
Круг У9А 5,5       серебрянка 0,037  
Круг У9А 60 3,58-3,73     г/к 0,46 5950-73,2590-88
Круг Х 16 4     г/к 0,202 5950-73,2590-88
Круг Х 30 2,93-3,28     г/к 0,155 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 10 2,47-3,1     рыжий 0,194  
Круг ХВГ 100       г/к 1,05 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 100       г/к 0,234 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 100       г/к 0,196 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 100       г/к 1,637 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 100       г/к 1,116 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 100       г/к 2,174 2590-89,5950-73
Круг ХВГ 110         0,192  
Круг ХВГ 110       г/к 0,163 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 12 2,1-4,25     г/к 0,22 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 12       г/к 0,06 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 120       г/к 0,082 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 120       г/к 1,065 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 120       г/к 0,213 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 130       г/к 0,302 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 140       г/к 0,366  
Круг ХВГ 140         0,246 5950-73,2590-06
Круг ХВГ 16 3,74-4       0,05 5950-73,2590-71
Круг ХВГ 16 2,6-4,57     г/к 1,206 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 16       г/к 0,106 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 16 2-4,2       0,309 5950-73
Круг ХВГ 16 2,6-4,57     г/к 0,895 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 18 3,3-5     г/к 0,487 5950-00
Круг ХВГ 18 2,22-3,93       0,097 5950-73
Круг ХВГ 18 4,1-4,2     г/к 1,566 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 20 4,2     г/к 0,274 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 20 1,97-3,5       0,234 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 20       г/к 0,44 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 20 2,61-3,5     г/к 0,03 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 20       г/к 0,2 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 20 2,55-4,55     г/к 0,733 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 22         0,048  
Круг ХВГ 25       г/к 1,851 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 25       г/к 0,378 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 26         0,027 5950-73,2590-06
Круг ХВГ 28 4,4-4,69       0,043 1435-74
Круг ХВГ 28 2,75-4,46       0,129 1435-74
Круг ХВГ 28         0,015 5950-73,2590-06
Круг ХВГ 28         0,866  
Круг ХВГ 30       г/к 0,024 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 325 0,105     поковка 0,075  
Круг ХВГ 35       г/к 0,029 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 35 2,85-3,05       0 1435-74
Круг ХВГ 40 2.89;3       0 1435-74
Круг ХВГ 40       г/к 0,092 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 40 2,63-2,86     г/к 0,136  
Круг ХВГ 50       г/к 0,041 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 56 1,1-1,6     г/к 0,12 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 60       г/к 0,242 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 65         0 5950-73,2590-06
Круг ХВГ 65 1,55-4,49     г/к 0,14  
Круг ХВГ 65         0,062  
Круг ХВГ 65       г/к 0,023  
Круг ХВГ 70 2,5-3,2     г/к 0,207 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 70       г/к 0,14 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 70 0,7-3,32     г/к 1,15 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 80 3,07-3,1     г/к 1,534  
Круг ХВГ 80       г/к 0,591  
Круг ХВГ 80         0,43 5950-73.2590-88
Круг ХВГ 85         0,102  
Круг ХВГ 90       г/к 0,114 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 90         3,019 5950-73,2590-88
Круг ХВГ 90       г/к 0,404 5950-73,2590-88
Круг ХВП 45 3,7       0,029 1050-88,2590-88
Круг ХГС 25 4,09     калибр 0,016 5950-73,7417-75
Круг ХЗ 105 0,89-2,16     г/к 0,208  
Круг ХЗ 125 2,43     г/к 0,235  
Круг ХЗ 145 0,8-1     г/к 0,234  
Круг ХЗ 15 1,59       0,002  
Круг ХЗ 19 3,5       0,008  
Круг ХЗ 25         0,05  
Круг ХЗ 25 0,77       0,003  
Круг ХЗ 25         0,033  
Круг ХЗ 28       г/к 0,04  
Круг ХЗ 30 0,58       0,004  
Круг ХЗ 30       г/к 0,015  
Круг ХЗ 38 2,2     г/к 0,019  
Круг ХЗ 48 4,75-4,76       0,2  
Круг ХЗ 50         0,034  
Круг ХЗ 50 1,68       0,026  
Круг ХЗ 6         0,028  
Круг ХЗ 6       калибр 0,001  
Круг ХЗ 60 0,8       0,019  
Круг ХЗ 75       г/к 0,094  
Круг ХЗ 80 3,79       0,148  
Круг ХЗ 80       г/к 0,082  
Круг ХЗ 90 3,13       0,154  
Круг х/з 10       г/к 0,004 14-1-3564-83
Круг х/з 11       г/к 0,003 14-1-3564-83
Круг х/з 65       г/к 0,048 5950-73,1133-71
Круг х/з 8       г/к 0,002 14-1-3564-83
Круг х/з 9,5       г/к 0,002 14-1-3564-83
Круг ХН30ВМТ 40 2,25     г/к 0,023 14-1-2212-77,2590-88
Круг ХН50ВМТЮБ-ВИ 55 2,71-2,87     поковка 0,111 14-1-3046-80,1133-71
Круг ХН55ВМТKЮ-ВД 50       г/к 0,352 14-1-2970-80
Круг ХН58КВТЮМБЛ-ВИ 90       литье 0,132 1-809-1025-95
Круг ХН58КТВЮМБЛ-ВИ 90       литье 0,162 1-809-1025-95
Круг ХН60МВЮТ-ВИ 90       литье 0,545 1-809-1025-95
Круг ХН64ВМКЮТЛ 90       литье 0,375 1-809-1025-95
Круг ХН65ВМТЮ 45 1,3-1,8     г/к 0,186 5949-75,2590-88
Круг ХН65ВМТЮ-ВИ 45       г/к 0,22 14-1-322-72,22411-77
Круг ХН65ВМТЮ-ВИ 70       г/к 0,168 14-1-322-72,22411-77
Круг ХН65ВМТЮ-ВИ 70       г/к 0,007 14-1-322-72,22411-77
Круг ХН65ВМТЮ-ВИ 80 1,3-1,6     г/к 0,65 5949-75,2590-88
Круг ХН65ВМТЮ-ВИ 80       поковка 0,2 22411-77,14-1-322-72
Круг ХН65ВМТЮ-ВИ 80       поковка 0,294 22411-77,14-1-322-72
Круг ХН65ВМТЮ-ВИ 80       г/к 0,045 18968-73,2590-88
Круг ХН70ВМТЮФ-ВД 55         0,042  
Круг ХН70ВМЮТ 60         0,034 9373-60
Круг ХН80Т1БЮ 125       поковка 1,552 22411-77,14-1-1358-74
Круг ХН80Т1БЮ 125       поковка 0,456 22411-77,14-1-1358-74
Круг ХН80Т1БЮ 125       поковка 0,888 22411-77,14-1-1358-74
Круг ХН80Т1БЮ 85       поковка 0,39 22411-77,14-1-1358-74
Круг ХН80Т1БЮ 85       поковка 0,093 22411-77,14-1-1358-74
Круг Х12 120 1,58     г/к 0,13 5950-73,2590-88
Круг Х12 120 1,58     г/к 0,126 5950-73,2590-88
Круг Х12 70 3,98     г/к 0,11 5950-73,2590-88
Круг Х12М 100 1,8       0,112  
Круг Х12М 150 2,02       0,565 5950-73,2590-88
Круг Х12М 150 2,02       0,565 5950-73,2590-88
Круг Х12М 20 2,35-4,35     г/к 0,092 5950-73,2590-88
Круг Х12М 40 1,47-3,6     г/к 0,1 5949-75,2590-88
Круг Х12М 41 3,67     г/к 0,038 5950-73,2590-88
Круг Х12М 51 3,2-3,5     г/к 0,097 5950-00
Круг Х12М 60 2,51-3,45     г/к 0,19 2590-88,5950-73
Круг Х12М 60 2,5-3,1     г/к 0,91 5950-00
Круг Х12М 60       г/к 0,588 5950-73
Круг Х12М 70       г/к 0,096 5950-73,2590-88
Круг Х12М 70       г/к 0,24 5950-73,2590-88
Круг Х12М 80 2,2-2,82       0,935 5950-73,2590-88
Круг Х12МФ 150 0,8-2,07     поковка 1,84 5950-2000
Круг Х12МФ 150 0,8-2,07     поковка 0,272 5950-2000
Круг Х12МФ 160 1,8-2,02     поковка 0,866 5950-2000
Круг Х12МФ 28         0,01  
Круг Х12МФ 60         0,016  
Круг Х12МФ 60       г/к 0,321  
Круг Х12МФ 60       г/к 0,34  
Круг Х12МФ 60 1,19     г/к 0  
Круг Х12МФ 60       ков 0,04 5950-73
Круг Х12МФ 60       обточен 0,196 5950-73
Круг Х12МФ 62 0,26       0,007  
Круг Х12МФ 62       поковка 0,612 5950-73, 1133-71
Круг Х12МФ-Ш 14       г/к 0,036 5950-73
Круг Х12МФ-Ш 62         0,134  
Круг Х12М-Ш 60       поковка 0,278  
Круг Х12М-Ш 62         0,043  
Круг Х12Ф1 100         0,374  
Круг Х12Ф1 100 1,38-3,41     г/к 0,504 5950-2000
Круг Х12Ф1 140         0,208  
Круг Х12Ф1 16       калибр 0,263 5950-2000, 7417-75
Круг Х12Ф1 160 1,8-1,9     поковка 0,516 5950-73,1133-71
Круг Х12Ф1 190       г/к 0,248  
Круг Х12Ф1 20       г/к 0,263 5950-73,2590-88
Круг Х12Ф1 20       калибр 0,184 5950-73,7417-75
Круг Х12Ф1 20 1,87-5,07     г/к 0,178 5950-73,2590-88
Круг Х12Ф1 25         0,064  
Круг Х12Ф1 30       г/к 0,209 5950-00,2590-06
Круг Х12Ф1 30       г/к 0,62  
Круг Х12Ф1 31       калибр 0,986 5950-2000, 7417-75, h12
Круг Х12Ф1 45         0,031  
Круг Х12Ф1 60 3,47-4,64     г/к 0,19 5950-2000
Круг Х12Ф1 70         0,231 5950-73.2590-71
Круг Х12Ф1 70 3,25-3,98     г/к 0,636 5950-73,2590-88
Круг Х12Ф1 80 2,48     г/к 0,046 5950-73,2590-71
Круг Х12Ф1 80 2,56-2,85       0,602 5950-73,2590-88
Круг Х12Ф1 80 2,56-2,85       0,804 5950-73,2590-88
Круг Х12Ф1-Ш 14       г/к 0,046 5950-73, 2590-2006
Круг Х23Ю5Т 6       г/к 0,166 10994-74
Круг Х27Ю5Т 8       г/к 0,44  
Круг ЦНК7-ВИ 90       литье 0,34 1-809-1025-95
Круг ШХ15 100 3,45     г/к 0,21 801-78,2590-88
Круг ШХ15 150 1,66-1,33       0,41 5950-73,2590-88
Круг ШХ15 18       х/т 0,015 801-78
Круг ШХ15 18       х/т 0,031 801-78
Круг ШХ15 30       г/к 0,078 801-78
Круг ШХ15 95 2,84-3,45     г/к 0,341  
Круг 0Х17Н16 12       г/к 0,05 14-1-886-74
Круг 0Х17Н16 18       г/к 0,33 14-1-886-74
Круг 0Х17Н16 24       г/к 0,51 14-1-886-74
Круг 0Х17Н16 30       г/к 0,17 14-1-886-74
Круг 0Х17Н16 35       г/к 0,42 14-1-886-74
Круг 0Х17Н16 45       г/к 0,3 14-1-886-74
Круг 0Х17Н16 50       г/к 0,3 14-1-886-74
Круг 0Х17Н16 70       г/к 0,69 14-1-886-74
Круг 0Х17Н16 80       г/к 0,28 14-1-886-74
Круг 0Х17Н16 9         0,3 14-1-886-74
Круг 0Х18Н5Г12АБ 40         0,138 14-1-784-73
Круг 0Х18Н5Г12АБ 45         0,037 14-1-784-73
Круг 03Х11Н10М2Т-ВД 13       г/к 0,082 14-1-3568-83,2590-06
Круг 03Х11Н10М2Т-ВД 15       г/к 0,044 14-1-3568-83,2590-06
Круг 03Х11Н10М2Т-ВД 17       г/к 0,07 14-1-3568-83,2590-06
Круг 03Х11Н10М2Т-ВД 26       г/к 0,01 14-1-3568-83,2590-06
Круг 03Х11Н10М2Т-ВД 27       г/к 0,204 14-1-4608-89,2590-06
Круг 03Х11Н10М2ТУ-ВД 130 1,125     г/к 0,118 5949-75,2590-89
Круг 03Х11Н8М2Ф-ВД 16 2,94     г/к 0,005 14-1-2573-78,2590-88
Круг 03Х11Н8М2Ф-ВД 18         0,52  
Круг 03Х11Н8М2Ф-ВД 18 2-4,55     калибр 0,058 14-1-2573-78,2590-88
Круг 03Х11Н8М2Ф-ВД 20 1,98     г/к 0,005 14-1-2573-78,2590-88
Круг 03Х11Н8М2Ф-ВД 28 0,8     г/к 0,004 14-1-2573-78,2590-88
Круг 03Х11Н8М2Ф-ВД 34 3,87     обточен 0,027 14-1-2573-78,2590-88
Круг 03Х11Н8М2Ф-ВД 35         0,504  
Круг 03Х11Н8М2Ф-ВД 40 2,48-3,4     г/к 0,094  
Круг 03Х11Н8М2Ф-ВД 48 2,07     г/к 0,028 14-1-2573-78,2590-88
Круг 03Х11Н8М2Ф-ВД 65 0,475-1,51     г/к 0,012 14-1-2573-78,2590-88
Круг 03Х13Н5К10М3ФБ-ВИ 20 2,27-2,37     г/к 0,11 14-1-4940-90,2590-88
Круг 03Х14К13Н4М3ТВ-ВД 30       г/к 0,156  
Круг 03Х9К14Н6М3-ВД 60       г/к 0,11  
Круг 05Х12Н5К14М5ТВ-ВД 160       поковка 0,174  
Круг 06ХН28МДТ 25 2,8-3,3     калибр 0,058 5949-75,2590-88
Круг 06Х14Н6Д2МБТ-Ш 180 1,76     поковка 0,356 14-1-2407-78
Круг 07Х16Н4Б-Ш 120 0,34-1,42     г/к 0,715 5949-75,2590-89
Круг 07Х16Н6 170 0,29       0,052  
Круг 07Х16Н6 190 0,24       0,054  
Круг 07Х16Н6 200       поковка 0,231  
Круг 07Х16Н6 38       г/к 0,06 14-1-1660-76
Круг 07Х16Н6 60       г/к 0,368 14-1-1660-76
Круг 07Х16Н6-Ш 110 0,31     г/к 0,024  
Круг 07Х16Н6-Ш 18 1,33     г/к 0,002 14-1-1660-76,2590-88
Круг 07Х16Н6-Ш 180 0,16-0,21     г/к 0,11  
Круг 07Х16Н6-Ш 28       г/к 0,243 14-1-1660-76
Круг 07Х16Н6-Ш 30       г/к 0,032 14-1-1660-76.2590-88
Круг 07Х16Н6-Ш 32       г/к 0,239 14-1-1660-76.2590-88
Круг 07Х16Н6-Ш 40       г/к 0,029 14-1-1660-76
Круг 07Х16Н6-Ш 50       г/к 0,393 14-1-1660-76
Круг 07Х16Н6-Ш 63       г/к 0,336 14-1-1660-76
Круг 07Х21Г7АН5 185         0,344  
Круг 8 2       серебрянка 1,3  
Круг 08Х13 150       обточен 1,66 18968-73,2590-88
Круг 08Х13 160       обточен 0,89 18968-73,2590-88
Круг 08Х13 160         1,776 18968-73,2590-06
Круг 08Х13 160       обточен 0,446 18968-73,2590-88
Круг 08Х14Н7МЛ-ВИ 90       поковка 0,234 14-1-5114-92
Круг 08Х15Н24В4ТР 24       г/к 0,036  
Круг 08Х15Н5Д2Т 18       г/к 0,034 5949-75
Круг 08Х15Н5Д2Т 56 2,99       0,058  
Круг 08Х15Н5Д2Т 90 1,57     поковка 0,08 14-1-374-72,1133-71
Круг 08Х15Н5Д2ТУ-Ш 100       г/к 1,12  
Круг 08Х15Н5Д2ТУ-Ш 16       г/к 0,078  
Круг 08Х15Н5Д2ТУ-Ш 24 0,86     г/к 0,003 14-1-374-72,2590-88
Круг 08Х15Н5Д2ТУ-Ш 30 2,97-3,08     г/к 0,05 14-1-374-72,2590-88
Круг 08Х15Н5Д2ТУ-Ш 75 1,36     поковка 0,048 14-1-744-73,1133-71
Круг 08Х16Н13М2Б 40       г/к 2,614 5632-72,2590-88
Круг 08Х17МН 10 3,08     калибр 0,014  
Круг 08Х17МН 26 2,1-3,1     калибр 0,057  
Круг 08Х17МН 40 3,03     калибр 0,148  
Круг 08Х17МН 65 0,31-2,34     калибр 0,067  
Круг 08Х17МН 7 1,94-3,05     калибр 0,007  
Круг 08Х17Н5М3 25 1,64-2,34     г/к 0,016 14-1-1831-76,2590-88
Круг 08Х17Н5М3 36 1,33-3,1     г/к 0,096 14-1-1831-76,2590-88
Круг 08Х17Н5М3 38 2,04-2,14     г/к 0,02 14-1-1831-76,2590-88
Круг 08Х17Т 110 2,75     поковка 0,66 4543-71,8479-70
Круг 08Х17Т 17 3,1-3,28     г/к 0,116 5949-75,2590-88
Круг 08Х17Т 30 2,63-3,06     г/к 0,268 2590-88,5949-75
Круг 08Х17Т 70 2,1     г/к 0,062 2590-88.5949-75
Круг 08Х17Т 95 2,82-2,9     обточен 1,084 2590-88,5949-75
Круг 08Х18Н10Т 12       калибр 0,032  
Круг 08Х18Н10Т 12 3,04-3,07       0,027  
Круг 08Х18Н10Т 80 3,09-3,53       0,778  
Круг 08Х18Н10Т 80 3,09-3,53       0,778  
Круг 08Х21Н6М2Т 120       г/к 0,2 5949-75,2590-88
Круг 08Х22Н6Т 150       обточен 2,178 5949-75
Круг 08Х22Н6Т 150       обточен 2,562 5949-75
Круг 08Х22Н6Т 150       обточен 3,196 5949-75
Круг 08Х22Н6Т 150       обточен 0,29 5949-75
Круг 08Х22Н6Т 16 1,77-4,17     г/к 0,494 5949-75,2590-88
Круг 08Х22Н6Т 21       г/к 0,15  
Круг 09Г2С 140 1,62     г/к 0,194  
Круг 09Г2С 150 4,98     г/к 0,691 19281-89,2590-89
Круг 09Г2С 170 4,46     г/к 0,791 19281-89,2590-89
Круг 09Г2С 230 2,08       0,702  
Круг 09Г2С 26 2,66-3,24     г/к 0,193 19281-89,2590-89
Круг 09Х14Н19В2БР 180 1,46-1,76     поковка 1,716  
Круг 09Х14Н19В2БР1 38       г/к 0,22 5949-75,2590-88
Круг 09Х14Н19В2БР1 40       г/к 0,09 14-1-2865-80,2590-06
Круг 09Х14Н19В2БР1 45       г/к 0,15 14-1-2865-80,2590-06
Круг 09Х16Н13М3 95         1,305 9373-60
Круг 09Х16Н4Б 100         0,057  
Круг 09Х16Н4Б 100         0,336  
Круг 09Х16Н4Б 14       калибр 0,046 14-1-1062-74
Круг 09Х16Н4Б 14         0,808 14-1-463-72
Круг 09Х16Н4Б 150         0,324  
Круг 09Х16Н4Б 18         1,23 14-1-3564-83
Круг 09Х16Н4Б 20         0,146 14-1-3564-83.2590-88
Круг 09Х16Н4Б 25       ободран 0,31 14-1-3564-83
Круг 09Х16Н4Б 25       г/к 1,457 14-1-3564-83,2590-88
Круг 09Х16Н4Б 28         1,248 14-1-3564-83
Круг 09Х16Н4Б 28       обточен 1,53 14-1-3564-83
Круг 09Х16Н4Б 28       калибр 0,52 14-1-3564-83
Круг 09Х16Н4Б 30         1,232 14-1-3564-83
Круг 09Х16Н4Б 30       г/к 0,889 14-1-3564-83,2590-88
Круг 09Х16Н4Б 35         0,058  
Круг 09Х16Н4Б 38         1,35 14-1-3564-83
Круг 09Х16Н4Б 40         0,858  
Круг 09Х16Н4Б 80 0,755     г/к 0,029 5949-75,2590-88
Круг 09Х16Н4Б-Ш 25       г/к 0,021 14-1-3564-83
Круг 09Х16Н4Б-Ш 30         0,016  
Круг 09Х16Н4Б-Ш 40       г/к 0,025  
Круг 09Х16Н4Б-Ш 60       г/к 0,957 14-1-3564-83
Круг 09Х16Н4Б-Ш 80         0,1  
Круг 09Х16Н4Б-Ш 85       г/к 0,036 14-1-3564-83
Круг 09Х16Н4Б-Ш 90       г/к 0,492  
Круг 10 10       х/т 0,173 1051-73.7417-75
Круг 10 10 5,72-6     х/т 0,125 7417-75,1051-73
Круг 10 12       калибр 0,2 7417-75,1051-73
Круг 10 12         0,09 7417-75
Круг 10 12 3,13-3,89       0,205 7417-75,1051-73
Круг 10 13 3,5     калибр 0,004  
Круг 10 14       калибр 0,6 7417-75,1051-73
Круг 10 14       калибр 0,053 3-28-79.7417-75
Круг 10 16 5,6-6       0,314 1050-60,2590-88
Круг 10 16       калибр 1 7417-75,1051-73
Круг 10 16 2,85-5,15     калибр 0,082 7417-75,1051-73
Круг 10 16 4,1     калибр 0,1 1051-73,7417-75
Круг 10 20 4,15-6,6     калибр 0,409 7417-75,1051-73
Круг 10 20 3,22-3,94       0,075 1050-60,2590-88
Круг 10 20         0,102 7417-75
Круг 10 22 4,2     г/к 0,564 1050-88,2590-88
Круг 10 26 6,02-6,07     калибр 0,05 1051-73,7417-75
Круг 10 35 2-3,06     г/к 0,246  
Круг 10 4       калибр 0,01 7417-75.1050-88
Круг 10 5       калибр 0,2 7417-75,1051-73
Круг 10 5 3,05-3,15     х/т 0,14 1051-73,7417-75
Круг 10 5       х/т 0,11 1051-73.7417-75
Круг 10 50       г/к 0,736 1050-60,2590-88
Круг 10 6       калибр 0,4 7417-75,1051-73
Круг 10 6       калибр 0,07 1051-73
Круг 10 60 4,03       0,088 1050-60,2590-88
Круг 10 7       калибр 0,134 1051-73
Круг 10 7 2,91-4,3     х/т 0,207 1051-73,7417-75
Круг 10 75       г/к 1,837 1050-88,2590-89
Круг 10 75         0,244 1050-60,2590-88
Круг 10 8       калибр 0,4 7417-75,1051-73
Круг 10 8 2,92-3,87       0,081 7417-75,1051-73
Круг 10 8       х/т 0,33 1051-73.7417-75
Круг 10 80       г/к 0,534 1050-60,2590-88
Круг 10 85       г/к 3,624 1050-13,2590-06
Круг 10ХСНД 105 4,76     г/к 8,028 Р53935-2010
Круг 10ХСНД 110       г/к 2,463 19281-89,2590-88
Круг 10ХСНД 120       г/к 3,61 19281-14,2590-06
Круг 10ХСНД 150       г/к 4,5 19281-14,2590-06
Круг 10ХСНД 150 4,62     г/к 1,901  
Круг 10ХСНД 180       г/к 4,76 19281-14,2590-06
Круг 10ХСНД 230       г/к 3,57 19281-14,2590-06
Круг 10ХСНД 270       г/к 4,78 19281-14,2590-06
Круг 10ХСНД 520 1,2     поковка 2,01  
Круг 10ХСНД 60       г/к 2,96 19281,2590
Круг 10ХСНД 80       г/к 0,562 19281-89,2590-88
Круг 10ХСНД 80       г/к 1,132 19281-89,2590-88
Круг 10Х11Н23Т3МР 10       калибр 0,034 14-1-312-72
Круг 10Х11Н23Т3МР 18       г/к 0,031 2590-06
Круг 10Х11Н23Т3МР 8       г/к 0,142 14-1-312-72
Круг 10Х11Н23Т3МР-ВД 4       калибр 0,03 14-1-3957-85,7417-75
Круг 10Х11Н23Т3МР-ВД 5       калибр 0,113 14-1-3957-85,7417-75
Круг 10Х11Н23Т3МР-ВД 7       калибр 0,088 14-1-3957-85,7417-75
Круг 10Х12Н20Т2-Ш 140 0,95     поковка 0,118 14-1-1730-76,1133-71
Круг 10Х12Н20Т2-Ш 21 1,51     поковка 0,004 14-1-1730-76,1133-71
Круг 10Х12Н20Т2-Ш 32 2,26-3,21     г/к 0,116 14-1-1730-76,2590-88
Круг 10Х12Н20Т2-Ш 42 1,25-2,3     г/к 0,074 14-1-1730-76,2590-88
Круг 10Х14Г14Н4Т 40       г/к 1,582 5949-75,2590-88
Круг 10Х17Н13М2Т 150       г/к 0,3 5949-75,2590-88
Круг 10Х17Н13М2Т 21 2,1-3,18     г/к 0,215 5949-75,2590-88
Круг 10Х17Н13М2Т 4 2,09     серебрянка 0,019 14955-77,14-1-3957-85
Круг 10Х17Н2М 8,5 1,97       0,001  
Круг 10Х32Н8 15       г/к 0,452 14-1-88-81,2590-89
Круг 10Х32Н8 32 1,57-2,1     г/к 0,404 14-1-88-81,2590-89
Круг 10Х32Н8 60 0,89-1,53     г/к 0,034 14-1-88-81,2590-89
Круг 10Х32Н8 95         0,05 14-1-18-81,2590-89
Круг 10864-ВД 140 2,51     г/к 0,328  
Круг 10864-ВД 75       г/к 0,288 11036-75,2590-88
Круг 10880 12       г/к 0,029 11036-75,2590-06
Круг 10880 150         0,204  
Круг 10880 16       г/к 0,048  
Круг 10880 16       г/к 0,048 11036-75.2590-06
Круг 10880 24 1.98;2.39       0,015 1050-88,2590-88
Круг 10880 32       г/к 0,386 11036-75
Круг 10895 10       калибр 0,156 11036-75
Круг 10895 28       г/к 0,019 4543-71,2590-88
Круг 10895 35       г/к 0,066 11036-75,2590-06
Круг 10895 7       калибр 0,086 11036-75,2590-06
Круг 10895 80       г/к 0,106  
Круг 10895 80       г/к 0,113  
Круг 11Х11Н2В2МФ 160 2,6     поковка 0,428 5949-75,1133-71
Круг 11Х11Н2В2МФ 170       г/к 1,158  
Круг 11Х11Н2В2МФ-Ш 32         0,041  
Круг 12МХ 290       поковка 0,582 20072-74,14-1-1530-75
Круг 12ХН3А 100         0,68  
Круг 12ХН3А 12       х/т 0,135 14-1-2765-79
Круг 12ХН3А 120         0,361 4543-71,2590-06
Круг 12ХН3А 13       х/т 0,104 14-1-950-86
Круг 12ХН3А 130       г/к 2,274  
Круг 12ХН3А 14         0,085 4543-71,2590-88
Круг 12ХН3А 14       х/т 0,09 14-1-950-86
Круг 12ХН3А 15       х/т 0,092 14-1-950-86
Круг 12ХН3А 150         2,65 4543-71.2590-88
Круг 12ХН3А 16 2,37-5,4     г/к 0,124 4543-71,2590-88
Круг 12ХН3А 18       х/т 0,085 14-1-950-86
Круг 12ХН3А 18       г/к 0,05 14-1-2765-79
Круг 12ХН3А 20       х/т 0,104 14-1-950-86
Круг 12ХН3А 20       г/к 0,039 4543-71.2590-88
Круг 12ХН3А 20 3,67-5,63     г/к 0,496 4543-71,2590-88
Круг 12ХН3А 20       г/к 0,15 14-1-2765-79
Круг 12ХН3А 32       г/к 0,278 14-1-2765-79
Круг 12ХН3А 34       г/к 0,272 14-1-2765-79
Круг 12ХН3А 35       г/к 0,36 14-1-2765-79
Круг 12ХН3А 35 3,35-4,72     г/к 1,458 4543-71,2590-88
Круг 12ХН3А 36 1,55-5,61     г/к 0,342 4543-71,2590-88
Круг 12ХН3А 36       г/к 0,136 14-1-2765-79
Круг 12ХН3А 38       г/к 0,37 14-1-2765-79
Круг 12ХН3А 40         0,092 4543-71,2590-88
Круг 12ХН3А 40 2,7-5,9     г/к 0,172 4543-71,2590-88
Круг 12ХН3А 40       г/к 0,528 14-1-2765-79
Круг 12ХН3А 45       г/к 0,114  
Круг 12ХН3А 48       х/т 0,238 14-1-2765-79
Круг 12ХН3А 5       х/т 0,07 14-1-950-86
Круг 12ХН3А 50       г/к 0,461 14-1-2765-79
Круг 12ХН3А 50         1 4543-71.2590-88
Круг 12ХН3А 56 5,55     г/к 1,043 4543-71,2590-88
Круг 12ХН3А 56         0,101 4543-71,2590-06
Круг 12ХН3А 6       х/т 0,03 14-1-950-86
Круг 12ХН3А 65 2,15-2,5     г/к 0,118 4543-71,2590-88
Круг 12ХН3А 7       г/к 0,093  
Круг 12ХН3А 70         0,142  
Круг 12ХН3А 70       г/к 0,021  
Круг 12ХН3А 75 4,13     г/к 0,424 1050-88,2590-88
Круг 12ХН3А 90         1,89 4543-71.2590-88
Круг 12ХН3А-Ш 35 1,08-3,25     г/к 0,05 4543-71,2590-89
Круг 12ХН3А-Ш 40 1,17-4,05     г/к 0,43 4543-71,2590-89
Круг 12ХН4А 100         0,748  
Круг 12Х1МФ 105       г/к 3,438  
Круг 12Х1МФ 105       г/к 1,714  
Круг 12Х1МФ 105       г/к 4,502  
Круг 12Х1МФ 110         0,23  
Круг 12Х1МФ 120 2,475-2,49     г/к 0,198 20072-74,14-1-1529-2003
Круг 12Х1МФ 120         0,238  
Круг 12Х1МФ 140 4,83     г/к 4,311  
Круг 12Х1МФ 280       г/к 1,464 20072-74.2590-2006
Круг 12Х1МФ 290       поковка 0,212  
Круг 12Х1МФ 410       поковка 0,21  
Круг 12Х1МФ 42       г/к 1,655  
Круг 12Х1МФ 50       г/к 1,879  
Круг 12Х1МФ 60 2,04-2,15     г/к 0,646 20072-74,2590-88
Круг 12Х1МФ 80       г/к 0,45  
Круг 12Х1МФ 80         1,556 20072-74.2590-88
Круг 12Х1МФ 90 1,91-4,93     г/к 0,733  
Круг 12Х1МФ-СШ 120 2,56-2,98     г/к 0,466 20072-74,2590-89
Круг 12Х13 14       г/к 0,023 14-1-377-72
Круг 12Х13 15       г/к 0,036 14-1-377-72
Круг 12Х13 16       г/к 0,027 14-1-377-72
Круг 12Х13 22         0,39 5949-75
Круг 12Х13 25       г/к 0,072 5949-75
Круг 12Х13 26         0,073 5949-75
Круг 12Х13 42       г/к 0,034 14-1-377-72, 2590-2006
Круг 12Х13 6       калибр 0,044 14-1-3957-85
Круг 12Х13 60         0,127  
Круг 12Х13 60 3,81     г/к 0,082 5949-75,2590-88
Круг 12Х13 63 0,99-2,5     поковка 0,174 5949-75,2590-88
Круг 12Х13 7       калибр 0,045 14-1-3957-85
Круг 12Х13 75       г/к 0,24 18968-73,2590-06
Круг 12Х13 75       г/к 0,272 18968-73,2590-06
Круг 12Х13 8       калибр 0,027 14-1-3957-85
Круг 12Х13 80 5,08-5,35       0,402  
Круг 12Х13 80         0,358  
Круг 12Х13 8,2       серебрянка 1 5949-75,14955-75
Круг 12Х13 85 4,42-4,46     обточен 0,793 18968-73,2590-88
Круг 12Х13 9       калибр 0,168 14-1-3957-85, 7417-75
Круг 12Х13-Ш 100       г/к 0,612 18968-73,2590-06
Круг 12Х13-Ш 24         0,09 18968-73,2590-06
Круг 12Х13-Ш 24         0,232 18968-73,2590-06
Круг 12Х13-Ш 24       г/к 0,233 18968-73,2590-06
Круг 12Х13-Ш 28       г/к 0,618 5949-75
Круг 12Х13-Ш 28       г/к 0,514 14-1-3564-83
Круг 12Х13-Ш 30       обточен 0,329 18968-73,2590-88
Круг 12Х13-Ш 32       г/к 0,12 14-1-1404-75
Круг 12Х13-Ш 32       г/к 0,022 14-1-3564-83
Круг 12Х13-Ш 32       г/к 1,12 18968-73,2590-88
Круг 12Х13-Ш 34       г/к 0,598 18968-73,2590-88
Круг 12Х13-Ш 35       г/к 0,326 14-1-3564-83
Круг 12Х13-Ш 35       г/к 0,142 14-1-3564-83
Круг 12Х13-Ш 36       г/к 0,2 14-1-1404-75
Круг 12Х13-Ш 37       г/к 0,39 18968-73,2590-88
Круг 12Х13-Ш 38       г/к 0,16 14-1-377-72
Круг 12Х13-Ш 40       г/к 0,17 14-1-1404-75
Круг 12Х13-Ш 42         0,936 18968-73,2590-06
Круг 12Х13-Ш 42       г/к 0,21 14-1-1404-75
Круг 12Х13-Ш 42       г/к 0,145 18968-73,2590-88
Круг 12Х13-Ш 42       г/к 1,402 18968-73,2590-06
Круг 12Х13-Ш 42       г/к 0,418 14-1-1404-75
Круг 12Х13-Ш 45       г/к 0,2 14-1-1404-75
Круг 12Х13-Ш 48         0,342 18968-73,2590-06
Круг 12Х13-Ш 53         0,05 18968-73,2590-06
Круг 12Х13-Ш 65         0,164 18968-73,2590-06
Круг 12Х13-Ш 65         0,446 18968-73,2590-06
Круг 12Х13-Ш 75         0,724 18968-73,2590-06
Круг 12Х13-Ш 75         0,178 18968-73,2590-06
Круг 12Х13-Ш 75         0,358 18968-73,2590-06
Круг 12Х13-Ш 75       г/к 0,668 18968-73,2590-06
Круг 12Х13-Ш 75         0,1 18968-73,2590-06
Круг 12Х13-Ш 80       г/к 1,062 18968-73,2590-88
Круг 12Х13-Ш 80       г/к 0,342 18968-73,2590-06
Круг 12Х13-Ш 85       г/к 0,474 18968-73,2590-06
Круг 12Х13-Ш 85       г/к 2,404 18968-73,2590-06
Круг 12Х13-Ш 90 4,22-5,15     обточен 0,668 18968-73,2590-06
Круг 12Х13-Ш 90 3,6     г/к 0,178 18968-73,2590-88
Круг 12Х13-Ш 90         0,646 18968-73,2590-06
Круг 12Х13-Ш 90         0,506 18968-73,2590-06
Круг 12Х13-Ш 90         0,882 18968-73,2590-06
Круг 12Х13-Ш 90 4,22-5,15     обточен 1,46 18968-73,2590-06
Круг 12Х17 10         0,158  
Круг 12Х17 25       г/к 0,014  
Круг 12Х17 36       г/к 0,02 5949-75,2590-88
Круг 12Х17 60 0,35       0,008  
Круг 12Х17 70 3,5       0,836 5949-75.2590-88
Круг 12Х17Г9АН4 60         0,054  
Круг 12Х18Н10-ВД 36 0,465     серебрянка 0,004 14-1-377-72,14955-77
Круг 12Х18Н10Т 10         0,05 14-1-378-72
Круг 12Х18Н10Т 10       калибр 0,042 14-1-3957-75,14955-77
Круг 12Х18Н10Т 11 3,03     калибр 0,002  
Круг 12Х18Н10Т 11,5 2,27-3,14     калибр 0,028 14-1-3564-83
Круг 12Х18Н10Т 12       калибр 0,182 7417-75
Круг 12Х18Н10Т 12       калибр 0,011  
Круг 12Х18Н10Т 12         0,408  
Круг 12Х18Н10Т 13,5 2,13-3,8     калибр 0,064 14955-77,14-1-3564-83
Круг 12Х18Н10Т 14       калибр 0,971 14-1-3957-85
Круг 12Х18Н10Т 17,5       серебрянка 0,201 14955-77,14-1-3564-83
Круг 12Х18Н10Т 19       обточен 1,386 14-1-377-72
Круг 12Х18Н10Т 22 3,47-3,77     калибр 0,042 14-1-377-72,7417-75
Круг 12Х18Н10Т 22 2,08-4,44     калибр 0,121 14955-77,14-1-3564-83
Круг 12Х18Н10Т 2,5       калибр 0,015 3-28-79
Круг 12Х18Н10Т 25       калибр 0,035 7417-75
Круг 12Х18Н10Т 30         0,023  
Круг 12Х18Н10Т 4,5       х/т 0,041 14-1-3957-85, 7417-75
Круг 12Х18Н10Т 4,5       калибр 0,003 3-28-79
Круг 12Х18Н10Т 45       г/к 0,035 14-1-377-72
Круг 12Х18Н10Т 5,5 2,03-2,7     серебрянка 0,049 14955-75,14-1-3957-85
Круг 12Х18Н10Т 5,5 2,14-2,61     серебрянка 0,029 14-1-3957-85,14955-77
Круг 12Х18Н10Т 6,5 2,52-3,5     серебрянка 0,044 7417-75,14-1-3564-83,3-28-79
Круг 12Х18Н10Т 6,5 2,52-3,54     серебрянка 0,702 7417-75,14-1-3564-83,3-28-79.
Круг 12Х18Н10Т 8       х/т 0,057 14-1-3957-75,14955-77
Круг 12Х18Н10Т 8       калибр 0,23 3-28-79
Круг 12Х18Н10Т 8 3,25-3,7     калибр 0  
Круг 12Х18Н10Т 8         0,027  
Круг 12Х18Н10Т-ВД 10,5 2,54-2,79     калибр 0,225 14-1-3581-83
Круг 12Х18Н10Т-ВД 15       калибр 0,09 14-1-3581-83,14-1-3564-83
Круг 12Х18Н10Т-ВД 17,5 3,91-3,47     серебрянка 0,018  
Круг 12Х18Н10Т-ВД 18 2,2-2,96     серебрянка 0,006  
Круг 12Х18Н10Т-ВД 20,5 2,27-3,8     калибр 0,075 14955-75,14-1-3581-83
Круг 12Х18Н10Т-ВД 24 2,92-3,67     калибр 0,163 14-1-2165-77,7417-75
Круг 12Х18Н10Т-ВД 8,5 2,55     серебрянка 0,036  
Круг 12Х18Н10Т-ВД 8,5 2,4-2,8     калибр 0,166 14955-77,14-1-3581-83
Круг 12Х18Н10Т-Ш 24 2,55-3,73     калибр 0,065 14-1-377-72,7417-75
Круг 12Х18Н10Т-Ш 28 4,49     калибр 0,13 14-1-377-72,7417-75
Круг 12Х18Н10Т-Ш 32 3,7     калибр 0,022 14-1-377-72,7417-75
Круг 12Х18Н9 5 2,15-2,22     серебрянка 0,009  
Круг 12Х18Н9Т 1,5       серебрянка 0,173  
Круг 12Х18Н9Т 40       г/к 0,028 2590-88
Круг 12Х18Н9Т 45       г/к 0,043 5949-75
Круг 12Х18Н9Т 5       калибр 0,265 5949-75
Круг 12Х18Н9Т 5       калибр 0,061 3-28-79
Круг 12Х18Н9Т 6       калибр 0,137 3-28-79
Круг 12Х18Н9Т 8       калибр 0,024 3-28-79
Круг 12Х18Н9Т 9       серебрянка 0,128 14-1-3957-85
Круг 12Х2НВФА 100 3,1-3,5       0,41  
Круг 12Х2НВФА 120 1,31-1,44     г/к 0,616 2590-88
Круг 12Х2НВФА 130 2,6-3,7     г/к 1,93 14-1-3000-2006
Круг 12Х2НВФА 130 2,6-3,7     г/к 0,39 14-1-3000-2006
Круг 12Х2НВФА 140 3,05     г/к 0,37 2590-06,14-1-950-74
Круг 12Х2НВФА 140 1,38-2,9     г/к 0,516 2590-89
Круг 12Х2НВФА 145       г/к 0,088 2590-89,14-1-950-86
Круг 12Х2НВФА 150       поковка 0,153 14-1-950-86
Круг 12Х2НВФА 150       г/к 1,39 14-1-950-86
Круг 12Х2НВФА 180 4       0,81  
Круг 12Х2НВФА 180       поковка 1,222  
Круг 12Х2НВФА 210 3,86     г/к 1,05 14-1-3000-2006
Круг 12Х2НВФА 50         0,27  
Круг 12Х2НВФА 50       г/к 0,566 14-1-950-86
Круг 12Х2НВФА 56         0,059  
Круг 12Х2НВФА 60       г/к 0,053  
Круг 12Х2НВФА 65       г/к 0,092 2590-88
Круг 12Х2НВФА 70 1.8+1.92+1.93       0,17 4-1-3238-81.2590-88
Круг 12Х2НВФА 70         0,089  
Круг 12Х2НВФА 70 1,11     г/к 0,032 14-1-3238-81,2590-88
Круг 12Х2НВФА 80 2,03       0,08 4-1-3238-81.2590-88
Круг 12Х2НВФМА 270       поковка 2,646  
Круг 12Х2Н4А 100       г/к 0,1 4543-74,2590-88
Круг 12Х2Н4А 120       г/к 2,21 2590-88
Круг 12Х2Н4А 120       г/к 3,142 2590-88
Круг 12Х2Н4А 120       г/к 0,346 2590-88
Круг 12Х2Н4А 150 4-4,38     г/к 1,755 4543-71,2590-88
Круг 12Х2Н4А 150 4-4,38     г/к 4,61 4543-71,2590-88
Круг 12Х2Н4А 150 4-4,38     г/к 2,838 4543-71,2590-88
Круг 12Х2Н4А 150 4-4,38     г/к 5,076 4543-71,2590-88
Круг 12Х2Н4А 18       г/к 0,154 14-1-2090-77.2590-2006 ОБ.Т Х/О
Круг 12Х2Н4А 80 4,74       0,182  
Круг 12Х2Н4А 85       г/к 0,6 4543-74,2590-88
Круг 12Х2Н4А 90       г/к 0,3 4543-74,2590-88
Круг 12Х2Н4А-ВД 70       г/к 0,7 14-1-1885-76
Круг 12Х2Н4А-ВД 90       г/к 1,5 14-1-1885-76
Круг 12Х2Н4А-СШ 10 1,78-4,03     г/к 0,055 14-1-658-73,2590-88
Круг 12Х2Н4А-Ш 36 4-4,04     г/к 0,052 14-1-2765-79,2590-88
Круг 12Х2Н4А-Ш 75 3,94-4,4     г/к 0,139 2590-88,14-1-2765-79
Круг 12Х20Н14С2 105 0,735     поковка 0,05 5632-72,1133-71
Круг 12Х21Н5Т 37 2,43     обточен 0,021  
Круг 12Х21Н5Т-ВД 110       г/к 0,322  
Круг 12Х21Н5Т-ВД 180       поковка 0,18  
Круг 12Х21Н5Т-ВД 20 2,885-3,05     г/к 0,027 14-1-1283-75, 2590-88
Круг 12Х21Н5Т-ВД 50       г/к 0,064  
Круг 12Х21Н5Т-ВД 55 0,675-1,095     обточен 0,046 14-1-1283-75, 2590-88
Круг 12Х21Н5Т-ВД 56 2,87-3,33     г/к 0,528 14-1-1283-75, 2590-88
Круг 12Х21Н5Т-ВД 56 0,78     обточен 0,015 14-1-1283-75, 2590-88
Круг 12Х21Н5Т-ВД 60 0,81     обточен 0,017 14-1-1283-75, 2590-88
Круг 12Х21Н5Т-ВД 75 0,38-0,41     обточен 0,027 14-1-1283-75, 2590-88
Круг 12Х21Н5Т-ВД 80 1,09     обточен 0,042 14-1-1283-75, 2590-88
Круг 12Х25Н16Г7АР-Ш 240         0,964  
Круг 12Х25Н16Г7АР-Ш 38 1,15-3,11     г/к 0,086 14-1-225-72,2590-88
Круг 13Х11Н2В2МФ 70       г/к 1,362  
Круг 13Х11Н2В2МФ-Ш 130       поковка 0,05 14-1-3297-82
Круг 13Х11Н2В2МФ-Ш 20       г/к 0,153 14-136-267-78
Круг 13Х11Н2В2МФ-Ш 26       г/к 0 5949-75,2590-88
Круг 13Х11Н2В2МФ-Ш 30       г/к 0,39 14-1-3297-82,2590-88
Круг 13Х11Н2В2МФ-Ш 32       г/к 0,51 18968-73,2590-06
Круг 13Х11Н2В2МФ-Ш 32       г/к 0,068 18968-73,2590-06
Круг 13Х11Н2В2МФ-Ш 32       г/к 0,059 14-1-3297-82
Круг 13Х11Н2В2МФ-Ш 32       г/к 0,178 14-1-3297-83,2590-88
Круг 13Х11Н2В2МФ-Ш 32       г/к 0,056 14-1-3297-82,2590-06
Круг 13Х11Н2В2МФ-Ш 40       г/к 0 14-1-3297-82,2590-88
Круг 13Х11Н2В2МФ-Ш 45       поковка 0,138 14-1-3297-82,2590-88
Круг 13Х11Н2В2МФ-Ш 58         0,494  
Круг 13Х11Н2В2МФ-Ш 60       г/к 0,076 18968-73,2590-06
Круг 13Х11Н2В2МФ-Ш 60       обточен 0,568 14-1-3297-82,2590-88
Круг 13Х11Н2В2МФ-Ш 60       г/к 0,118 14-1-3297-82,2590-88
Круг 13Х11Н2В2МФ-Ш 60       г/к 0,052 18968-73,2590-06
Круг 13Х11Н2В2МФ-Ш 70       г/к 0,53 14-1-3297-82,2590-88
Круг 13Х11Н2В2МФ-Ш 75       г/к 0,348 14-1-3297-82,2590-88
Круг 13Х11Н2В2МФ-Ш 85       обточен 0,284 14-1-3297-82,2590-88
Круг 13Х11Н5М5-ВИ 85       поковка 0,376 14-1-861-74
Круг 13Х14Н3В2ФР 56       г/к 0,152 14-1-1089-74
Круг 13Х14Н3В2ФР-Ш 18 0,96-1,13     г/к 0,266 14-1-3297-82,2590-89
Круг 13Х14Н3В2ФР-Ш 30 2,64-3,2     г/к 0,153 14-1-3297-82,2590-88
Круг 13Х14Н3В2ФР-Ш 50 2,63-3,25     г/к 0,362 14-1-3297-82,2590-89
Круг 13Х14Н3В2ФР-Ш 90 2,06     г/к 0,102 2590-89,14-1-3297-82
Круг 14Х17Н2 10       г/к 0,274 14-1-3957-85
Круг 14Х17Н2 10       калибр 0,292 14-1-3957-85
Круг 14Х17Н2 10       калибр 0,008 5949-75
Круг 14Х17Н2 100         0,121 5949-75.2590-88
Круг 14Х17Н2 100       г/к 0,214 5949-75,2590-88
Круг 14Х17Н2 10,5       калибр 0,012 5949-75
Круг 14Х17Н2 11       калибр 0,258 14-1-3957-85
Круг 14Х17Н2 12       г/к 0,01 14-1-3957-85
Круг 14Х17Н2 12       г/к 0,129 14-1-3957-85
Круг 14Х17Н2 12       калибр 0,315 14-1-3957-85
Круг 14Х17Н2 13       калибр 0,07 5949-75,7417-75
Круг 14Х17Н2 13 3,23-4,05     калибр 0,239 14-1-377-72,7417-75
Круг 14Х17Н2 13       калибр 0,251 5949-75,7417-75
Круг 14Х17Н2 13       калибр 0,068 14-1-3957-85
Круг 14Х17Н2 13,5         0,006 5949-75
Круг 14Х17Н2 14       г/к 1,021 14-1-3957-85
Круг 14Х17Н2 14       г/к 0,197 14-1-3957-85
Круг 14Х17Н2 14       калибр 0,014 14-1-3957-85
Круг 14Х17Н2 14       г/к 0,188 5949-75
Круг 14Х17Н2 14       калибр 0,074 14-1-3957-85
Круг 14Х17Н2 14       калибр 0,003 5949-75
Круг 14Х17Н2 140       г/к 0,458 5949-75,2590-88
Круг 14Х17Н2 15         0,058 5632-72.2590-2006
Круг 14Х17Н2 15       г/к 0,121 14-1-3957-85
Круг 14Х17Н2 150       г/к 0,222 5949-75,2590-88
Круг 14Х17Н2 16       х/т 0,106 5949-75
Круг 14Х17Н2 17       калибр 0,32 14-1-3957-85
Круг 14Х17Н2 18       г/к 0,066 5949-75
Круг 14Х17Н2 18       калибр 0,352 14-1-377-72
Круг 14Х17Н2 19       г/к 0,313 14-1-377-72
Круг 14Х17Н2 20       г/к 0,096 5949-75
Круг 14Х17Н2 20         0,015 5949-75
Круг 14Х17Н2 20       г/к 0,817 14-1-377-72
Круг 14Х17Н2 20         0,128  
Круг 14Х17Н2 21       калибр 1,302 14-1-3957-85
Круг 14Х17Н2 22       серебрянка 0,046 14955-77
Круг 14Х17Н2 22       серебрянка 0,045 14955-77
Круг 14Х17Н2 24       калибр 1,577 14-1-377-72
Круг 14Х17Н2 25       калибр 1,428 14-1-377-72
Круг 14Х17Н2 26       г/к 0,028 14-1-3957-72.2590-2006
Круг 14Х17Н2 27       г/к 0,174 14-1-377-72
Круг 14Х17Н2 28       г/к 0,046 5949-75
Круг 14Х17Н2 28 3,2-3,8     г/к 0,207 5950-73,2590-88
Круг 14Х17Н2 28 3.06+3.1+3.14     г/к 0,015 5949-75,14-1-378-72
Круг 14Х17Н2 28       г/к 0,163  
Круг 14Х17Н2 28         0,118 5949-75.2590-88
Круг 14Х17Н2 32       г/к 0,05 2590-88
Круг 14Х17Н2 32       калибр 0,05 14955-77
Круг 14Х17Н2 36       калибр 0,092 14-1-377-72
Круг 14Х17Н2 36 1,69     г/к 0  
Круг 14Х17Н2 4       калибр 0,038 5949-75,7417-75
Круг 14Х17Н2 48 3,2-3,285     г/к 0,054 2590-88
Круг 14Х17Н2 5       серебрянка 0,021 14-1-3957-85
Круг 14Х17Н2 53       г/к 0,102 14-1-377-72
Круг 14Х17Н2 5,5       калибр 0,039 14-1-3957-85
Круг 14Х17Н2 5,6       калибр 0,39 14-1-3957-85
Круг 14Х17Н2 56       г/к 0,043 14-1-377-72
Круг 14Х17Н2 56       г/к 0,22 14-1-377-72
Круг 14Х17Н2 6       калибр 0,368 14-1-3957-85
Круг 14Х17Н2 6       калибр 0,856 14-1-3957-85
Круг 14Х17Н2 7       калибр 0,06 14-1-3957-85
Круг 14Х17Н2 7       калибр 0,152 14-1-3957-85
Круг 14Х17Н2 7       калибр 0,147 14-1-3957-85
Круг 14Х17Н2 7       калибр 0,271 14-1-3957-85
Круг 14Х17Н2 7         0,029  
Круг 14Х17Н2 7,5 3     серебрянка 0,388  
Круг 14Х17Н2 80 3,23       0,126 5949-75.2590-88
Круг 14Х17Н2 9       калибр 0,053 14-1-3957-85
Круг 14Х17Н2 9       калибр 0,072 14-1-3957-85
Круг 14Х17Н2-Ш 32 2,19-3,21     обточен 0,047 14-1-377-72, 2590-88
Круг 14Х17Н2-Ш 37 2,09     обточен 0,017 14-1-377-72, 2590-88
Круг 15ХА 18       г/к 0,068 14-1-948-74.2590-2006
Круг 15ХМ 105 1,575-2,47     г/к 1,168 4543-71,14-1-1529-2003
Круг 15ХМ 115 5,1-5,58     г/к 3,352 4543-71,14-1-1529-2003
Круг 15ХМ 150       г/к 4,437 4543-71,2590-06
Круг 15ХМ 150 1,3-1,39     г/к 1 4543-71,14-1-1529-2003
Круг 15ХМ 250       г/к 10 4543-2016/2590-2006
Круг 15ХМ 90       г/к 0,498  
Круг 15Х1МФ 180 3,86     г/к 1,436  
Круг 15Х1М1Ф 250       поковка 21,5  
Круг 15Х1М1Ф 250       поковка 13,5  
Круг 15Х1М1Ф 250 0,3-0,5     г/к 2,4  
Круг 15Х1М1Ф 310       г/к 4,318  
Круг 15Х1М1Ф 400 0,3-0,5     г/к 2,4  
Круг 15Х1М1Ф 400 0,3-0,5     г/к 2,4  
Круг 15Х1М1Ф 500 3,25     г/к 5,076  
Круг 15Х1М1Ф 660 0,555     г/к 1,276  
Круг 15Х1М1Ф 670 0,55     г/к 1,326  
Круг 15Х1М1Ф 670 0,54     г/к 1,333  
Круг 15Х1М1Ф 670 0,34     поковка 0,938  
Круг 15Х11МФ 130       г/к 0,036 18968-73
Круг 15Х11МФ 150         0,183 5632-72
Круг 15Х11МФ 42 2,4-3,07       0,212  
Круг 15Х11МФ 45 2,25-3,42     г/к 0,174  
Круг 15Х11МФ 75 1,24-1,69     г/к 0,103 18968-73.2590-06
Круг 15Х11МФ 80 2,58     г/к 0,1 14-1-3297-82
Круг 15Х11МФ 80 1.61;1.78     г/к 0,062 18968-73.2590-06
Круг 15Х11МФ-Ш 100       обточен 0,612 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 100       г/к 0,266 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 100       обточен 2,008 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 100       г/к 1,006 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 105       г/к 0,55 18968-73,2590-06
Круг 15Х11МФ-Ш 105       г/к 1,864 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 105       г/к 0,636 18968-73,2590-06
Круг 15Х11МФ-Ш 105       г/к 0,2 18968-73,2590-06
Круг 15Х11МФ-Ш 105       г/к 2,124 18968-73,2590-06
Круг 15Х11МФ-Ш 105       обточен 1,79 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 105       поковка 0,728 18968-73,1133-71
Круг 15Х11МФ-Ш 115       г/к 0,556 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 115       г/к 0,556 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 115       г/к 0,31 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 115       г/к 0,31 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 120 3,5-5,2     обточен 0,298 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 120 4,05-4,37     обточен 0,122 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 120       г/к 1,358 18968-73,2590-06
Круг 15Х11МФ-Ш 120 3,5-5,2     обточен 1,052 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 120       обточен 1,228 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 120       обточен 6,458 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 120       г/к 0,354 18968-73,2590-06
Круг 15Х11МФ-Ш 120       обточен 2,002 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 125       ободран 0,38 18968-73.2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 130         0,55 18968-73,2590-06
Круг 15Х11МФ-Ш 130         3,252 18968-73,2590-06
Круг 15Х11МФ-Ш 150       обточен 3,314 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 150       г/к 0,716 18968-73.2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 150       г/к 0,422 18968-73.2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 150       обточен 1,709 18968-73,2590-06
Круг 15Х11МФ-Ш 150       обточен 1,362 18968-73,2590-06
Круг 15Х11МФ-Ш 21       г/к 0,075 18968-73.2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 21       г/к 0,007 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 21       г/к 0,298 18968-73.2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 21       г/к 0,294 18968-73.2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 24       г/к 0,32 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 25       калибр 0,782 18968-73.2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 25       г/к 1,712 18968-73.2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 25       г/к 3,14 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 35       г/к 1,752  
Круг 15Х11МФ-Ш 35 1,47-3,25       1,522  
Круг 15Х11МФ-Ш 40       г/к 1,33 18968-73.2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 40       обточен 0,31 18968-73.2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 40 4,5-5,5     обточен 1,234 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 42       г/к 0,52 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 42       г/к 0,348 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 42       обточен 0,488 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 42       г/к 0,642 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 42       г/к 0,23 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 42 6     обточен 4,473 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 50       обточен 1,789 14-1-3297-82,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 50       г/к 0,14 18968-73.2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 53       г/к 0,36 18968-73.2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 56       обточен 0,694 18968-73.2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 56       г/к 1,318 18968-73,2590-06
Круг 15Х11МФ-Ш 60         0,188 18968-73,2590-06
Круг 15Х11МФ-Ш 60         0,178 18968-73,2590-06
Круг 15Х11МФ-Ш 70       г/к 0,252 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 70         2,6 18968-73,1133-71
Круг 15Х11МФ-Ш 70       г/к 0,782 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 70       обточен 1,231 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 70       г/к 4,422 18968-73.2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 70       г/к 1,568 18968-73.2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 70       обточен 0,22 18968-73.2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 70       г/к 0,232 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 70       г/к 0,252 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 70       г/к 0,232 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 75       г/к 0,954 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 75       г/к 0,248 18968-73.2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 75       г/к 0,582 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 75       г/к 0,662 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 75       обточен 1,374 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 75       г/к 0,582 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 75       г/к 0,662 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 75       г/к 0,502 18968-73.2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 75       г/к 1,116 18968-73.2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 75       г/к 0,26 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 75       г/к 0,26 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 75         0,158 18968-73,2590-06
Круг 15Х11МФ-Ш 75         0,496 18968-73,2590-06
Круг 15Х11МФ-Ш 75       обточен 0,154 18968-73.2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 75       обточен 1,74 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 75       г/к 1,012 18968-73.2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 75       г/к 0,668 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 75         0,336 18968-73,2590-06
Круг 15Х11МФ-Ш 80       г/к 0,116 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 80       г/к 1,5 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 80       г/к 1,89 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 80 2,68     г/к 0,102 18968-73.2590-06
Круг 15Х11МФ-Ш 80       г/к 0,51 18968-73.2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 80 4,5-5     обточен 0,648 2590-88,18968-73
Круг 15Х11МФ-Ш 80       г/к 0,564 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 80       г/к 0,366 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 80       г/к 2,647 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 80       г/к 0,506 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 80       г/к 0,512 18968-73.2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 80       г/к 0,45 18968-73.2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 85       обточен 0,77 18968-73,2590-2006
Круг 15Х11МФ-Ш 85       г/к 0,308 18968-73.2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 85       г/к 0,45 18968-73.2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 85         0,376 18968-73,2590-06
Круг 15Х11МФ-Ш 85         0,23 18968-73,2590-06
Круг 15Х11МФ-Ш 85       г/к 0,152 18968-73.2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 85       г/к 0,396 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 85       обточен 2,25 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 85       г/к 0,396 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 85       г/к 0,904 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 90       г/к 2,16 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 90       г/к 1,136 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 90       г/к 1,136 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 90       г/к 1,502 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 90       г/к 0,174 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 90       г/к 1,502 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 90       г/к 0,174 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 90       обточен 0,22 18968-73,2590-2006
Круг 15Х11МФ-Ш 90       г/к 3,2 18968-73.2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 90       обточен 1,998 18968-73,2590-2006
Круг 15Х11МФ-Ш 90 4,88-5,16     г/к 2,002 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 90 3,2-4,05     г/к 4,352 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 90 4,26-4,86     обточен 1,742 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 90 0,88     г/к 0,043 18968-73.2590-06
Круг 15Х11МФ-Ш 90       г/к 3,153 18968-73
Круг 15Х11МФ-Ш 95       обточен 0,418 18968-73,2590-88
Круг 15Х11МФ-Ш 95         0,186 18968-73,2590-06
Круг 15Х12ВНМФ 38       г/к 0,685  
Круг 15Х12ВНМФ-Ш 32       г/к 0,049 18968-73.2590-88
Круг 15Х12ВНМФ-Ш 38       г/к 2,49 18968-73,2590-88
Круг 15Х12ВНМФ-Ш 40       г/к 1,306 18968-73,2590-88
Круг 15Х12ВНМФ-Ш 40       г/к 2,462 18968-73,2590-88
Круг 15Х12ВНМФ-Ш 45       г/к 2,822 18968-73,2590-88
Круг 15Х12ВНМФ-Ш 45       г/к 0,636 18968-73.2590-88
Круг 15Х12ВНМФ-Ш 50       г/к 0,76 18968-73,2590-88
Круг 15Х16Н2АМ-Ш 18       г/к 0,196 14-1-2090-77.2590-2006 ОБ.Т Х/О
Круг 15Х16Н2АМ-Ш 25       г/к 0,112 14-1-948-74.2590-2006
Круг 15Х16Н2АМ-Ш 32       г/к 0,048 14-1-948-74
Круг 15Х16Н2АМ-Ш 35       г/к 0,07 14-1-948-74.2590-2006
Круг 15Х16Н2АМ-Ш 50 1,64-2,08     обточен 0,089 14-1-948-74,1133-71
Круг 15Х16Н2АМ-Ш 60 1,31-2,49     поковка 0,122 14-1-948-74,1133-71
Круг 15Х16Н2АМ-Ш 8       серебрянка 0,138 14-1-1434-76.14955-77
Круг 15Х16Н2АМ-Ш 9       серебрянка 0,166 14-1-1434-76.14955-77
Круг 15Х18Н12С4ТЮ 127 0,97     поковка 0,092 14-1-561-73.1133-71
Круг 15Х18Н12С4ТЮ 14       г/к 0,098 5632-72,2590-2006
Круг 15Х18Н12С4ТЮ 15 2,24       0,003  
Круг 15Х18Н12С4ТЮ 155 1,42     поковка 0,214 14-1-561-73,1133-71
Круг 15Х18Н12С4ТЮ 20 3,03     г/к 0,091 5632-72,2590-2006
Круг 15Х18Н12С4ТЮ 22       г/к 0,311 5632-72,2590-2006
Круг 15Х18Н12С4ТЮ 36 2,25-3,66     г/к 0,123  
Круг 15Х18Н12С4ТЮ 55         0,14 5949-75,2590-88
Круг 15Х18Н12С4ТЮ 56 2,58-3,27     г/к 0,688  
Круг 15Х18Н12С4ТЮ-Ш 10       г/к 0,04 14-1-561-73
Круг 15Х18Н12С4ТЮ-Ш 135 1,63     поковка 0,158 5632-72,2590-89
Круг 15Х18Н12С4ТЮ-Ш 15       г/к 0,008 2590-88,5632-72
Круг 15Х18Н12С4ТЮ-Ш 150       поковка 1,309 14-1-915-74
Круг 15Х18Н12С4ТЮ-Ш 20       г/к 0,063 14-1-915-74
Круг 15Х18Н12С4ТЮ-Ш 22       г/к 0,074 14-1-915-74
Круг 15Х18Н12С4ТЮ-Ш 40 2,56-3,64     г/к 1,038 14-1-915-74,2590-88
Круг 15Х18Н12С4ТЮ-Ш 45       г/к 0,03 14-1-915-74
Круг 15Х18Н12С4ТЮ-Ш 54 0,87     г/к 0,016 5949-75,2590-88
Круг 15Х18Н12С4ТЮ-Ш 55       г/к 0,104 14-1-915-74
Круг 15Х18Н12С4ТЮ-Ш 55       г/к 0,046 14-1-561-73
Круг 15Х18Н12С4ТЮ-Ш 60       г/к 0,274 14-1-915-74
Круг 15Х18Н12С4ТЮ-Ш 80       поковка 0,142 14-1-915-74
Круг 15Х18Н12С4ТЮ-Ш 85 1,5-2,8     поковка 1,482 14-1-561-73,1133-71
Круг 15Х25Т 115 1,265-1,275     г/к 0,1 2590-88
Круг 15Х5М 110 3,655-4,04     г/к 2,331  
Круг 15Х5М 110 3,655-4,04     г/к 2,983  
Круг 15Х5М 115 3,31-4,58     г/к 1,612  
Круг 15Х5М 160 2,32     г/к 0,361  
Круг 15Х5М 90 3,35     г/к 0,164 2590-88
Круг 16ГС 150 2,71     г/к 0,37  
Круг 16ХГТА 25       г/к 0,152 14-1-950-86
Круг 16ХГТА 28       г/к 0,12 14-1-950-86
Круг 16Х16Н3МАД 100       г/к 0,864 14-1-3791-84,2590-2006
Круг 16Х16Н3МАД 20       г/к 0,516 14-1-3791-84,2590-2006
Круг 16Х16Н3МАД 22       г/к 0,027  
Круг 16Х16Н3МАД 25       обточен 0,576 14-1-3791-84,2590-2006
Круг 16Х16Н3МАД 30       г/к 0,318  
Круг 16Х16Н3МАД 30       обточен 0,112  
Круг 16Х16Н3МАД 35       обточен 0,422 14-1-3791-84,2590-2006
Круг 16Х16Н3МАД 4       серебрянка 0,023  
Круг 16Х16Н3МАД 40       обточен 0,368 14-1-3791-84,2590-2006
Круг 16Х16Н3МАД 45       г/к 0,108 14-1-3791-84,2590-88
Круг 16Х16Н3МАД 50       г/к 0,33  
Круг 16Х16Н3МАД 60       г/к 0,676 14-1-3791-84,2590-88
Круг 16Х16Н3МАД 70       г/к 0,652 14-1-3791-84,2590-2006
Круг 16Х16Н3МАД 80       г/к 0,96 14-1-3791-84,2590-2006
Круг 16Х16Н3МАД 90 3,98-4,22     г/к 0,104 14-1-3791-84,2590-88
Круг 17Х18Н9 8       серебрянка 0,011 18907-73,14955-77
Круг 18ХГТ 50         0,05 5950-73,2590-06
Круг 18ХГТ 53       г/к 2,4 4543-71,2590-88
Круг 18ХГТ 60       г/к 2,19 4543-71,2590-88
Круг 18ХГТ 60       г/к 1,848 4543-71,2590-88
Круг 18ХГТ 60       г/к 1,848 4543-71,2590-88
Круг 18ХГТ 60       г/к 1,85 4543-71,2590-88
Круг 18Х11МНФБ-Ш 100       г/к 1,446 18968-73,2590-88
Круг 18Х11МНФБ-Ш 100       г/к 0,156 18968-73,2590-88
Круг 18Х11МНФБ-Ш 34       г/к 0,02 18968-73,2590-06
Круг 18Х11МНФБ-Ш 40       г/к 0,624 18968-73,2590-88
Круг 18Х11МНФБ-Ш 40       г/к 0,452  
Круг 18Х11МНФБ-Ш 42       г/к 0,33 18968-73,2590-88
Круг 18Х11МНФБ-Ш 50       г/к 0,77 18968-73,2590-06
Круг 18Х11МНФБ-Ш 55       г/к 1,352 18968-73,2590-88
Круг 18Х11МНФБ-Ш 56       г/к 3,27 18968-73,2590-88
Круг 18Х11МНФБ-Ш 56       г/к 0,194 18968-73,2590-06
Круг 18Х11МНФБ-Ш 60       г/к 1,18 18968-73,2590-88
Круг 18Х11МНФБ-Ш 60       г/к 0,756 18968-73.2590-88
Круг 18Х11МНФБ-Ш 60       г/к 0,872 18968-73.2590-88
Круг 18Х11МНФБ-Ш 60       г/к 0,228 18968-73,2590-06
Круг 18Х11МНФБ-Ш 65       г/к 2,496 18968-73,2590-88
Круг 18Х11МНФБ-Ш 70       г/к 1,516 18968-73,2590-06
Круг 18Х11МНФБ-Ш 70       г/к 3,058 18968-73,2590-06
Круг 18Х12ВМБФР 50         0,506  
Круг 18Х12ВМБФР-Ш 55       г/к 0,02 неизв
Круг 18Х12ВМБФР-Ш 75         0,076  
Круг 18Х2Н4ВА 12 3,71-4,02     калибр 0,017 14-1-950-74,7417-75
Круг 18Х2Н4ВА 20 2,55-3,06     г/к 0,094 4543-71,2590-88
Круг 18Х2Н4ВА 20 2,55-3,06     г/к 0,702 4543-71,2590-88
Круг 18Х2Н4ВА 28 1,7-3,42     калибр 0,308 14-1-950-74,7417-75
Круг 18Х2Н4ВА 30       г/к 1,199 14-1-950-74
Круг 18Х2Н4ВА 40 3,53-4,81     калибр 0,058 14-1-950-74,7417-75
Круг 18Х2Н4ВА 42       х/т 0,088 14-1-2765-79
Круг 18Х2Н4ВА 42 2,86-4,55     калибр 0,393 14-1-950-74,7417-75
Круг 18Х2Н4ВА 7,5 3,14-3,16     калибр 0,049 14-1-950-74,7417-75
Круг 18Х2Н4ВА-Ш 18 2,35-4,9     калибр 0,211 14-1-950-74,7417-75
Круг 18Х2Н4ВА-Ш 20 2,28-4,68     калибр 0,051 14-1-950-74,7417-75
Круг 18Х2Н4ВА-Ш 42       г/к 0,2 14-1-2765-79
Круг 18Х2Н4МА 160       г/к 2,825 4543-71,2590-2006
Круг 18Х2Н4МА 36       г/к 1,46 4543-71,2590-2006
Круг 18Х2Н4МА 50         0,046  
Круг 18Х2Н4МА 60         1,1  
Круг 18Х3МВ 130 3,81     г/к 0,398 2590-88,20072-74
Круг 18Х3МВ 60 3,87     г/к 0,844 2590-88,20072-74
Круг 20 10 2,75-4,03     калибр 0,055 7417-75,1051-73
Круг 20 10       х/т 0,11 1051-73.7417-75
Круг 20 10       калибр 0,115 7417-75.1051-73
Круг 20 12 1,76-2,2     калибр 0,085  
Круг 20 12 1,5-2,35     калибр 0,042  
Круг 20 12 1,97-2,28     серебрянка 0,067  
Круг 20 12       калибр 0,05 7417-75.1051-73
Круг 20 12       г/к 0,038  
Круг 20 12 4,68-6,98     калибр 0,056 7417-75,1051-73
Круг 20 13       калибр 0,15 7417-75.1051-73
Круг 20 14       калибр 0,39 7417-75,1051-73
Круг 20 150 5,46       0,605 1050-74
Круг 20 22       калибр 0,74 7417-75.1051-73
Круг 20 24       г/к 0,009  
Круг 20 28 4,18-5,14       0,162  
Круг 20 4       калибр 0,08  
Круг 20 5       калибр 0,25 7417-75,1051-73
Круг 20 5 3,38-3,42     калибр 0,05 7417-75,1051-73
Круг 20 5,5         0,01 7417-75,1051-73
Круг 20 6       калибр 0,199 1051-73
Круг 20 7       калибр 0,4 7417-75,1051-73
Круг 20 7 2,91-3,08     х/т 0,512 1051-73,7417-75
Круг 20 7 2,77-3,09     калибр 0,03 7417-75,1051-73
Круг 20 7       х/т 0,11 1051-73.7417-75
Круг 20 7       калибр 0,01 5949-75
Круг 20 75 4,48       0,068  
Круг 20 75 2,7     г/к 0,093 14-1-1283-75,2590-89
Круг 20 8       калибр 0,14 7417-75,1051-73
Круг 20 8       калибр 0,24 7417-75.1051-73
Круг 20 80         0,156  
Круг 20 9       калибр 0,111 1051-73
Круг 20 9       калибр 2,64 7417-75,1051-73
Круг 20 9       калибр 0,045 7417-75.1051-73
Круг 20 9 3,32-3,35     калибр 0,045 7417-75,1051-73
Круг 20 9       калибр 0,1 7417-75.1051-73
Круг 20К 115         0,39  
Круг 20ПС 45 3,51-5,78       0,042  
Круг 20Х 110       г/к 0,234 5950-73,1133-71
Круг 20Х 60       г/к 0,209 5950-73,2590-88
Круг 20ХГНМ 53       г/к 0,15 4543-71,2590-88
Круг 20ХГНМА 80       г/к 0,18  
Круг 20ХМ 590       поковка 1,042  
Круг 20ХМ 590       поковка 1,954  
Круг 20ХМ 85 5,26-5,33       0,468  
Круг 20ХН3А 100       г/к 0,1 4543-74,2590-88
Круг 20ХН3А 14       г/к 0,007  
Круг 20ХН3А 5       калибр 0,033  
Круг 20ХН3А 60       г/к 0,206  
Круг 20ХН3А 60         0,042  
Круг 20ХН3А 60 2,5-2,7     г/к 0,228 4543-71,2590-88
Круг 20ХН3А 7       г/к 0,222 14-1-950-86
Круг 20ХН3А 90         0,545  
Круг 20ХН4А 56         0,102  
Круг 20Х1М1Ф1БР 65       г/к 0  
Круг 20Х1М1Ф1ТР 135       обточен 0,019 20072,2590-89
Круг 20Х1М1Ф1ТР 230 0.22;0.23     поковка 0,153  
Круг 20Х1М1Ф1ТР 40 1,94       0,02  
Круг 20Х1М1Ф1ТР 42       г/к 0,052  
Круг 20Х1М1Ф1ТР 42 2,71       0,029  
Круг 20Х1М1Ф1ТР 60       г/к 0,849 20072-74.2590-88
Круг 20Х1М1Ф1ТР 60 0,53       0,01  
Круг 20Х1М1Ф1ТР 60       г/к 0,062 20072-74,2590-88
Круг 20Х1М1Ф1ТР 70         0,804 20072-74.2590-88
Круг 20Х1М1Ф1ТР 90         0,604 20072-74.2590-88
Круг 20Х12ВНМФ 14       г/к 0,256 18968-73.2590-88
Круг 20Х12ВНМФ 38 2,98       0,026  
Круг 20Х12ВНМФ 68       г/к 0,086  
Круг 20Х12ВНМФ-Ш 290 0.08;0.09     обточен 0,041  
Круг 20Х12ВНМФ-Ш 45       г/к 0,328 18968-73,2590-88
Круг 20Х12ВНМФ-Ш 56       г/к 0,116 18968-73,2590-88
Круг 20Х13 10         0,1 14-1-3957-85
Круг 20Х13 10       серебрянка 0,025 14955-75,5949-75
Круг 20Х13 10         0,1 14955-77
Круг 20Х13 10         0,075 14955-77
Круг 20Х13 10       калибр 0,709 14-1-3957-85
Круг 20Х13 11         0,026 5949-75,7417-75
Круг 20Х13 12         0,08 14-1-378-72
Круг 20Х13 12       калибр 0,048 7417-75
Круг 20Х13 14       калибр 0,114 14-1-3957-85
Круг 20Х13 14         0,155 5949-75,7417-75
Круг 20Х13 14 2,17-4,12     калибр 0,051 14-1-3957-85
Круг 20Х13 140       г/к 2,042  
Круг 20Х13 15         0,15 5949-75,7417-75
Круг 20Х13 150 2-5,5     г/к 4,115  
Круг 20Х13 150       г/к 0,444  
Круг 20Х13 15,5 3,55-3,7     калибр 0,053  
Круг 20Х13 16 5,43       0,008  
Круг 20Х13 16         0,004  
Круг 20Х13 16         0,05 5949-75,7417-75
Круг 20Х13 18 1,8-2,98     калибр 0,033 2590-71
Круг 20Х13 18         0,208 5949-75,14955-77
Круг 20Х13 18 3,82-4,75     калибр 3,758 7417-75,5949-75
Круг 20Х13 18       калибр 0,1 14-1-3957-85
Круг 20Х13 20         0,18 5949-75,14955-77
Круг 20Х13 20       г/к 0,198 5949-75,2590-88
Круг 20Х13 20 5,37-5,46     г/к 0,092 5949-75,2590-88
Круг 20Х13 20       г/к 0 14-1-377-72.2590-2006
Круг 20Х13 24       калибр 0,059 14-1-3957-85
Круг 20Х13 25 2,25-2,75       0,045 1050-88,2590-88
Круг 20Х13 25 1,78-1,79     г/к 0,014  
Круг 20Х13 25 4,01-4,51     г/к 0,066  
Круг 20Х13 25       калибр 0,136 5949-75,14955-77
Круг 20Х13 260 0,45     поковка 0,518  
Круг 20Х13 260       поковка 0,42 8479-70,5949-75
Круг 20Х13 260       поковка 0,034 8479-70,5949-75
Круг 20Х13 265 0,08     поковка 0,036 8479-70,5949-75
Круг 20Х13 270       поковка 0,038 8479-70,5949-75
Круг 20Х13 270       поковка 0,228 8479-70,5949-75
Круг 20Х13 270       поковка 0,146  
Круг 20Х13 270       поковка 0,45 8479-70,5949-75
Круг 20Х13 28 2,3-2,84       0,031 2590-71
Круг 20Х13 28 1,84-3,44     г/к 0,103 5949-75,2590-71
Круг 20Х13 28         0,06 5949-75,14955-77
Круг 20Х13 280       поковка 0,117 8479-70,5949-75
Круг 20Х13 290       поковка 0,162  
Круг 20Х13 30 2,73-3,39     г/к 0,136 14-1-377-72,2590-88
Круг 20Х13 30         0,139  
Круг 20Х13 32 2,03-2,1       0,065 5949-75
Круг 20Х13 32         0,086 18968-73.2590-06
Круг 20Х13 36         0,38 5949-75,14955-77
Круг 20Х13 36       г/к 0,102 5949-75,2590-88
Круг 20Х13 40 2,2-3,6     г/к 0,398 18968-73,2590-88
Круг 20Х13 42       г/к 0,118 5949-75,2590-88
Круг 20Х13 430       поковка 0,266  
Круг 20Х13 45       калибр 0,23 14-1-3957-85.7417-75
Круг 20Х13 5 2-2,77     серебрянка 0,138 14-1-3957-85,14955-77
Круг 20Х13 5         0,024 14955-77
Круг 20Х13 5       калибр 0,05 14-1-3957-85
Круг 20Х13 5         0,05 14955-77
Круг 20Х13 5       калибр 0,224 5949-75,7417-75
Круг 20Х13 5       калибр 0,053 14-1-3957-85
Круг 20Х13 5 2,72     серебрянка 0,006 14-1-3957-85,14955-79
Круг 20Х13 5       серебрянка 0,022 14955-75,5949-75
Круг 20Х13 5       серебрянка 0,313  
Круг 20Х13 50       калибр 0,134 14-1-3957-85.7417-75
Круг 20Х13 50       г/к 0,305 5949-75,2590-88
Круг 20Х13 50 1,62     г/к 0,022 5949-75,2590-88
Круг 20Х13 5,2 2,65-2,74     серебрянка 0,25 14955-75,14-1-3957-85
Круг 20Х13 5,6 1,87-2,81     серебрянка 0,031 14-1-223-67,14955-75
Круг 20Х13 5,8       калибр 0,131 14955-77,14-1-378-72
Круг 20Х13 6       калибр 0,074 14-1-3957-85
Круг 20Х13 6       г/к 0,24 5949-75,7417-75
Круг 20Х13 6,5 2,05-2,64       0,009  
Круг 20Х13 6,5 2,16-2,69     серебрянка 0,01 14955-75,14-1-3957-85
Круг 20Х13 70 1,09       0,036  
Круг 20Х13 7,5 1,99-3,68     серебрянка 0,075 14955-75,14-1-3957-85
Круг 20Х13 75         0,37 5949-75,2590-71
Круг 20Х13 7,8 2,05-2,77     серебрянка 0,147 14955-75,14-1-3957-85
Круг 20Х13 8       калибр 0,05  
Круг 20Х13 8 2,72       0,001  
Круг 20Х13 80         0,118 18968-73.2590-06
Круг 20Х13 9         0,069 14955-77
Круг 20Х13 9       калибр 0,217 14-1-3957-85
Круг 20Х13 9,5       калибр 0,033 14955-77
Круг 20Х13 9,5 1,55-2,65     серебрянка 0,111 14955-75,14-1-3957-85
Круг 20Х13-Ш 100       г/к 1 18968-73,2590-88
Круг 20Х13-Ш 105       г/к 0,78 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 105       г/к 0,334 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 105       поковка 0,338 18968-73,1131-71
Круг 20Х13-Ш 130       обточен 0,856 18968-73,2590-88
Круг 20Х13-Ш 130       обточен 4,286 18968-73,2590-88
Круг 20Х13-Ш 140       обточен 0,686 5949-75,2590-06
Круг 20Х13-Ш 140 3,7     г/к 0,44 2590-89
Круг 20Х13-Ш 21       калибр 0,78 18968-73.2590-88
Круг 20Х13-Ш 22       г/к 0,112 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 24       г/к 0,102 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 25       г/к 0,244 18968-73.2590-88
Круг 20Х13-Ш 25       г/к 0,076 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 26       г/к 0,116 18968-73,2590-88
Круг 20Х13-Ш 26       г/к 0,074 18968-73.2590-88
Круг 20Х13-Ш 26       г/к 0,074 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 30       г/к 0,094 18968-73.2590-88
Круг 20Х13-Ш 30       г/к 0,248 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 30       г/к 0,215 18968-73,2590-88
Круг 20Х13-Ш 30       г/к 0,122 18968-73.2590-88
Круг 20Х13-Ш 32       г/к 0,244 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 32       г/к 0,548 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 32       г/к 0,51 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 32       г/к 0,472 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 32       г/к 0,322 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 32       обточен 0,346 18968-73.2590-88
Круг 20Х13-Ш 34         0,298 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 34       поковка 0,274 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 34       г/к 0,184 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 35       обточен 1,58 18968-73.2590-88
Круг 20Х13-Ш 36       обточен 0,162 18968-73.2590-88
Круг 20Х13-Ш 38       г/к 0,738 18968-73.2590-88
Круг 20Х13-Ш 38 3,5-4,5     обточен 0,42 18968-73,2590-88
Круг 20Х13-Ш 40       г/к 0,14 18968-73.2590-88
Круг 20Х13-Ш 42       г/к 0,14 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 42 2,05     г/к 0,022 18968-73,2590-88
Круг 20Х13-Ш 45       г/к 0,482 18968-73,2590-88
Круг 20Х13-Ш 45       г/к 0,776 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 48       г/к 0,152 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 48         0,11 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 50 1,11     г/к 0,017 18968-73,2590-88
Круг 20Х13-Ш 56         0,338 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 60       г/к 0,256 18968-73.2590-88
Круг 20Х13-Ш 60         0,328 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 60       г/к 0,344 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 60       обточен 0,906 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 65         0,314 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 65         1,48 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 65         0,37 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 70       г/к 0,322 18968-73.2590-88
Круг 20Х13-Ш 70         0,61 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 70         0,32 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 70 1,25-3,58     обточен 0,034 18968-73,2590-88
Круг 20Х13-Ш 70       обточен 0,606 18968-73,2590-88
Круг 20Х13-Ш 70       г/к 5,5 18968-73,2590-88
Круг 20Х13-Ш 70       обточен 0,466 18968-73.2590-88
Круг 20Х13-Ш 70       г/к 1,426 18968-73.2590-88
Круг 20Х13-Ш 70       обточен 0,756 18968-73,2590-88
Круг 20Х13-Ш 70         0,284 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 75         0,742 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 75         1,086 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 75       г/к 2,99 18968-73.2590-88
Круг 20Х13-Ш 75       г/к 0,194  
Круг 20Х13-Ш 75       обточен 2,212 18968-73,2590-88
Круг 20Х13-Ш 75       обточен 2,614 18968-73,2590-88
Круг 20Х13-Ш 75       обточен 0,264 18968-73,2590-88
Круг 20Х13-Ш 75       г/к 1,2 18968-73,2590-88
Круг 20Х13-Ш 75       г/к 0,144 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 75         1,036 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 75         0,852 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 75         0,082 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 80       г/к 1 18968-73,2590-88
Круг 20Х13-Ш 80       г/к 0,384 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 80         0,486 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 80       г/к 0,99 18968-73.2590-88
Круг 20Х13-Ш 80         0,376 18968-73,2590-06
Круг 20Х13-Ш 90       г/к 1,474 18968-73,2590-88
Круг 20Х13-Ш 95       г/к 0,27 18968-73,2590-06
Круг 20Х17Н2 170       поковка 1,268  
Круг 20Х17Н2 180       поковка 0,142  
Круг 20Х17Н2 180       поковка 0,308  
Круг 20Х2Н4А 100       г/к 1,166 4543-71,2590-88
Круг 20Х2Н4А 105       г/к 1,214 4543-71,2590-88
Круг 20Х2Н4А 110       г/к 0,067 4543-71,2590-88
Круг 20Х2Н4А 110       г/к 0,516 4543-71,2590-88
Круг 20Х2Н4А 110       г/к 1,992 4543-71,2590-88
Круг 20Х2Н4А 120 4,1       0,354 4543-71.2590-88
Круг 20Х2Н4А 120       г/к 2,132 4543-71,2590-88
Круг 20Х2Н4А 32       г/к 1,826 4543-71,2590-88
Круг 20Х2Н4А 32       г/к 4,006 4543-71,2590-88
Круг 20Х2Н4А 32       г/к 0,528 4543-71,2590-88
Круг 20Х2Н4А 54       г/к 2,972 4543-71,2590-88
Круг 20Х2Н4А 54       г/к 1,97 4543-71,2590-88
Круг 20Х2Н4А 54       г/к 1,128 4543-71,2590-88
Круг 20Х3МВФ 75 2,6-3,1     г/к 0,398 20072-74,2590-88
Круг 20Х3МВФ 85       г/к 0,238 14-1-2090-77
Круг 20Х3МВФ-Ш 10 3,9-3,99     г/к 0,051 14-1-2090-77,2590-88
Круг 20Х3МВФ-Ш 14       г/к 0,379 14-1-2090-77.2590-2006 В. Т. Х/О
Круг 20Х3МВФ-Ш 56       г/к 0,434 14-1-2090-77
Круг 20Х3МВФ-Ш 60 2,53-3,26     г/к 0,195 14-1-2090-77,2590-88
Круг 20Х3МВФ-Ш 85       г/к 0,13 14-1-2090-77
Круг 20880 8       калибр 0,02 14-1-378-72
Круг 20895 13       г/к 0,142 11036-75
Круг 20895 15       г/к 0,29 11036-75,7417-75
Круг 20895 26       калибр 0,595 11036-75
Круг 20895 29 2,7-5,24     калибр 0,066 11036-75
Круг 20895 30       калибр 0,494 11036-75
Круг 20895 30 3,58-5,67     калибр 0,24 11036-75
Круг 20895 35       калибр 0,192 14-1-779-73
Круг 20895 36 5,48-5,52     г/к 0,132 11036-75
Круг 25 120 5,17       0,366 1050-74
Круг 25 13 2,72       0,003  
Круг 25 18       г/к 0,012  
Круг 25 36 4,51-4,7       0,134  
Круг 25 5       калибр 0,005 14-1-196-73,7417-75
Круг 25 50 3,43       0,053 1050-74
Круг 25 50 5,13-5,17       0,508 1050-74
Круг 25 6       калибр 0,023 7417-75.1050-88
Круг 25 63       г/к 0,07 2590-88,1050-88
Круг 25 7       калибр 0,031 7417-75.1050-88
Круг 25 80 4,09       0,12 1050-74
Круг 25 85         0 5950-73,2590-88
Круг 25 9       калибр 0,026 7417-75
Круг 25 90 2,945     г/к 0,094 1435-74,2590-88
Круг 25-СШ 5,5 3,05     калибр 0,019 7417-75,14-1-196-73
Круг 25-СШ 7 3,05     калибр 0,044 7417-75,14-1-196-73
Круг 25ХГТ 100       г/к 1,232  
Круг 25ХГТ 50 5,78       0,059 4543-71
Круг 25ХГТ 80       г/к 0,584  
Круг 25Х1МФ 110       неизв 0,592  
Круг 25Х1МФ 110 2,89       0,214  
Круг 25Х1МФ 120       г/к 2,732  
Круг 25Х1МФ 120       г/к 4,154  
Круг 25Х1МФ 120       г/к 3,052  
Круг 25Х1МФ 120 3,14       0,276  
Круг 25Х1МФ 120 6,08     г/к 0,536 20072-74,2590-88
Круг 25Х1МФ 125       г/к 0,266  
Круг 25Х1МФ 130 3,13       0,322 20072-74.2590-88
Круг 25Х1МФ 160 1,14-1,71     поковка 1,034 20072-74,1133-71
Круг 25Х1МФ 20 6,12     г/к 0,892 2590-88,20072-74
Круг 25Х1МФ 20       г/к 0,444 20072-74.2590-88
Круг 25Х1МФ 200       г/к 0,472 20072-74.2590-2006
Круг 25Х1МФ 200       г/к 0,734 20072-74,2590-88
Круг 25Х1МФ 22 2,23-3,55     г/к 1,762 14-1-552-72,2590-89
Круг 25Х1МФ 34 3,23-3,27       0,046  
Круг 25Х1МФ 35 3,18       0,024  
Круг 25Х1МФ 410       поковка 0,258  
Круг 25Х1МФ 410       поковка 0,134  
Круг 25Х1МФ 42       г/к 1,7 20072-74.2590-88
Круг 25Х1МФ 520       поковка 0,296  
Круг 25Х1МФ 60         0,708 20072-74.2590-88
Круг 25Х1МФ 70       г/к 0,984 20072-74.2590-88
Круг 25Х1МФ 75       г/к 0,304 20072-74.2590-88
Круг 25Х1МФ 90       г/к 0,432 20072-74.2590-88
Круг 25Х1МФ 90 3,4-4,5     г/к 2,39 20072-74,2590-88
Круг 25Х1М1Ф 150       ков 0,034  
Круг 25Х1М1Ф 150       ков 0,471  
Круг 25Х1М1Ф 170         0,032  
Круг 25Х1М1Ф 290 0,05       0,025  
Круг 25Х1М1Ф 320         0,82  
Круг 25Х1М1Ф 320       поковка 2,61  
Круг 25Х1М1Ф 330       поковка 0,182  
Круг 25Х13Н2 10         0,016  
Круг 25Х13Н2 10       калибр 0,002  
Круг 25Х13Н2 10         0 14-1-3957-75
Круг 25Х13Н2 10       калибр 0,251 14-1-721-73,7417-75
Круг 25Х13Н2 100 0,8     кованная 0,052  
Круг 25Х13Н2 100       кованная 0,134  
Круг 25Х13Н2 100         0,046  
Круг 25Х13Н2 11       калибр 0,973 14-1-721-73.7417-75
Круг 25Х13Н2 110         0,18 14-1-721-73,1133-71
Круг 25Х13Н2 110       поковка 0,398 14-1-723-73,1133-71
Круг 25Х13Н2 12       калибр 0,601 14-1-721-73,7417-75
Круг 25Х13Н2 12       серебрянка 0,246 14955-77.14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 120       поковка 0,202 14-1-721-73,1133-71
Круг 25Х13Н2 120         0,066  
Круг 25Х13Н2 123       поковка 0,77  
Круг 25Х13Н2 125       г/к 0,27 14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 13 1,82-3,57     калибр 0,086 7417-75,14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 13       калибр 0,332 14-1-721-73.7417-75
Круг 25Х13Н2 130 1,88     поковка 0,196 14-1-721-73,1133-71
Круг 25Х13Н2 14 2,71-3,64     г/к 0,048 2590-88,14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 14 2,05-4,42       0,108 14-1-721-73,2590-88
Круг 25Х13Н2 14         0,25 14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 14       г/к 0,018 5949-75
Круг 25Х13Н2 14       калибр 0,071 14-1-721-73,7417-75
Круг 25Х13Н2 145       г/к 0,222  
Круг 25Х13Н2 15 2,67-3,38     калибр 0,029 7417-75,14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 150       г/к 1,682 14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 16       г/к 0,064 14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 16       г/к 0,362 14-1-721-73.2590-88
Круг 25Х13Н2 16       г/к 0,011 14-1-721-73.2590-88
Круг 25Х13Н2 16         0,2 14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 16       калибр 0,202 14-1-721-73,7417-75
Круг 25Х13Н2 17 1,05-3,91     калибр 0,335 7417-75,14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 18       калибр 0,301 14-1-721-73,7417-75
Круг 25Х13Н2 180       поковка 0,726 14-1-721-73,1133-71
Круг 25Х13Н2 180       поковка 0,396 14-1-721-73,1133-71
Круг 25Х13Н2 185         0,114  
Круг 25Х13Н2 20 3,3-3,65       0,09 14-1-721-73,2590-88
Круг 25Х13Н2 20 2,15-3,08     г/к 0,05 2590-88,14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 20 2,25-3,75     калибр 0,746 7417-75,14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 20       г/к 0,2 14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 20 2,25-3,75     калибр 0,839 7417-75,14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 20       калибр 0,302 14-1-721-73,7417-75
Круг 25Х13Н2 20       г/к 1,829 14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 22       г/к 0,104 14-1-721-73,2590-88
Круг 25Х13Н2 22         0,018  
Круг 25Х13Н2 22         0,15 14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 22 1,83-3,14     г/к 0,046 2590-88,14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 23       калибр 0,063 14-1-721-73,7417-75
Круг 25Х13Н2 24 1,93-2,15     г/к 0,049 2590-88,14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 25       г/к 0,199 14-1-721-73,2590-88
Круг 25Х13Н2 25 1,01     г/к 0,004 14-1-721-73,2590-88
Круг 25Х13Н2 25       г/к 0,254 14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 25       калибр 0,932 14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 25       г/к 0,3 14-1-721-73,2590-88
Круг 25Х13Н2 25 1,51-3,73     калибр 0,045 7417-75,14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 25       серебрянка 0,02  
Круг 25Х13Н2 26       г/к 0,292 14-1-721-73,2590-88
Круг 25Х13Н2 28       г/к 0,194 14-1-721-73,2590-88
Круг 25Х13Н2 28 1,22       0,006  
Круг 25Х13Н2 28       г/к 0,1  
Круг 25Х13Н2 28       г/к 0,023  
Круг 25Х13Н2 30         0,08 14-1-721-73.2590-88
Круг 25Х13Н2 30       г/к 0,266 14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 30       г/к 0,638 14-1-721-73.2590-88
Круг 25Х13Н2 30       г/к 0,258 14-1-721-73,2590-88
Круг 25Х13Н2 30         0,062  
Круг 25Х13Н2 30       г/к 0,236 14-1-721-73.2590-88
Круг 25Х13Н2 32       г/к 0,024 14-1-721-73.2590-88
Круг 25Х13Н2 32       г/к 0,057 14-1-721-73,2590-88
Круг 25Х13Н2 34       г/к 0 14-1-721-73. 2590-2006
Круг 25Х13Н2 36       г/к 0,083 14-1-721-73. 2590-2006
Круг 25Х13Н2 36       г/к 0,14 14-1-721-73,2590-88
Круг 25Х13Н2 36         0,11 14-1-721-73.2590-88
Круг 25Х13Н2 36       г/к 0,293 14-1-721-73, 2590-88
Круг 25Х13Н2 38       г/к 0,15 14-1-721-73,2590-88
Круг 25Х13Н2 38 1,09-3,29     г/к 0,26 2590-88,14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 4       серебрянка 0,086 14955-77.14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 40       г/к 0,1 14-1-721-73,2590-88
Круг 25Х13Н2 42 2,75-3,27     г/к 0,098 2590-88,14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 42       г/к 0,122  
Круг 25Х13Н2 42         0,171 14-1-721-73.2590-88
Круг 25Х13Н2 42       г/к 0,1 5949-75,2590-88
Круг 25Х13Н2 42       г/к 0,188 14-1-721-73,2590-88
Круг 25Х13Н2 42       г/к 0,056  
Круг 25Х13Н2 42         0,104  
Круг 25Х13Н2 42       г/к 0,194 14-1-721-73.2590-88
Круг 25Х13Н2 45         0,702  
Круг 25Х13Н2 48       г/к 0,314 2590-88,14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 48       г/к 0,12 14-1-721-73.2590-88
Круг 25Х13Н2 5       серебрянка 0,128 14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 50       г/к 0,086 14-1-721-73,2590-88
Круг 25Х13Н2 50       г/к 0,033 2590-88,14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 5,5       калибр 0,049 14955-77,14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 56       г/к 0,094 14-1-721-73.2590-88
Круг 25Х13Н2 56       г/к 0,228 14-1-721-73,2590-88
Круг 25Х13Н2 6 1,2-2,7     серебрянка 0,204 14955-77,14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 6       серебрянка 0,05 14955-77.14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 6       серебрянка 0,102 14955-77.14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 6         0,051 14-1-3957-75
Круг 25Х13Н2 6       серебрянка 0,047 14955-77.14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 60         0,106  
Круг 25Х13Н2 60       г/к 0,208 14-1-721-73,2590-88
Круг 25Х13Н2 60       г/к 0,388 14-1-721-73,2590-88
Круг 25Х13Н2 6,5 2,26-2,93     серебрянка 0,69 14955-77,14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 6,5 1,25-2,85     серебрянка 0,043 14955-77,14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 65       г/к 0,78 14-1-721-73,2590-88
Круг 25Х13Н2 65         0,048  
Круг 25Х13Н2 65       г/к 0,212 14-1-721-73,2590-88
Круг 25Х13Н2 65         0,058  
Круг 25Х13Н2 65       г/к 0,06  
Круг 25Х13Н2 65       г/к 0,068  
Круг 25Х13Н2 65       г/к 0,054  
Круг 25Х13Н2 7 1,5-3     калибр 0,224 14955-77,14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 7       серебрянка 0,126 14-1-721,14955
Круг 25Х13Н2 70       г/к 0,755 14-1-721-73.2590-88
Круг 25Х13Н2 70       г/к 0,326 14-1-721-73,2590-88
Круг 25Х13Н2 70       г/к 0,892 14-1-721-73,2590-88
Круг 25Х13Н2 7,5 1,59-2,61     калибр 0,054 14955-77,14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 8 2,2-2,76     серебрянка 0,729 14955-77,14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 8 2,46-2,65     серебрянка 0,102 14955-77,14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 8         0,05 14-1-3957-75
Круг 25Х13Н2 80       поковка 0,11  
Круг 25Х13Н2 80         0,031  
Круг 25Х13Н2 80         0,058  
Круг 25Х13Н2 80       г/к 0,756 14-1-721-73,2590-88
Круг 25Х13Н2 80 2,21     кованная 0,088  
Круг 25Х13Н2 83         0,498  
Круг 25Х13Н2 83         0,029  
Круг 25Х13Н2 83       кованная 0,18  
Круг 25Х13Н2 8,5 1,75-2,65     калибр 0,032 14955-77,14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 9 1,99-2,6     калибр 0,008 14955-77,14-1-721-73
Круг 25Х13Н2 90 2,02     кованная 0,106  
Круг 25Х13Н2 90       г/к 0,504 14-1-721-73,2590-88
Круг 25Х13Н2 90         0,074  
Круг 25Х13Н2 90 1,52-2,03     кованная 0,078  
Круг 25Х13Н2 90 2,84     кованная 0,142  
Круг 25Х15КЮБФ 16 1,45-3,21     г/к 0,278 14-1-5022-91
Круг 25Х15КЮБФ 22       г/к 0,069 14-1-5022-91
Круг 25Х15КЮБФ 30 1,3-2,4     г/к 0,082 14-1-5022-91
Круг 25Х17Н2 32         0,588 14-1-2139-77
Круг 25Х17Н2Б-Ш 10         0,796 14-1-1062-74
Круг 25Х17Н2Б-Ш 16         0,66 14-1-1062-74
Круг 25Х17Н2Б-Ш 18         0,384 14-1-1062-74
Круг 25Х17Н2Б-Ш 20       г/к 0,397 14-1-1062-74,2590-88
Круг 25Х17Н2Б-Ш 28       г/к 0,11 14-1-1062-74,2590-88
Круг 25Х17Н2Б-Ш 45       г/к 0,258 14-1-1062-74,2590-88
Круг 25Х2М1Ф 110 0,48-0,63     поковка 0,095  
Круг 25Х2М1Ф 120       г/к 2,902  
Круг 25Х2М1Ф 40       г/к 0,275 14-1-552-72
Круг 25Х2М1Ф 40       г/к 0,762 14-1-552-72,2590-88
Круг 25Х2М1Ф 40       г/к 1,75 14-1-552-72,2590-88
Круг 25Х2М1Ф 40       г/к 0,798 14-1-552-72,2590-88
Круг 25Х2М1Ф 410         0,174  
Круг 25Х2М1Ф 45 2,7-4,15     г/к 1,372  
Круг 25Х2М1Ф 46       г/к 1,936 14-1-552-72,2590-88
Круг 25Х2М1Ф 46       г/к 0,846 14-1-552-72,2590-88
Круг 25Х2М1Ф 65 3,37-3,5     г/к 2,309  
Круг 25Х2М1Ф 65 3,37-3,5     г/к 1,448  
Круг 25Х2М1Ф 65 3,37-3,75       2,056  
Круг 25Х2М1Ф 65 2,68-3,6       0,254  
Круг 25Х2М1Ф 65 3,51       0,271  
Круг 25Х2М1Ф 70       г/к 0,119  
Круг 25Х2М1Ф 75       г/к 2,857  
Круг 25Х2М1Ф 90       г/к 1,862 14-1-552-72,2590-88
Круг 3 34 4,2-6       1,313  
Круг 3 45 2,62       0,032  
Круг 3 50 3,81       0,04  
Круг 3 90 3,72-4,74       0,655 380-71
Круг 3ПС 12         2 2590-71
Круг 3ПС 14         3 2590-71
Круг 3ПС 16         5 2590-71
Круг 3ПС 19         5 2590-71
Круг 3СП 18         8,882 380-05,2590-88
Круг 3Х2В8Ф 100       г/к 0,182 1435-99
Круг 3Х2В8Ф 70 2,93       0,098  
Круг 3Х2В8Ф 90 1,84       0,1  
Круг 3Х2В8ФА 70 2,82     г/к 0 1435-99
Круг 30 24       г/к 0,047  
Круг 30ХГС 14         0,01  
Круг 30ХГСА 10       г/к 0,083 10702-78
Круг 30ХГСА 10       калибр 0,006 7417-75.1050-88
Круг 30ХГСА 10       калибр 0,066 4543-71.7417-75
Круг 30ХГСА 10       г/к 0,111 2590-88,14-1-950-86
Круг 30ХГСА 10       г/к 0,177 10702-78
Круг 30ХГСА 100 5,34-5,37     г/к 0,623 14-1-950-86,2590-88
Круг 30ХГСА 100 3,6-4,48     г/к 0,486 4543-71,2590-88
Круг 30ХГСА 100 3,32-3,61     г/к 0,219 14-1-950-86,2590-88
Круг 30ХГСА 100       г/к 0,194  
Круг 30ХГСА 12       г/к 0,139 14-1-950-86
Круг 30ХГСА 12       г/к 0,151 14-1-950-86
Круг 30ХГСА 12       г/к 0,306 2590-88,14-1-950-86
Круг 30ХГСА 13 3,52-4,98     калибр 0,102 14-1-950-74,7417-75
Круг 30ХГСА 140         0,028  
Круг 30ХГСА 140         0,026  
Круг 30ХГСА 140         0,082  
Круг 30ХГСА 140         0,1  
Круг 30ХГСА 140         0,073  
Круг 30ХГСА 140         0,045  
Круг 30ХГСА 140         0,027  
Круг 30ХГСА 150       г/к 0,222  
Круг 30ХГСА 150       г/к 2,79 4543-71,2590-2006
Круг 30ХГСА 160         0,006  
Круг 30ХГСА 160         0,035  
Круг 30ХГСА 160         0,034  
Круг 30ХГСА 160         0,018  
Круг 30ХГСА 160         0,01  
Круг 30ХГСА 160         0,017  
Круг 30ХГСА 160         0,021  
Круг 30ХГСА 160         0,027  
Круг 30ХГСА 160         0,022  
Круг 30ХГСА 160         0,011  
Круг 30ХГСА 18 4,7-4,9     калибр 1,175 7417-75,4543-71
Круг 30ХГСА 20 3,03     калибр 0,013 7417-75,4543-7
Круг 30ХГСА 20 4,5-4,8     калибр 0,053 4543-71,7417-75
Круг 30ХГСА 21         0,023 7417-75.1050-88
Круг 30ХГСА 230 1,73     г/к 0,552  
Круг 30ХГСА 24       калибр 0,04 4543-71.7417-75
Круг 30ХГСА 24 2,12-2,82     калибр 0,279 4543-71,7417-75
Круг 30ХГСА 32       калибр 0,169 14-1-950-74
Круг 30ХГСА 36       г/к 0,132 5949-75,2590-88
Круг 30ХГСА 36       калибр 0,138 14-1-950-74
Круг 30ХГСА 4       калибр 0,01 7417-75.14-1-950-86
Круг 30ХГСА 40       калибр 0,114 14-1-950-74
Круг 30ХГСА 5 3,04-3,1     калибр 0,137 7417-75,14-1950-74
Круг 30ХГСА 6       калибр 0,09 7417-75,1051-73
Круг 30ХГСА 6,5       калибр 0,07 7417-75,1051-73
Круг 30ХГСА 7       калибр 0,118 4543-71
Круг 30ХГСА 70       г/к 0,181  
Круг 30ХГСА 70 4,22-4,42     г/к 0,218 14-1-950-86,2590-88
Круг 30ХГСА 7,5 3,3-3,6     калибр 0,052 7417-75,14-1-3238-81
Круг 30ХГСА 7,5 3,3-3,6     калибр 0,486 7417-75,14-1-3238-81
Круг 30ХГСА 8       г/к 0,48 2590-88,14-1-950-86
Круг 30ХГСА 8       калибр 0,022 10702-78
Круг 30ХГСА 8,5       калибр 0,025 14-1-950-74
Круг 30ХГСА 9       калибр 0,028 4543-71.7417-75
Круг 30ХГСА 9       калибр 0,024 14-1-658-73
Круг 30ХГСА 9       калибр 0,025 10702-78
Круг 30ХГСА 9         0,032 10702-78
Круг 30ХГСА 9       калибр 0,071 14-1-950-74
Круг 30ХГСА 90       г/к 0,146 4543-71,2590-88
Круг 30ХГСА 90       г/к 1,658 4543-71,2590-88
Круг 30ХГСА-СШ 22       калибр 0,076 14-1-658-73
Круг 30ХГСА-СШ 6,5 2,34-3,03     калибр 0,027 7417-75,14-1950-74
Круг 30ХГСН2А-ВД 100 1,2-2,3     поковка 0,776 14-1-1885-85
Круг 30ХГСН2А-ВД 120 1,2-2,3     поковка 0,412 14-1-1885-85
Круг 30ХГСН2А-ВД 145 1,2-2,3     поковка 0,794 14-1-1885-85
Круг 30ХГСН2А-ВД-ВД 110 1,2-2,3     поковка 0,722 14-1-1885-85
Круг 30ХГСН2ВМ-ВД 95         0,762  
Круг 30ХМА 150 4,65       0,476  
Круг 30ХМА 160         0,024  
Круг 30ХМА 160       г/к 0,179  
Круг 30ХМА 160         0,074  
Круг 30ХМА 160         0,107  
Круг 30ХМА 180         0,021  
Круг 30ХМА 180         0,017  
Круг 30ХМА 180         0,023  
Круг 30ХМА 180         0,018  
Круг 30ХМА 180         0,243  
Круг 30ХМА 180         0,013  
Круг 30ХМА 180         0,035  
Круг 30ХМА 180         0,05  
Круг 30ХМА 180         0,046  
Круг 30ХМА 180         0,044  
Круг 30ХМА 180         0,048  
Круг 30ХМА 180         0,011  
Круг 30ХМА 180         0,117  
Круг 30ХМА 20 2,05-5,32       0,046  
Круг 30ХМА 250         0,044  
Круг 30ХМА 250         0,139  
Круг 30ХМА 250         1,5  
Круг 30ХМА 250 0,12-0,21       0,259  
Круг 30ХМА 300       г/к 5 4543-2016/2590-2006
Круг 30ХМА 75 4,55       0,14  
Круг 30ХН3А 40       г/к 0,944 3-98-80,2590-88
Круг 30ХН3А 45       г/к 1,094 3-98-80,2590-88
Круг 30ХН3А 45       г/к 1,332 3-98-80,2590-88
Круг 30Х13 10       калибр 0,031 14-1-3957-85
Круг 30Х13 10       г/к 0,484 5949-75,2590-88
Круг 30Х13 10       г/к 0,094 14-1-3957-85
Круг 30Х13 1,2       серебрянка 0,005 14-1-1823-76
Круг 30Х13 12       г/к 0,07 14-1-3957-85
Круг 30Х13 18       серебрянка 0,034 7417
Круг 30Х13 22 2,09-4,14     г/к 0,04  
Круг 30Х13 22       калибр 0,148 14-1-3957-85, 14955-77
Круг 30Х13 25       г/к 0,106  
Круг 30Х13 3       серебрянка 0,025 14955-77
Круг 30Х13 34 3,36-4,14     калибр 0,052 2590-88,14-1-3957-85
Круг 30Х13 3,5 2-2     серебрянка 0,05 14-1-3957-85,14955-77
Круг 30Х13 350 2,765     г/к 2,106  
Круг 30Х13 4 2,04     серебрянка 0,037 14-1-3957-85,14955-77
Круг 30Х13 40 3,03-3,59     г/к 0,088 5949-75,2590-88
Круг 30Х13 40       г/к 0,136 14-1-1404-75
Круг 30Х13 400       поковка 0,472 8479-70,5949-75
Круг 30Х13 410       поковка 0,232  
Круг 30Х13 5,2       серебрянка 0,03 14-1-378-72,14955-77
Круг 30Х13 56 1,57       0,03  
Круг 30Х13 6 1,95-2,52     серебрянка 0,051 14955-75,14-1-3957-85
Круг 30Х13 6 1,73-2,72     калибр 0,044 14955-75,14-1-3957-85
Круг 30Х13 60 2,85       0,063  
Круг 30Х13 85 1       0,044  
Круг 30Х13 9       г/к 0,005 14-1-3957-85
Круг 30Х13 90 1,2-1,95     поковка 0,53 5949-75,1133-71
Круг 30Х13Н7С2 28       г/к 0,082  
Круг 30Х13-Ш 80       г/к 0,552 5949-75,2590-88
Круг 30Х2ГСН2ВМ-ВД 90 3,04-4,04     г/к 0,2 14-1-413-72
Круг 30Х2ГСН2ВМ-ВД 90 3,84-4,04     г/к 0,394 14-1-413-42,2590-88
Круг 30Х3МФ 56         0,026  
Круг 30Х3МФ 80 2,5     г/к 0,096 19265-73,2590-88
Круг 34ХН1М 150 0,17       0,024  
Круг 34ХН1М 170         0,986  
Круг 34ХН1М 220 0,16       0,049  
Круг 34ХН3МА 100       г/к 0,374  
Круг 34ХН3МА 240       поковка 2,082 8479-70, 108-1028-81
Круг 34ХН3МА-ВД 170       поковка 0,43 ОСТ 108.961.05-80
Круг 35 120 1,51     г/к 0 5950-73,2590-88
Круг 35 14       г/к 0,793 2590-88,14-1-950-86
Круг 35 14 4,25-4,42     калибр 0,111 1051-73,7417-75
Круг 35 140 2,265       0,274  
Круг 35 18       г/к 0,043  
Круг 35 20         0,5 7417-75,1051-73
Круг 35 25       х/т 0,102 1051-73.7417-75
Круг 35 41 6-6,3     калибр 0,91 1051-73,7417-75
Круг 35 7       калибр 0,031 7417-75,1050-88
Круг 35 7 2,65-3,2     калибр 0,044  
Круг 35 8         0,071 7417-75,1051-73
Круг 35Х 20       г/к 0,111 5949-75,2590-88
Круг 35Х 21 5,5-5,6     г/к 0,12 1050-88,2590-88
Круг 35ХМ 300 1,65     поковка 0,95 4543-71,8479-70
Круг 35ХМ 310 0,67     поковка 0,404 4543-71,8479-70
Круг 35ХМ 32         0,488  
Круг 35ХМ 320 0,3     поковка 0,188 4543-71,8479-70
Круг 35Х3НМ 130       г/к 0,478  
Круг 35Х3НМ 140 3,8-4,3     г/к 3,462 В10230-75,2590-06
Круг 35Х3НМ 150       г/к 1,048 В10230-75,2590-06
Круг 36НХТЮ 18       г/к 0,006  
Круг 36Х2Н2МФА 120       г/к 3,228  
Круг 36Х2Н2МФА 300 1,8       1,126  
Круг 38ХА 11 2,64-3,08     калибр 0,098 14-1-950-74,7417-75
Круг 38ХА 12       г/к 0,105 14-1-950-86
Круг 38ХА 25       калибр 0,029 14-1-950-74
Круг 38ХА 6 3,07     калибр 0,307 4543-71,7417-75
Круг 38ХА 7       х/т 0,018 14-1-950-86
Круг 38ХА 7,5 2,68-2,78     калибр 0,042 14-1-950-74,7417-75
Круг 38ХА 8       калибр 0,08 14-1-950-74
Круг 38ХА 8       г/к 0,032 14-1-950-86
Круг 38ХА 9 2,62-2,63     калибр 0,052 14-1-950-74,7417-75
Круг 38ХМ 110 1,6     поковка 0,249 4543-71,1133-71
Круг 38ХМ 110 1,59-1,62     поковка 1,874 4543-71,1133-71
Круг 38ХМ 200 0,58     поковка 0,15 4543-71,8479-70
Круг 38ХМ 220 0,28     поковка 0,09 4543-71,8479-70
Круг 38ХМ 250 0,67     поковка 0,35 4543-71,8479-70
Круг 38ХМ 280 0,44     поковка 0,17 4543-71,8479-70
Круг 38ХМ 310 1,57     поковка 0,28 4543-71,8479-70
Круг 38ХМ 90       г/к 0,82 4543-71,2590-88
Круг 38ХМ 95       г/к 0,47 4543-71,2590-88
Круг 38ХМА 140       г/к 0,206 4543-71,1133-71
Круг 38ХМА 140       г/к 1,639 4543-71,1133-71
Круг 38ХМА 210 4,97-5,325     г/к 3,756 2590-88,4543-71
Круг 38ХМЮА 180 3,29     г/к 0,652  
Круг 38ХН3 140       г/к 0,314  
Круг 38ХН3ВА 26 4,4-4,7       0,452  
Круг 38ХН3МА 130 2,37       0,254 20072-74.2590-88
Круг 38ХН3МА 380 1     поковка 0,886 4543-71,8479-70
Круг 38ХН3МФА 100 0,09       0,013  
Круг 38ХН3МФА 100       г/к 0,035  
Круг 38ХН3МФА 130       г/к 2,634 4543-71,2590-88
Круг 38ХН3МФА 130       г/к 0,282 4543-71,2590-88
Круг 38ХН3МФА 56 3,08-3,5     г/к 0,824 4543-71,2590-88
Круг 38ХН3МФА 60       г/к 2,927  
Круг 38ХН3МФА 60       г/к 5,608  
Круг 38ХН3МФА 80       г/к 0,146  
Круг 38ХН3МФА 80         0,028  
Круг 38ХС 120 4,56       0,4  
Круг 38ХС 90       г/к 1,754  
Круг 38Х2МЮА 10       г/к 0,132  
Круг 38Х2МЮА 100 4,76-4,775     г/к 0,582 4543-71,2590-88
Круг 38Х2МЮА 100 5,12-5,99     г/к 2,975  
Круг 38Х2МЮА 100         0,052  
Круг 38Х2МЮА 115 1,19-1,355     г/к 2,38 4543-71,14-21-77
Круг 38Х2МЮА 115 6,29     г/к 0,502 4543-71,14-21-77
Круг 38Х2МЮА 115 5,05     г/к 1,264 4543-71,14-21-77
Круг 38Х2МЮА 115 2,72-3,75     г/к 0,218 4543-71,14-21-77
Круг 38Х2МЮА 115 6,63     г/к 0,378 4543-71,53932-2010
Круг 38Х2МЮА 115 6,82     г/к 0,546 4543-71,14-1-3000-2006
Круг 38Х2МЮА 130 2,43     г/к 0,248  
Круг 38Х2МЮА 14       г/к 1,295 4543-71.2590-2006
Круг 38Х2МЮА 15       г/к 0 4543-71.2590-2006
Круг 38Х2МЮА 180         0,792  
Круг 38Х2МЮА 180       г/к 0,584  
Круг 38Х2МЮА 20         0,007  
Круг 38Х2МЮА 30         2,5  
Круг 38Х2МЮА 30       г/к 1,19 4543-71,2590-2006
Круг 38Х2МЮА 32 4,94       0,031  
Круг 38Х2МЮА 38       х/т 0,03 14-1-950-86
Круг 38Х2МЮА 40       г/к 1,62 4543-71,2590-2006
Круг 38Х2МЮА 42       х/т 0,035 14-1-950-86
Круг 38Х2МЮА 50       г/к 0,678 4543-71,2590-88
Круг 38Х2МЮА 60       г/к 0,198 4543-71.2590-2006
Круг 38Х2МЮА 60 4,53-4,75     г/к 0,116 4543-71,2590-88
Круг 38Х2МЮА 65         0,026  
Круг 38Х2МЮА 70         0,28  
Круг 38Х2МЮА 73         0,088  
Круг 38Х2МЮА 75         0,104  
Круг 38Х2МЮА 75 2,77-3,94     г/к 0,053  
Круг 38Х2МЮА 80         0,045  
Круг 38Х2МЮА 80       г/к 0,31  
Круг 38Х2МЮА 80       г/к 0,334 4543-71,2590-88
Круг 38Х2МЮА 80       г/к 0,145 4543-71,2590-88
Круг 38Х2МЮА 80 3,01-3,06       0,342  
Круг 38Х2МЮА 80       г/к 1,073  
Круг 38Х2МЮА 80       г/к 0,55  
Круг 38Х2МЮА 80       г/к 1,211 4543-71,2590-88
Круг 38Х2МЮА 90 1,37     г/к 0,204 4543-71,2590-88
Круг 38Х2МЮА 90       г/к 2,006 4543-71.2590-2006
Круг 38Х2МЮА-СШ 100 2,12-4,01     г/к 0,24 2590-89,14-1-658-73
Круг 38Х2Н2МА 110       г/к 1,02 4543-71,2590-88
Круг 38Х2Н2МА 125 2,3-2,4     обточен 0,926  
Круг 38Х2Н2МА 130       г/к 0,472 4543-71,2590-88
Круг 38Х2Н2МА 150       г/к 4,2 4543-71,2590-88
Круг 38Х2Н2МА 210       поковка 2,64 4543-71,8479-70
Круг 38Х2Н2МА 210 2,95     поковка 0,818 4543-71,8479-70
Круг 38Х2Н2МА 250 0,86     поковка 0,35 4543-71,8479-70
Круг 38Х2Н2МА 350 0,42     поковка 0,345 4543-71,8479-70
Круг 38Х2Н2МА 36         0,746  
Круг 38Х2Н2МА 56       г/к 0,063  
Круг 38Х2Н2МА 56         0,54 14-1-1671-76
Круг 38Х2Н2МА 65       г/к 0,146 2590-88
Круг 38Х2Н2МА 70         0,518 14-1-1671-76
Круг 4ХВ2С 80       г/к 0,092 5950-00,2590-06
Круг 4Х3ВМФ 100 5,5-5,77     г/к 1,724 5950-73,2590-88
Круг 4Х3ВМФ 150 3,6-3,9     г/к 2,556 5950-73,2590-88
Круг 4Х3ВМФ 30 2,7-4,5     г/к 1,694 5950-73,2590-88
Круг 4Х3ВМФ 35 3,12-3,41     г/к 1,078 5950-73,2590-88
Круг 4Х3ВМФ 45 2,56-4,1     г/к 1,234 5950-73,2590-88
Круг 4Х3ВМФ 50 2,96-3,63     г/к 0,834 5950-73,2590-88
Круг 4Х3ВМФ 60 1,9-4,32     г/к 2,562 5950-73,2590-88
Круг 4Х3ВМФ 80 3,84-5,96     г/к 2,382 5950-73,2590-88
Круг 4Х3ВМФ 90 2,71-3,52     г/к 1,166 5950-73,2590-88
Круг 4Х4ВМФС 150         0,48  
Круг 4Х4ВМФС 170 2,78-2,96     г/к 1,016  
Круг 4Х4ВМФС 180         1,126  
Круг 4Х4ВМФС 80         0,91  
Круг 4Х4ВМФС 80         0,296  
Круг 4Х4ВМФС 80 1,2-4,04     г/к 0,774  
Круг 4Х5В2ФС 100         0,65 5950-73,2590-88
Круг 4Х5В2ФС 110         1,46 5950-73,2590-88
Круг 4Х5В2ФС 170         0,36 5950-73,2590-88
Круг 4Х5В2ФС 180       г/к 2,418 5950-73,2590-88
Круг 4Х5В2ФС 25 1,82-3,36     г/к 0,191 5950-73,2590-88
Круг 4Х5В2ФС 40 3,3-3,7     г/к 0,674 5950-73,2590-88
Круг 4Х5В2ФС 50 2,62-3,24     г/к 0,564 5950-73,2590-88
Круг 4Х5В2ФС 50       г/к 0,46 5950-73.2590-88
Круг 4Х5В2ФС 80       г/к 0,698  
Круг 4Х5В2ФС 80         0,52 5950-73,2590-88
Круг 4Х5В2ФС 80         1,27 5950-73,2590-88
Круг 4Х5В2ФС 80         1,31 5950-73,2590-88
Круг 4Х5МФС 100 1,52-1,93     г/к 1,257 5950-73.2590-2006
Круг 4Х5МФС 100         0,11  
Круг 4Х5МФС 115       г/к 0,678 5950-73,2590-88
Круг 4Х5МФС 12 2,74-4,19     г/к 0,777 5950-00,2590-88
Круг 4Х5МФС 12 2,74-4,19     г/к 1,172 5950-00,2590-88
Круг 4Х5МФС 120 1,58     г/к 3,044 5950-73,2590-88
Круг 4Х5МФС 180 2,91       0,568  
Круг 4Х5МФС 20 3,03     г/к 0,008 5950-00,2590-88
Круг 4Х5МФС 80 1,2-4,04     г/к 0,238  
Круг 4Х5МФС 85       поковка 0,618 5950-00,1133-71
Круг 40 32 5-5,98     г/к 0,275 1050-88,2590-88
Круг 40Г18Ю3Ф 180       г/к 0 14-1-779-73,2590-88
Круг 40Х 100 5,12       0 1435-74,2590-88
Круг 40Х 12 5,74-5,9     г/к 0,254 1050-88,2590-88
Круг 40Х 16 5,6     г/к 0,383 1050-88,2590-88
Круг 40Х 190 0,74     поковка 0,165 4543-71,8479-70
Круг 40Х 190 0,74     поковка 0,165 4543-71,8479-70
Круг 40Х 20 5,55     г/к 0,503 2590-88
Круг 40Х 50 4,01-5,24       0  
Круг 40Х 6,3 2,6-2,7     калибр 0,092 4543-71,7417-75
Круг 40ХН 17         1,732  
Круг 40ХН 205 0,355       0,092  
Круг 40ХН 70 5,35-5,65     г/к 0,968 4543-71,2590-88
Круг 40ХН 90       г/к 0,162 4543-71,2590-88
Круг 40ХН2МА 100         0,386  
Круг 40ХН2МА 100 4,58     г/к 0,284 2590-88,14-1-2765-79
Круг 40ХН2МА 110       г/к 0,644  
Круг 40ХН2МА 150         0,672 4543-71,1133-71
Круг 40ХН2МА 200       поковка 2,498 4543-71,8479-70
Круг 40ХН2МА 200 1,75     поковка 0,431 4543-71,8479-70
Круг 40ХН2МА 200       г/к 1,398  
Круг 40ХН2МА 22       калибр 0,666 14-1-950-74
Круг 40ХН2МА 6         0,071  
Круг 40ХН2МА 70 1,2       0,036  
Круг 40ХН2МА 85         2,394  
Круг 40ХН2МА 85 1,77       0,079  
Круг 40ХН2МА-СШ 100       г/к 1,255 2590-71
Круг 40ХН2МА-СШ 60       г/к 0,2 14-1-2765-79
Круг 40ХН2МА-СШ 80       г/к 0,2 14-1-2765-79
Круг 40ХН2МА-Ш 30 4,13-4,64     г/к 0,074 14-1-950-74,2590-88
Круг 40ХН2МА-Ш 30 2,7-3,36     калибр 0,027 14-1-950-74,7417-75
Круг 40ХН2МА-Ш 30 2,7-3,36     г/к 0,086 14-1-950-74,7417-75
Круг 40ХН2МФА-Ш 60       г/к 1,672 14-1-1725-76,2590-88
Круг 40ХН2СМА-ВД 70         0,256  
Круг 40ХФА 16         0,066  
Круг 40Х10С2М 110       г/к 0,614 2590-88.5949-75
Круг 40Х10С2М 28 2,55-3,1     г/к 1,528 2590-88,5949-75
Круг 40Х10С2М 32 2,22-3,33     г/к 0,728  
Круг 40Х13 18         0,11  
Круг 40Х13 20         0,022  
Круг 40Х13 22         0,23 5949-75.2590-88
Круг 40Х13 25       г/к 0,454 5949-75.2590-88
Круг 40Х13 28         0,019  
Круг 40Х13 32       г/к 0,228 5949-75,2590-88
Круг 40Х13 32       г/к 0,18 5949-75.2590-88
Круг 40Х13 350 0,13     поковка 0,102 5949-75,8479-70
Круг 40Х13 4,5 2-3     серебрянка 0,489 14-1-3957-85,14955-77
Круг 40Х13 4,5 2,02-2,09     серебрянка 0,045 14955-77,14-1-3957-85
Круг 40Х13 470 0,14     поковка 0,194 5949-75,8479-70
Круг 40Х13 5 2-3     серебрянка 0,034 14-1-3957-85,14955-77
Круг 40Х13 55         0,038  
Круг 40Х13 6 2,08-2,58     серебрянка 0,048 14955-75,14-1-3957-85
Круг 40Х13 6 2,7-2,76     калибр 0,21 7417-75,5949-75
Круг 40Х13 9 2,53-3,85     калибр 0,077 7417-75,14-1-3957-85
Круг 40Х18Н2М 10       г/к 0,216 14-1-314-72, 2590-2006
Круг 40Х18Н2М 10 2,9-3     г/к 0,053  
Круг 40Х18Н2М 10       г/к 0,508  
Круг 40Х18Н2М 10       калибр 0,096  
Круг 40Х18Н2М 10 1,84-2,95     г/к 0,045 14-1-314-72,2590-89
Круг 40Х18Н2М 100       кованная 1,362  
Круг 40Х18Н2М 100       г/к 0,334 14-1-314-72,2590-88
Круг 40Х18Н2М 100         0,396  
Круг 40Х18Н2М 100         0,559  
Круг 40Х18Н2М 105         0,228  
Круг 40Х18Н2М 110       г/к 0,176 14-1-314-72,2590-88
Круг 40Х18Н2М 110 1,28     поковка 0,096 1133-71,14-1-314-72
Круг 40Х18Н2М 12       калибр 0,039 14-1-314-72, 2590-2006
Круг 40Х18Н2М 12       г/к 0,075 14-1-314-72, 2590-2006
Круг 40Х18Н2М 125 0,79-1,39     поковка 0,08 1133-71,14-1-314-72
Круг 40Х18Н2М 130       обточен 0,272 14-1-314-72, 2590-2006
Круг 40Х18Н2М 14       г/к 0,257 14-1-314-72, 2590-2006
Круг 40Х18Н2М 14       г/к 0,1 14-1-314-72,2590-88
Круг 40Х18Н2М 16       г/к 0,2 14-1-314-72,2590-88
Круг 40Х18Н2М 160       г/к 1,088 14-1-314-72,2590-88
Круг 40Х18Н2М 171       г/к 0,822 14-1-314-72,2590-88
Круг 40Х18Н2М 18       г/к 0,268  
Круг 40Х18Н2М 180       г/к 0,586 14-1-314-72, 2590-2006
Круг 40Х18Н2М 20       г/к 0,25 14-1-314-72,2590-88
Круг 40Х18Н2М 20       г/к 0,05 14-1-314-72. 2590-2006
Круг 40Х18Н2М 22         0,448  
Круг 40Х18Н2М 25       г/к 0,4 14-1-314-72,2590-88
Круг 40Х18Н2М 26       г/к 0,25 14-1-314-72,2590-88
Круг 40Х18Н2М 26       г/к 0,049 14-1-314-72, 2590-2006
Круг 40Х18Н2М 26       г/к 0,158 14-1-314-72, 2590-2006
Круг 40Х18Н2М 28       г/к 0,13 14-1-314-72, 2590-2006
Круг 40Х18Н2М 30       г/к 0,85 14-1-314-72,2590-88
Круг 40Х18Н2М 34       г/к 0,037  
Круг 40Х18Н2М 34       г/к 0,087 14-1-314-72. 2590-2006
Круг 40Х18Н2М 35       г/к 0,096  
Круг 40Х18Н2М 35       г/к 0,42 14-1-314-72,2590-88
Круг 40Х18Н2М 36       г/к 0,702 14-1-314-72, 2590-2006
Круг 40Х18Н2М 40       г/к 0,27 14-1-314-72,2590-88
Круг 40Х18Н2М 42         0,166  
Круг 40Х18Н2М 42       поковка 0,36 14-1-314-72, 1133-71
Круг 40Х18Н2М 45         0,322  
Круг 40Х18Н2М 45       г/к 0,61 14-1-314-72,2590-88
Круг 40Х18Н2М 50       г/к 0,766 14-1-314-72, 2590-2006
Круг 40Х18Н2М 50       г/к 0,2 14-1-314-72,2590-88
Круг 40Х18Н2М 55         0,025  
Круг 40Х18Н2М 60         0,192  
Круг 40Х18Н2М 60       неизв 0,482  
Круг 40Х18Н2М 60       г/к 1,27 14-1-314-72,2590-88
Круг 40Х18Н2М 65         0,057  
Круг 40Х18Н2М 65         1,581  
Круг 40Х18Н2М 65       г/к 0,22 14-1-314-72,2590-88
Круг 40Х18Н2М 70       поковка 0,486 1133-71,14-1-314-72
Круг 40Х18Н2М 70 0,59-2,6     поковка 0,908 1133-71,14-1-314-72
Круг 40Х18Н2М 70 1,2-1,88       0,093  
Круг 40Х18Н2М 70 2,35-2,86       0,239  
Круг 40Х18Н2М 70 0,69-2,9       0,108  
Круг 40Х18Н2М 70         0,05  
Круг 40Х18Н2М 70       г/к 0,25 14-1-314-72,2590-88
Круг 40Х18Н2М 75         0,04  
Круг 40Х18Н2М 76         0,08  
Круг 40Х18Н2М 8       г/к 0,13 14-1-314-72,2590-88
Круг 40Х18Н2М 8       г/к 0,14 14-1-314-72, 2590-2006
Круг 40Х18Н2М 80 1,47-1,81     поковка 0,199 1133-71,14-1-314-72
Круг 40Х18Н2М 82         0,038  
Круг 40Х18Н2М 85         0,916  
Круг 40Х9С2 20 3,8-3,93     г/к 0,214 2590-88,5949-75
Круг 45 10       калибр 0,1 7417-75,1051-73
Круг 45 10       г/к 0,975 1051-73
Круг 45 10       калибр 0,245 7417-75.1050-88
Круг 45 11       г/к 0,018 14-1-2330-77
Круг 45 12       калибр 0,094 4543-71.7417-75
Круг 45 12       калибр 0,079 7417-75.1050-88
Круг 45 120       г/к 0 5950-73,2590-88
Круг 45 12,5       г/к 0,054  
Круг 45 135 3,36     г/к 0,396 1435-74,2590-88
Круг 45 14       калибр 0,064 7417-75.1050-88
Круг 45 15         0,011 7417-75.1050-88
Круг 45 15,5 3,9-4     калибр 0,056 7417-75,1051-73
Круг 45 16       г/к 0,018 7417-75.1050-88
Круг 45 16       калибр 0,1 7417-75,1051-73
Круг 45 160         0,046  
Круг 45 18       г/к 0,106 1050-88
Круг 45 18 2,24-2,7     г/к 0,044  
Круг 45 20       калибр 0,5 7417-75,1051-73
Круг 45 20       г/к 0,025 1050-88
Круг 45 20       г/к 0,025  
Круг 45 20,5       г/к 0,084  
Круг 45 22,5       г/к 0,038  
Круг 45 24,5       г/к 0,043  
Круг 45 25 0,35     калибр 0,084  
Круг 45 28 3,81-6     г/к 0,264 1050-74
Круг 45 28 3,81-6     г/к 0,411 1050-74
Круг 45 320 2,71       1,702  
Круг 45 320 0,9       0,58  
Круг 45 36,5       г/к 0,059  
Круг 45 40       г/к 0,895 14-1-552-72,2590-88
Круг 45 45 3,51-5,78       0,052  
Круг 45 45 3,19-5,62       0  
Круг 45 5 3,33     калибр 0,306 7417-75,1050-88
Круг 45 5       калибр 0,05 7417-75,1051-73
Круг 45 5 3,1-3,3     калибр 0,295 7417-75,1050-88
Круг 45 5       калибр 0,414 7417-75,1050-88
Круг 45 5       калибр 0,223 5949-75
Круг 45 5       калибр 0,292 1051-73
Круг 45 5 3,33     калибр 0,118 7417-75,1050-88
Круг 45 5 3,33     калибр 1,392 7417-75,1050-88
Круг 45 5 3,04     серебрянка 0,572  
Круг 45 5 3,04     серебрянка 0,073  
Круг 45 5       калибр 0,443 7417-75,1050-88
Круг 45 5 3,4     калибр 0,522  
Круг 45 50 5,19-5,59       0,325 4543-71
Круг 45 50 4,3-5,51     г/к 0 4543-71,2590-88
Круг 45 5,5 2,7-3,5     калибр 0,206  
Круг 45 5,5 2,34-2,4     калибр 0,792  
Круг 45 5,5 2,87     калибр 0,871 7417-75,1050-88
Круг 45 5,5 2,7     калибр 0,038 7417-75,1050-88
Круг 45 5,5 2,7     калибр 0,132  
Круг 45 6 3,7-4,5     калибр 1,086 14-1-2330-77
Круг 45 60 2,32-5,51       0,944 4543-71
Круг 45 60         0,177  
Круг 45 6,5 3,9-4     калибр 0,584 7417-75,1050-88
Круг 45 6,5 4,1     калибр 1,27  
Круг 45 6,5 3,87     калибр 0,986  
Круг 45 65 3,42       0,059  
Круг 45 65 5,14       0,266  
Круг 45 65 5,14       0,132  
Круг 45 7       калибр 0,156 1051-73
Круг 45 7       калибр 0,5 7417-75,1051-73
Круг 45 7 2,82-3,05     калибр 0,748 7417-75,1050-88
Круг 45 7 3,87     калибр 0,917 7417-75,1050-88
Круг 45 7 2,82-3,05     калибр 2,302 7417-75,1050-88
Круг 45 70       г/к 0,274 2590-88,1050-88
Круг 45 7,5 4-4,3     калибр 1,614 7417-75,1050-88
Круг 45 75 3,65       0,126 4543-71
Круг 45 8       калибр 0,015 7417-75.1050-88
Круг 45 8 2,9-4,4     калибр 1,011 1051-73
Круг 45 8 3,5-3,8     калибр 0,06  
Круг 45 8       калибр 0,257 1051-73
Круг 45 8       калибр 0,36 1051-73
Круг 45 8       калибр 1 7417-75,1051-73
Круг 45 9 2-2,35     калибр 0,331 1051-73,7417-75
Круг 45 9       калибр 0,44 7417-75,1051-73
Круг 45 9 2,5-3,5     калибр 0,111 1051-73
Круг 45Г17Ю3 100       г/к 1,608 14-1-779-73,2590-88
Круг 45Г17Ю3 100       г/к 2,84 14-1-779-73,2590-88
Круг 45Г17Ю3 100         0,24 14-1-779-73
Круг 45Г17Ю3 100       г/к 2,202 14-1-779-73,2590-88
Круг 45Г17Ю3 110       г/к 0,372 14-1-779-73,2590-88
Круг 45Г17Ю3 16       г/к 0,15 14-1-779-73,2590-88
Круг 45Г17Ю3 18 2,155-2,41       0,017 14-1-779-73.2590-88
Круг 45Г17Ю3 18 4,5     г/к 0,105 14-1-779-73,2590-88
Круг 45Г17Ю3 20         0,147 14-1-779-73
Круг 45Г17Ю3 20 1,8     г/к 0,53 14-1-779-73,2590-2006
Круг 45Г17Ю3 20 1,56-2,68     г/к 0,15 14-1-779-73,2590-88
Круг 45Г17Ю3 20         0,092 14-1-779-73
Круг 45Г17Ю3 20 1,66-4,02       0,487 14-1-779-73.2590-88
Круг 45Г17Ю3 20       г/к 1,762 14-1-779-73,2590-88
Круг 45Г17Ю3 22         0,095 14-1-779-73
Круг 45Г17Ю3 22         0,146 14-1-779-73
Круг 45Г17Ю3 22 2,19-4,17       0,243 14-1-779-73.2590-88
Круг 45Г17Ю3 24         0,3 14-1-779-73
Круг 45Г17Ю3 25       г/к 3,006 14-1-779-73,2590-88
Круг 45Г17Ю3 26 2,9-3,4       1,033  
Круг 45Г17Ю3 26 4,2     г/к 1,97 14-1-779-73,2590-2006
Круг 45Г17Ю3 26 2,9-3,4       1,045  
Круг 45Г17Ю3 30       г/к 0,048 14-1-779-73,2590-88
Круг 45Г17Ю3 32 1,8     г/к 0,122 14-1-779-73,2590-88
Круг 45Г17Ю3 40         0,034 14-1-779-73
Круг 45Г17Ю3 42 1,88     г/к 0,021 14-1-779-73,2590-88
Круг 45Г17Ю3 45       г/к 0,045 2590-88,14-1-779-73
Круг 45Г17Ю3 56       г/к 0,227 14-1-779-73,2590-88
Круг 45Г17Ю3 56       г/к 3,542 14-1-779-73,2590-88
Круг 45Г17Ю3 58 3,03-3,99     г/к 0,074 14-1-779-73,2590-88
Круг 45Г17Ю3 70 3,54-3,56     г/к 0,308 14-1-779-73,2590-88
Круг 45Г17Ю3 70       г/к 3,283 14-1-779-73,2590-88
Круг 45Г17Ю3 70       г/к 3,294 14-1-779-73,2590-88
Круг 45Г17Ю3 70       г/к 1,888 14-1-779-73,2590-88
Круг 45Г17Ю3 70       г/к 2,42 14-1-779-73,2590-88
Круг 45Г17Ю3 75         0,208 14-1-779-73
Круг 45Г17Ю3 75 3,05-3,92       0,368 14-1-779-73.2590-88
Круг 45Г17Ю3 78 2,5-3,2     г/к 0,224 14-1-779-73,2590-88
Круг 45Г17Ю3 80         0,109 14-1-779-73
Круг 45Г17Ю3 80 1,655-2,86     г/к 0,448 2590-88,14-1-779-73
Круг 45Г17Ю3 80 2,97-3,86       0,97 14-1-779-73.2590-88
Круг 45Г17Ю3 85       г/к 0 14-1-779-73,2590-88
Круг 45Г17Ю3 85         0,172 14-1-779-73
Круг 45Г17Ю3 90 3,14-3,25     г/к 0,156 14-1-779-73,2590-88
Круг 45Г17Ю3 90 2,9     г/к 0 14-1-779-73,2590-88
Круг 45Х 7       калибр 0,487  
Круг 45ХН2МФА 45         1,817 4543-71,2590-88
Круг 45ХН2МФА 75       г/к 0,118 4543-71,2590-88
Круг 45ХН2МФА-Ш 45       г/к 3,422 14-1-1725-76,2590-88
Круг 45ХН2МФА-Ш 60       г/к 3,601 14-1-1725-76,2590-88
Круг 45ХН4МФА 60 2,36     г/к 0,052  
Круг 45Х14Н14В2М 100         0,049 14-1-1671-76
Круг 45Х14Н14В2М 110         0,172 14-1-1671-76
Круг 45Х14Н14В2М 15         0,228 14-1-1671-76
Круг 45Х14Н14В2М 15       г/к 0,011 14-1-1671-76
Круг 45Х14Н14В2М 15         0,098 14-1-1671-76
Круг 45Х14Н14В2М 16       г/к 0,064 14-1-1671-76
Круг 45Х14Н14В2М 16         0,1 14-1-1671-76
Круг 45Х14Н14В2М 17       г/к 0,275 14-1-1671-76
Круг 45Х14Н14В2М 20       калибр 0,097 14-1-1671-76
Круг 45Х14Н14В2М 20       г/к 0,136 14-1-1671-76
Круг 45Х14Н14В2М 22       г/к 0,054 14-1-1671-76
Круг 45Х14Н14В2М 25       г/к 0,367 14-1-1671-76
Круг 45Х14Н14В2М 26 2,05-3,03     г/к 0,052 5949-75,2590-88
Круг 45Х14Н14В2М 30         0,042 14-1-1671-76
Круг 45Х14Н14В2М 32         0,102 14-1-1671-76
Круг 45Х14Н14В2М 36         0,068 14-1-1671-76
Круг 45Х14Н14В2М 38       г/к 0,068 14-1-1671-76.2590-2006
Круг 45Х14Н14В2М 45         0,015 14-1-1671-76
Круг 45Х14Н14В2М 45         0,056 14-1-1671-76
Круг 45Х14Н14В2М 55       г/к 0,419 14-1-1671-76
Круг 45Х14Н14В2М 7       калибр 0,1 14-1-1671-76
Круг 5СП 90 3,62       0,17  
Круг 5ХВ2С 185       поковка 0,276 5950-73,8479-70
Круг 5ХВ2С 30       г/к 0,808 5950-73.2590-88
Круг 5ХВ2С 34       г/к 0,492 5950-73.2590-88
Круг 5ХВ2СФ 20       г/к 0,364 5950-73
Круг 5ХВ2СФ 52 3,84-4,6     г/к 1,292 5950-73,2590-88
Круг 5ХНВ 380 0,72     поковка 0,726  
Круг 5ХНМ 180 1,37-2,95     г/к 0,272  
Круг 5ХНМ 50       г/к 0,056 5950-73,2590-88
Круг 5ХНМ 50         0,644 4543-71,2590-06
Круг 5ХНМ 60 4,77-4,96     г/к 0,11  
Круг 50 30 1,77-3,8     г/к 0,106  
Круг 50ХФА 13 2,71-3,4     г/к 0,4 14959-79,2590-71
Круг 50ХФА 18 4,77-5,1     калибр 0,501 7417-75,14959-79
Круг 51ХФА 13 5,1-5,2     калибр 0,125 7417-75,14959-79
Круг 51ХФА 14 5,05     калибр 0,018 14959-79,7417-75
Круг 51ХФА 19 5,05     калибр 0,334 7417-75,14959-79
Круг 51ХФА 3       серебрянка 0,017 14963-78,14955-75
Круг 51ХФА 6,5       калибр 0,384  
Круг 51ХФА 7 3,4-4,22     серебрянка 0,028 14963-78,14955-75
Круг 51ХФА 7       калибр 0,058 14963-78
Круг 51ХФА-Ш 1,61       серебрянка 0,238 14-1-1130-81
Круг 51ХФА-Ш 2       серебрянка 0,05 14-1-1130-81
Круг 51ХФА-Ш 2,2       серебрянка 0,042 14-1-1130-81
Круг 51ХФА-Ш 2,5       серебрянка 0,067 14-1-1130-81
Круг 51ХФА-Ш 2,8       серебрянка 0,032 14963-78
Круг 51ХФА-Ш 3,2       серебрянка 0,213 14963-78
Круг 51ХФА-Ш 3,8       серебрянка 0,053 14963-78
Круг 55 14       г/к 0,045  
Круг 55 24         0,073  
Круг 55С2А 12 6,03-6,07       0,02 2590-71
Круг 55Х20Г9АН4 10 2,3-3,2     обточен 0,678 14-1-1049-74
Круг 6ХВ2С 180 2,5     г/к 0,49  
Круг 6ХВ2С 28       г/к 0,39 5950-73.2590-88
Круг 60С2А 45 3,51-5,78       0,073  
Круг 60С2А 56 5,01     г/к 0,057 14959-79,2590-88
Круг 65Г 100       г/к 0,366  
Круг 65Г 25 5,44-5,73       0  
Круг 65Г 55 1,32-3,83     г/к 0,22  
Круг 65С2ВА 10 бухта     серебрянка 0,058 14963-78,14955-75
Круг 65С2ВА 4,5 3,1     калибр 0,024 14955-79,14959-79
Круг 65С2ВА 9       серебрянка 0,01 7417-75,14-1-378-72
Круг 7ХГ2ВМФ 33 2,57-3,7       0,444  
Круг 7ХГ2ВМФ 33       г/к 0,422  
Круг 7ХФ 80       г/к 0,12 2590-88,5950-2000
Круг 7Х3 120       г/к 4 5950-73,2590-88
Круг 7Х3 140       г/к 0,36 5950-73,2590-88
Круг 7Х3 160 2,25     г/к 0,27 5950-73,2590-88
Круг 7Х3 50       г/к 0,657 2590-89,5950-73
Круг 70С3А 18 8,4     г/к 0,391 14959-79
Круг 8Х4В2МФС2 70       поковка 0,128 5950-00,1133-71
Круг 8Х4В2С2МФ 62         0,638  
Круг 8Х4В9В2 33 3,14-3,94     серебрянка 0,21  
Круг 8Х4В9Ф2 14       г/к 0,48 14-1-2244-77.2590-2006
Круг 8Х4В9Ф2 46 3,78-3,94     г/к 0,106  
Круг 8Х4В9Ф2-Ш 19       г/к 0,054 14-1-2244-77
Круг 8Х4В9Ф2-Ш 33       г/к 0,082 14-1-2244-77.2590-2006 В Б
Круг 8Х4В9Ф2-Ш 38       г/к 0,23 14-1-2244-77.2590-2006 В
Круг 8Х4В9Ф2-Ш 40       г/к 0,178 14-1-2244-77
Круг 8Х4В9Ф2-Ш 42       г/к 0,084 14-1-2244-77.2590-2006
Круг 8Х4В9Ф2-Ш 45       г/к 2,014 2590-89,5950-73
Круг 8Х4В9Ф2-Ш 45       г/к 0,082 14-1-2244-77.2590-2006
Круг 8Х4В9Ф2-Ш 46       г/к 0,196 14-1-2244-77.2590-2006 В
Круг 8Х4В9Ф2-Ш 48       г/к 1,884 2590-89,5950-73
Круг 8Х4В9Ф2-Ш 48       г/к 0,097 14-1-2244-77
Круг 8Х4В9Ф2-Ш 55       г/к 0,123 14-1-2244-77
Круг 8Х4В9Ф2-Ш 60       г/к 0,149 14-1-2244-77
Круг 8Х4В9Ф2-Ш 70       г/к 0,194 14-1-2244-77
Круг 8Х4В9Ф2-Ш 72         0,298  
Круг 8Х4В9Ф2-Ш 85       г/к 0,281 14-1-2244-77
Круг 8Х4В9Ф2-Ш 90       г/к 0,162 14-1-2244-77
Круг 9ХС 10 5-5,2     г/к 0,025 5950-00
Круг 9ХС 10 1,96-3     г/к 0,08 5950-73,2590-06
Круг 9ХС 10 2,6-2,72     г/к 0,056 2590-88,1435-74
Круг 9ХС 10 1,96-3     г/к 0,05 5950-73,2590-06
Круг 9ХС 10 2,74-2,9     калибр 0,009 5950-73,7417-75
Круг 9ХС 10       г/к 0,111 5950-63,2590-88
Круг 9ХС 100       г/к 0,266 5950-73,2590-88
Круг 9ХС 11 4,9     г/к 0,359 5950-73,2590-88
Круг 9ХС 110 3,11       0,23 5950-73.2590-88
Круг 9ХС 12       г/к 1,122 5950-00
Круг 9ХС 12       г/к 0,552 5950-00
Круг 9ХС 120 5,83     г/к 0,514 5950-73.2590-88
Круг 9ХС 14 2,1-3,9     г/к 0,021 5950-73,2590-88
Круг 9ХС 140 1,45-1,84       0,218 5950-73,2590-88
Круг 9ХС 140       г/к 0,694 5950-73,2590-88
Круг 9ХС 15         0,01  
Круг 9ХС 15 2,02-2,51       0,035 1050-88,2590-88
Круг 9ХС 16 2,67-4,58     г/к 0,141 2590-88,1435-74
Круг 9ХС 16       г/к 0,098 5950-00
Круг 9ХС 18 4,23     г/к 0,181 5950-00, 2п
Круг 9ХС 18       г/к 0,032 5950-73,2590-88
Круг 9ХС 18 4,23     г/к 0,018 5950-00, 2п
Круг 9ХС 180 4,03       0,794 5950-73.2590-88
Круг 9ХС 180       г/к 0,358 5950-73,2590-88
Круг 9ХС 19 2,33-4,7     г/к 1,182 5950-73,2590-88
Круг 9ХС 20       г/к 0,162 5950-63,2590-88
Круг 9ХС 20       г/к 0,026  
Круг 9ХС 20       г/к 0,4 5950-00
Круг 9ХС 20 1,67-4,9     г/к 1,358 5950-00
Круг 9ХС 25 1,95-4,45     г/к 0,958 5950-00
Круг 9ХС 25       г/к 0,03 5950-63,2590-88
Круг 9ХС 25       г/к 0,088 5950-73,2590-88
Круг 9ХС 26 2,3-3,2     г/к 0,274 5950-00
Круг 9ХС 30 3,57-4,17     г/к 0,258 5950-00
Круг 9ХС 30 4-4,35       0,239 5950-73,2590-88
Круг 9ХС 35       г/к 0,129 5950-63,2590-88
Круг 9ХС 35 2,4-4,8     г/к 0,857 5950-00
Круг 9ХС 36 3,84-5,4     г/к 0,302 5950-00
Круг 9ХС 40 2,4-4,76     г/к 2,906 5950-73,2590-88
Круг 9ХС 40       г/к 0,088 5950-73,2590-88
Круг 9ХС 40         0,096 5950-73,2590-06
Круг 9ХС 40 2,54-4,65     г/к 0,394 19265-73,2590-88
Круг 9ХС 40         0,46  
Круг 9ХС 40       г/к 0,06 5950-63,2590-88
Круг 9ХС 45 3,36-4,47     г/к 0,557 5950-73,2590-88
Круг 9ХС 45         0,27 5950-73,2590-06
Круг 9ХС 45 3,2-4     г/к 0,74 5950-00
Круг 9ХС 50       г/к 0,084 5950-73,2590-88
Круг 9ХС 50       г/к 0,145 5950-73,2590-88
Круг 9ХС 50         0,113 5950-73,2590-06
Круг 9ХС 60         0,058  
Круг 9ХС 60       г/к 0,128 5950-73,2590-88
Круг 9ХС 60       г/к 0,575 5950-63,2590-88
Круг 9ХС 60 3,44-4,15       0,957 5950-73,2590-88
Круг 9ХС 70 2,5     г/к 0,472 5950-73.2590-88
Круг 9ХС 75         0,078 5950-73.2590-88
Круг 9ХС 75         1,4  
Круг 9ХС 75         0,1  
Круг 9ХС 80         0,094  
Круг 9ХС 80       г/к 0,539 5950-73,2590-88
Круг 9ХС 80         0,448 5950-73.2590-88
Круг 9ХС 80       г/к 0,106 5950-73,2590-88
Круг 9ХС 90         0,2  
Круг 95Х13М3К3Б2Ф-ВИ 28         0,016  
Круг 95Х18 10       г/к 0,156 14-1-595-73
Круг 95Х18 13       калибр 0,283 14-1-3957-85
Круг 95Х18 14       г/к 0,029 14-1-595-73
Круг 95Х18 145 1,28     поковка 0,16 5632-72
Круг 95Х18 16       г/к 0,294 14-1-595-73
Круг 95Х18 16       калибр 0,075 14-1-3957-85
Круг 95Х18 18       калибр 0,182 14-1-3957-85
Круг 95Х18 18       г/к 0,012 14-1-595-73
Круг 95Х18 20         0,128 5949-75.2590-88
Круг 95Х18 20       г/к 0,095 14-1-3957-85
Круг 95Х18 21       г/к 0,041 14-1-595-73
Круг 95Х18 22       калибр 0,029 14-1-3957-85
Круг 95Х18 23 2,14-3,59     обточен 0,068  
Круг 95Х18 24       калибр 0,1 14-1-3957-85
Круг 95Х18 24       г/к 0  
Круг 95Х18 25       г/к 0,006 14-1-595-73
Круг 95Х18 28       г/к 0,187 14-1-595-73
Круг 95Х18 34       г/к 0,415 14-1-595-73
Круг 95Х18 36       г/к 0,145 14-1-595-73
Круг 95Х18 40       г/к 0,087 2590-88
Круг 95Х18 40       г/к 0,317 5949-75
Круг 95Х18 42       г/к 0,192 14-1-595-73
Круг 95Х18 48       г/к 0,28 14-1-595-73
Круг 95Х18 52       г/к 0,062 14-1-595-73
Круг 95Х18 5,5 2,54-2,74     серебрянка 0,01 14955-77,14-1-3957-85
Круг 95Х18 56       г/к 0,174 14-1-595-73
Круг 95Х18 6       калибр 0,05 14-1-3957-85
Круг 95Х18 6 2,61       0,001  
Круг 95Х18 60         0,186 5949-75.2590-88
Круг 95Х18 6,5 2,24-3,32     калибр 0,4 7417-75,5949-75
Круг 95Х18 65       г/к 0,05 5949-75.2590-88
Круг 95Х18 65       г/к 0,124  
Круг 95Х18 70       г/к 0,095 14-1-595-73
Круг 95Х18 70 1,8-2,42     г/к 0,135 5632-72,2590-88
Круг 95Х18 8       калибр 0,167 14-1-3957-85
Круг 95Х18 8       калибр 0,036 14-1-378-72
Круг 95Х18 90         0,174 5949-75.2590-88
Круг 95Х18-Ш 16       серебрянка 0,05 14955-77
Круг 95Х18-Ш 17       серебрянка 0,124 14955-77
Круг 95Х18-Ш 34         1,713 5949-75,2590-88
Круг 95Х18-Ш 48       калибр 0,044 14-1-595-73
Круг 95Х18Ш 48       г/к 0,152 5949-75,2590-88
Круг 95Х18Ш 85 1,51-3,75     г/к 2,693 5949-75,2590-88
Лист АД0М 2 1200 2000     0,117 21631-76
Лист АД0М 4 1200 2000     0,025 21631-76
Лист АД1М 1 1200 3000     0,045 21631-76
Лист АД1М 1 1200 3000     0,018 21631-76
Лист АК-25 14       г/к 0,905 В25285-82,19903-74
Лист АК-25 16 2000 8000   г/к 4,02 В25285-82
Лист АК-25 18 2000 8000   г/к 20,608 В25285-82
Лист АК-25 20 2000 8000   г/к 5,025 В25285-82
Лист АК-25 20       г/к 0,652 В25285-82,19903-74
Лист АК-25 25       г/к 28,218 В25285-82,19903-74
Лист АК-25 26 2500 8000   г/к 7,2 В25285-82
Лист АК-25 30       г/к 2,592 В25285-82,19903-74
Лист АК-25 32 2000 6400   г/к 6,55 В 25285-82
Лист АК-25 35       г/к 3,718 В25285-82,19903-74
Лист АК25 16 2000 8000     4,02  
Лист АК25 18 1820 8030     2,065  
Лист АК25 18 2020 8040     2,295  
Лист АК25 18 2015 8035     2,288  
Лист АК25 18 2000 8000     6,6  
Лист АК25 20 2020 7910     2,509  
Лист АК25 24 2515 7035     3,333  
Лист АК25 24 2515 7040     3,336  
Лист АК25 27 2520 7460     3,984  
Лист АК25 35 2525 8120     5,633  
Лист АК25 50 2120 4520     3,761  
Лист АК25 50 2125 4580     3,82  
Лист АК25 50 2120 4520     3,761  
Лист АК25 50 2120 4575     3,807  
Лист АК25 50 2125 4580     3,82  
Лист АК25 50 2120 4575     3,807  
Лист АК25 54 2515 8570     9,137  
Лист АК-27 32 2000 6600   г/к 6,62 В 25285-82
Лист АК-27 32 2000 6300   г/к 6,33 В 25285-82
Лист АК-27 40       г/к 10,898 В25285-82,19903-74
Лист АК-27 50       г/к 1,435 В25285-82,19903-74
Лист АК-27 50 2000 6500   г/к 5,15 В 25285-82
Лист АК-27 65 2000 5750   г/к 5,86 В 25285-82
Лист АК-27 70       г/к 10,232 В25285-82,19903-74
Лист АК27 54 2520 8520     9,101  
Лист АК27 54 2520 8501     9,081  
Лист АК29 10         0,479 14-1-889-74
Лист АК29 18 1915 8040     2,167  
Лист АК29 18 1910 8035     2,167  
Лист АК29 18 2000 6530     1,805 14-1-889-74
Лист АК29 18         1,82 14-1-889-74
Лист АК29 36         0,364 14-1-889-74
Лист АК-30 50 2000 8000   г/к 6,25 5.961-11642-97
Лист АК-30 60 2000 5800   г/к 5,5 5.961-11642-97
Лист АК-32 65 2000 7500   г/к 38,25 5.961-11642-97
Лист АК32 60 2025 5025     4,793  
Лист АК32 60 2020 5015     4,771  
Лист АК32 60 2020 5015     4,771  
Лист АК32 60 2025 5025     4,793  
Лист АК32 65 2030 5530     5,728  
Лист АК32 65 2030 5530     5,728  
Лист АК32 65 2030 5530     5,728  
Лист АК32 65 2030 5530     5,728  
Лист АК32К 60 2015 5020     4,764  
Лист АК32К 60 2015 5020     4,764  
Лист АК32-Ш 14 2000 7800     3,43  
Лист АК32-Ш 36 2130 8035     4,837  
Лист АК-32ШСВ 14 2000 7800   г/к 6,86 5.961-11642-97
Лист АК-32ШСВ 18 2000 7400   г/к 10,4 5.961-11642-97
Лист АК-32ШСВ 30 2400 7700   г/к 8,67 5.961-11642-97
Лист АК32-Ш-СВ 14 2010 6330     1,398  
Лист АК32-Ш-СВ 14 2015 6330     1,402  
Лист АК32-Ш-СВ 14 2010 6330     1,398  
Лист АК32-Ш-СВ 14 2010 6330     1,398  
Лист АК32-Ш-СВ 14 2010 6330     1,398  
Лист АК32-Ш-СВ 18 2000 7400     2,08  
Лист АК32-Ш-СВ 30 2425 7730     4,415  
Лист АК32-Ш-СВ 65 2000 5552     5,612  
Лист АК32-Ш-СВ 65 2000 5552     5,612  
Лист АК-33 32 1500 6150   г/к 4,65 5.961-11642-97
Лист АК-33 35 1500 5800   г/к 4,8 5.961-11642-97
Лист АК-33 40 2000 2160   г/к 1,36 5.961-11642-97
Лист АК33 18 2010 8030     2,281  
Лист АК33 18 2015 8035     2,288  
Лист АК33 35 2510 7330     5,055  
Лист АК33 36 2320 6720     4,406  
Лист АК33 40 2510 7410     5,84  
Лист АК33 40 2535 7340     5,843  
Лист АК-33ШСВ 20 2400 7600   г/к 5,73 5.961-11642-97
Лист АК-33ШСВ 30 2000 6500   г/к 12,2 5.961-11642-97
Лист АК-33ШСВ 40 2500 7300   г/к 5,73 5.961-11642-97
Лист АК33-Ш-СВ 18 2020 7440     2,124  
Лист АК33-Ш-СВ 18 2010 7430     2,11  
Лист АК33-Ш-СВ 18 2015 7425     2,114  
Лист АК33-Ш-СВ 18 2020 7440     2,124  
Лист АК33-Ш-СВ 18 2010 7430     2,11  
Лист АК33-Ш-СВ 18 2015 7425     2,114  
Лист АК33-Ш-СВ 18 2020 7440     2,124  
Лист АК33-Ш-СВ 18 2010 7430     2,11  
Лист АК33-Ш-СВ 18 2015 7425     2,114  
Лист АК33-Ш-СВ 18 2020 7440     2,124  
Лист АК33-Ш-СВ 18 2015 7430     2,115  
Лист АК33-Ш-СВ 18 2020 7440     2,124  
Лист АК33-Ш-СВ 18 2020 7440     1,836  
Лист АК33-Ш-СВ 18 2015 7425     2,114  
Лист АК33-Ш-СВ 18 2010 7430     2,11  
Лист АК33-Ш-СВ 18 2010 7430     2,11  
Лист АК33-Ш-СВ 18 2015 7425     2,114  
Лист АК33-Ш-СВ 30 2000 6500     3,05  
Лист АК33-Ш-СВ 30 1815 7920     3,385  
Лист АК33-Ш-СВ 42 1800 8500     5,044  
Лист АК-35 50 2300 11500   г/к 10,46  
Лист АК-35 55 2000 8350   г/к 14,5 5.961-11642-97
Лист АК-35 55 2000 7850   г/к 40,7 5.961-11642-97
Лист АК-35 60 2000 8200   г/к 7,73 5.961-11642-97
Лист АК35 18 2020 7435     2,122  
Лист АК35 18 2015 7435     2,117  
Лист АК35 57 2520 8920     10,058  
Лист АК35 57 2020 10120     9,147  
Лист АК35 57 2010 4010     3,606  
Лист АК35 57 2010 4010     3,606  
Лист АК35 57 2000 10000     8,949  
Лист АК35 60 2325 5700     6,242  
Лист АК35 60 2320 6130     6,698  
Лист АК35 60 2332 5720     6,175  
Лист АК35-Ш 45 2520 8620     7,673  
Лист АК35-Ш-СВ 54 2520 8620     8,853  
Лист АК35-Ш-СВ 57 2515 8940     10,061  
Лист АК-36 65 2000 6000   г/к 31,5 5.961-11642-97
Лист АК36-Ш-СВ 64 2520 8430     10,673  
Лист АК36-Ш-СВ 64 2540 7845     10,011  
Лист АК36-Ш-СВ 64 2545 7850     10,037  
Лист АК36-Ш-СВ 65 2038 5535     5,756  
Лист АК36-Ш-СВ 65 2320 5525     6,54  
Лист АК36-Ш-СВ 65 2038 5535     5,756  
Лист АК36-Ш-СВ 65 2520 8360     10,75  
Лист Алюминий 4 25       0,042  
Лист АМГАМ 1 1200 2000     0,006 21631-76
Лист АМГАМ 1,5 1200 3030     0,014 21631-76
Лист АМг2М 0,5 1210 2000     0,006 21631-76
Лист АМг2М 1,5 1200 2000     1,294 21631-76
Лист АМГ2Н 2 1185 4000     0,049 21631-76
Лист АМГ31/2Н 1,5 1200 4020     0,055 21631-76
Лист АМГ6 10         0,725 4784-97
Лист АМГ6 14         0,617 4784-97
Лист АМГ6 30         0,674 4784-97
Лист АМГ6 40         0,983 4784-97
Лист АМГ6 5         0,224 4784-97
Лист АМГ6 6         1,28 4784-97
Лист АМГ6 9         0,768 4784-97
Лист АМЦАМ 0,5 1200 3030     0,02 21631-76
Лист АМЦАМ 0,8 1200 3000     0,015 21631-76
Лист АМЦАМ 1 1200 2020     0,146 21631-76
Лист АМЦАМ 1 1200 2010     0,006 21631-76
Лист АМЦАМ 1,2 1200 3020     0,011 21631-76
Лист АМЦАП 1,2 1200 3020     0,012 21631-76
Лист АМцМ 1 1200 1500     0,009 21631-76
Лист АМцМ 1,5 1200 3000     0,266 21631-76
Лист АМцМ 2 1200 3000     0,019 21631-76
Лист АМцМ 3 1200 3020     0,028 21631-76
Лист АМцМ 3 1200 2010     0,076 21631-76
Лист АМцМ 5 1200 2020     0,065 21631-76
Лист АМЦН2 1 1200 3000     0,038 21631-76
Лист АМЦН2 1,2 1200 3020     0,011 21631-76
Лист АМЦН2 1,2 1200 3000     0,11 21631-76
Лист АМЦН2 3 1500 4000     0,048 21631-76
Лист АМЦП 0,8 1200 4010     0,02 21631-76
Лист АМЦП 1 1210 3000     2,533 21631-76
Лист АМЦП 1 1200 4030     0,104 21631-76
Лист АМЦП 1 1200 2000     0,581 21631-76
Лист АМЦП 1,8 1200 4000     0,022 21631-76
Лист АМЦП 2 1500 3110     0,023 21631-76
Лист АМЦП 6 1510 3020     0,071 21631-76
Лист АМЦ1/2Н 1 1200 3020     0,088 21631-76
Лист БрБ2 0,3 200       0,03 1789-70
Лист БрБ2 1,2 300       0,169 1789-70
Лист БРБ2М 0,5 240 рулон     0,009 1789-70
Лист БРБ2М 0,5 200       0,024 1789-70
Лист БрБ2Т 0,3 270       0,013 1789-70
Лист БрБ2Т 0,4 270     х/к 0,01 1789-70
Лист БрБ2Т 0,5 250       0,016 1789-70
Лист БрБ2Т 0,5 300     х/к 0,032 1789-70
Лист БрБ2Т 0,5 270     х/к 0,012 1789-70
Лист Д1АМ 2 1200 3000     0,056  
Лист Д1АМ 3 1200 2710     0,026 13722-68
Лист Д16 200 1200-1500 2800-4000     20,417 17232-79
Лист Д16 200 1200-1500 2800-4000     18,008 1-92-161-90
Лист Д16 200 1200-1500 2800-4000     11,709 17232-79
Лист Д16 4 1200 2000     0,049 13722-68
Лист Д16АМ 1,5 1200 3000     0,029 13722-68
Лист Д16АМ 2 1200 2995     0,019 13722-68
Лист Д16АМ 3 1200 2020     0,057 13722-68
Лист Д16АТ 0,3 1200 2020     0,006 13722-68
Лист Д16АТ 0,5 1200 3000     0,015 13722-68
Лист Д16АТ 1,2 1200 2020     0,023 13722-68
Лист Д16АТ 3 1200 4000     0,115 13722-68
Лист Д16АТ 3 1200 3000     0,309 13722-68
Лист Д16АТ 3 1250 3000     0,092 13722-68
Лист Д16АТ 4 1190 2880     0,036 13722-68
Лист Д16Т 2,5 1200 3020     0,024 13722-68
Лист МНЦ15-20 0,25 200       0,1 5187-70
Лист МНЦ15-20 0,5 200       0,1 5187-70
Лист МНЦ15-20 1 200       0,05 5187-70
Лист М1Т 5         0,006  
Лист М1Т 5 50 67     0,015  
Лист НПА 10 245     анод 0,009  
Лист Р12 10 25       0,036 9373-60
Лист Р18 10 30       0,014 9373-60
Лист Р18 12 25       0,015 9373-60
Лист Р18 12 30       0,035 9373-60
Лист Р18 13 30       0,011 9373-60
Лист Р6АМ5 6 480 665   г/к 0,19 19265-73
Лист Р9 10 25       0,018 9373-60
Лист Р9 10 35       0,017 9373-60
Лист Р9 12 40       0,02 9373-60
Лист Р9 8 40       0,018 9373-60
Лист СВИНЕЦ 3         0,572 3778-77
Лист У8А 0,25 60     х/к 0,1 2283-79
Лист У8А 14 500 1830   г/к 1,664 14-134-427-2006
Лист У8А 4 720 1430   г/к 0,031 14-132-240-2011,19903-74
Лист У8А 8 400 1970-2020   г/к 0,049 14-132-240-2011,19903-74
Лист У8А 8 500 1200   г/к 0,301 14-19-103-90,19903-74
Лист ХЗ 15 35       0,22  
Лист ХН30ВМТ 2 715 1430     0,013  
Лист ХН45МВТЮБР-ИД 1 715 1430     0,077  
Лист ХН45МВТЮБР-ИД 1,6 715 1430     0,0775  
Лист ХН45МВТЮБР-ИД 2 660-715 1430     0,1915  
Лист ХН60ВТ 1,5 700 1200     0,0114  
Лист Х12М 20 60 2,58-3,26   г/к 0,535 5950-73
Лист Х12М 60 300       0,268 5950-73
Лист Х12МФ 22 45       0,454  
Лист Х12Ф1 50 170 1000     0,065  
Лист Х12Ф1 60         0,158  
Лист ЭА 2 645 1400     0,015  
Лист ЭА 2 715 1335     0,015  
Лист ЭА 2 715 1305     0,015  
Лист 03Х11Н10М2ТУ-ВД 10 880 1015   г/к 0,066 7350-77,14-1-2519-78
Лист 03Х11Н10М2ТУ-ВД 11 905 1230-1310   г/к 0,1 7350-77,14-1-2519-78
Лист 03Х18Н12-ВИ 2 400       0,542 5632-72,4986-79
Лист 03Х18Н12-ВИ 2,5 400       0,138 5632-72,4986-79
Лист 07Х16Н6 14 1000 2000     0,43  
Лист 07Х16Н6 2 750 1500-1620   х/к 0,727 14-1-1558-76,19904-74
Лист 07Х16Н6 6 1010 1920   г/к 1,18 14-1-2375-77,19903-74
Лист 07Х16Н6 6 1050 1990   г/к 0,17 14-1-2375-77,19903-74
Лист 07Х16Н6-Ш 10 1015 1165   г/к 0,096 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 10 1015 1120   г/к 0,092 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 10 1015 1137   г/к 0,094 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 10 1015 1440   г/к 0,118 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 10 1015 1490   г/к 0,12 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 10 1435 1470   г/к 0,163 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 10 1010 1540   г/к 0,12 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 10 1010 1610   г/к 1,627 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 10 1000-1050 1510-1540   г/к 0,44 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 10 1010 1510   г/к 1,298 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 10 1010 1580-1610   г/к 1,338 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 10 1015 1485-2025   г/к 0,54 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 10 1010 1435-1620   г/к 1,322 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 10 1010 1385-1520   г/к 0,916 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 10 1005 1990   г/к 0,314 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 10 1005 2010   г/к 1,408 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 10 1010 2010   г/к 0,47 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 10 1010 1610   г/к 0,127 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 10 1005 1600   г/к 1,01 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 10 930 1005   г/к 0,045 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 10 780 1100   г/к 0,068 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 10 960 1005   г/к 0,06 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 12 1060 1255   г/к 0,12 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 12 1215 2640   г/к 0,306 14-1-763-73,19903-74
Лист 07Х16Н6-Ш 12 805 1270   г/к 0,092 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 12 1240 1240   г/к 0,113 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 12 1220 1270   г/к 0,146 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 12 1225 2520   г/к 0,276 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 12 1200 1270   г/к 0,278 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 12 1155 1275   г/к 0,139 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 12 1020 1590   г/к 0,153 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 12 1250 1265   г/к 0,149 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 14 1015 1325   г/к 0,142 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 16 1210 1970   г/к 0,27 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 3,9 1005 1145-1940   х/к 0,29 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 4 1010 1575   х/к 0,05 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 4 510 1010   х/к 0,016 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 6 1000 2000   г/к 0,188 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 6 1020 1480   г/к 0,07 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 6 1005 1275   г/к 0,059 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 8 1020 1585   г/к 0,098 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 07Х16Н6-Ш 8 960 1005   г/к 0,056 7350-77,19903-74,92-84-67
Лист 08КП 0,5   2000   х/к 0,066  
Лист 08КП 0,6 135     х/к 0,6 14-4-174-72
Лист 08КП 1         0,384 16523-97
Лист 08КП 1,5         0,024 1050-74
Лист 08КП 2 1250 2500   х/к 0,53 16523-89
Лист 08КП 2 220 рулон   х/к 0,74 503-81
Лист 08КП 2,1 105 бухта   х/к 5,538 2283-79
Лист 08КП 2,1 70 бухта   х/к 0,252 2283-79
Лист 08КП 2,5 1250 2500   х/к 0,907 16523-89
Лист 08ПС 0,8       х/к 0,047 16523-97
Лист 08Х13 0,8 1000 2000   х/к 0,05 19904-90,5582-75
Лист 08Х17Н5М3 8 890-1000 1800-1860   г/к 0,216 14-1-2128-77,19903-74
Лист 08Х17Н5М3 8 1005 1575   г/к 0,094  
Лист 08Х17Т 20 1680 3500   г/к 0,78 7350-77,19903-74
Лист 08Х18Н10Т 0,5 400       0,825  
Лист 08Х18Н10Т 0,5 400       0,217  
Лист 08Х18Н10Т 0,5 400 бухта   х/к 1,347  
Лист 08Х18Н10Т 0,5 400 бухта   х/к 0,484  
Лист 08Х18Н10Т 1 1420 2000     0,271 7350-77
Лист 08Х18Н10Т 1 1420 2000     0,203 7350-77
Лист 08Х18Н10Т 1 1420 2000     0,068 7350-77
Лист 08Х18Н10Т 1 1420 2000     0,858 7350-77
Лист 08Х18Н10Т 1 1420 2000     0,838 7350-77
Лист 08Х18Н10Т 3 1500 6000   г/к 0,208 7350-77,19903-74
Лист 08Х18Н10Т 3 1500 6000   г/к 0,214  
Лист 08Х22Н6Т 10 2000 6000   г/к 4,8  
Лист 08Х22Н6Т 10 2000 6000   г/к 1,916  
Лист 08Х22Н6Т 10 2000 8000   г/к 19,192  
Лист 08Х22Н6Т 10 1410 2075   г/к 0,23 7350-77,19903-74
Лист 08Х22Н6Т 10 1500 5500   г/к 1 7350-77,19903-74
Лист 08Х22Н6Т 10 1500 6000   г/к 1,413 7350-77,19903-74
Лист 08Х22Н6Т 10 2000 8000   г/к 10,102  
Лист 08Х22Н6Т 12 1500 3000   г/к 0,416  
Лист 08Х22Н6Т 13 2000 8000   г/к 1,642  
Лист 08Х22Н6Т 14 2000 8000   г/к 0,91  
Лист 08Х22Н6Т 16 1800 6800   г/к 0,986  
Лист 08Х22Н6Т 20 2000 8000   г/к 2,462  
Лист 08Х22Н6Т 20 2000 8000   г/к 2,55  
Лист 08Х22Н6Т 22 1500 3630   г/к 0,94 7350-77,19903-74
Лист 08Х22Н6Т 25 1500 3000   г/к 0,92  
Лист 08Х22Н6Т 35 1500 3000   г/к 1,216  
Лист 08Х22Н6Т 4 2000 6000   г/к 0,374  
Лист 08Х22Н6Т 4 2000 6000   г/к 0,742  
Лист 08Х22Н6Т 5 2000 6000   г/к 0,46  
Лист 08Х22Н6Т 6 2000 6000   г/к 0,558  
Лист 08Х22Н6Т 6 2000 6000   г/к 0,568  
Лист 08Х22Н6Т 6 2000 6000   г/к 1,7  
Лист 08Х22Н6Т 8 1500 3000   г/к 0,565 7350-77,19903-74
Лист 08Х22Н6Т 8 1500 6000   г/к 1,13 7350-77,19903-74
Лист 08Х22Н6Т 8 2000 6000   г/к 2,274  
Лист 09Х16Н4Б 2,2         4,408 14-1-2476-78
Лист 09Х16Н4Б-Ш 4 1000 2280   г/к 0,066 7350-77,19903-74
Лист 09Х16Н4Б-Ш 6 1025 2570-3070   г/к 0,276 7350-77,19903-74
Лист 09Х16Н4Б-Ш 6 1025 1885   г/к 0,091 7350-77,19903-74
Лист 09Х16Н4Б-Ш 6 1015 1600-2020   г/к 1,016 7350-77,19903-74
Лист 10 0,6 1000 2000     0,032 16523-70
Лист 10ХСНД 60 2400 6000   г/к 6,832 19281-89,19903-74
Лист 10Х12Н20Т2-Ш 4 1000 1900   г/к 0,061 14-1-947-74,19903-74
Лист 10Х12Н20Т2-Ш 6,5 1010 1240-1260   г/к 0,496 14-1-947-74,19903-74
Лист 10Х12Н20Т2-Ш 6,5 1000 1920-2100   г/к 0,314 14-1-947-74,19903-74
Лист 10Х12Н20Т2-Ш 6,5 1000 1970-2060   г/к 0,198 14-1-947-74,19903-74
Лист 10Х12Н20Т2-Ш 8 1000 1400   г/к 0,09 14-1-947-74,19903-74
Лист 10Х12Н20Т2-Ш 8,5 1000 1680-1800   г/к 0,456 14-1-947-74,19903-74
Лист 10Х12Н20Т2-Ш 9,5 1000 1640-1660   г/к 0,732 14-1-947-74,19903-74
Лист 10Х12Н20Т2-Ш 9,5 640 1250   г/к 0,06 14-1-947-74,19903-74
Лист 10Х17Н13М2Т 55 1100 900   г/к 1,03  
Лист 10Х17Н13М2Т 8       г/к 0,021 19903-74,7350-77
Лист 10895 3 1100 2010   г/к 0,668 3836-83,19904-90
Лист 10895 3,9 650 1500   х/к 0,696 3836-83
Лист 10895 3,9 750 1220   х/к 0,308 3836-83
Лист 10895 4,5 1010 2010-2210   г/к 0,791 3836-83
Лист 10895 6 1000 1740   г/к 0,156 3836-83
Лист 10895 8 1010 2300-2400   г/к 1,098 3836-83
Лист 11Р3АМ3Ф2 2 740 1500   г/к 1,734 14-1-2812-79
Лист 11Р3АМ3Ф2 2,2 760 1900   г/к 0,196 14-1-2812-79
Лист 11Р3АМ3Ф2 2,5 960 1200   г/к 0,6 14-1-2812-79
Лист 11Р3АМ3Ф2 3 700 1200   г/к 0,106 14-1-2812-79
Лист 11Х11Н2В2МФ-Ш 0,8 1000 1000-2000   х/к 0,222  
Лист 11Х11Н2В2МФ-Ш 3 710 1100   х/к 0,038 5582-75.19904-90
Лист 12ХМ 90       г/к 4,35  
Лист 12ХН2МД 30 1500 6000   г/к 5,901  
Лист 12ХН3А 160 680 1710     1,488 4543-71
Лист 12ХН3А 210 790 1090     1,44 4543-71
Лист 12Х1МФ 4 1000 2000   г/к 0,711 5520-79
Лист 12Х13 0,3 400     х/к 0,048 4986-79
Лист 12Х13 0,35 400     х/к 0,1 4986-79
Лист 12Х13 0,5 395       0,128  
Лист 12Х13 0,5 400     х/к 0,201 4986-79
Лист 12Х13 0,6 400     х/к 0,011 4986-79
Лист 12Х13 0,7 400     х/к 0,012 4986-79
Лист 12Х13 0,7 410     х/к 0,103 4986-79
Лист 12Х13 1 1000 2000   х/к 0,098  
Лист 12Х13 1,3 390       0,038  
Лист 12Х13 1,5       г/к 0,07 5582-75, 19903-74
Лист 12Х13 2 1010 2020     0,295  
Лист 12Х13 20 60     г/к 0,872 18968-73,4405-75
Лист 12Х13 25 75     г/к 0,492 18968-73,4405-75
Лист 12Х13 3 1000 2000   г/к 0,304 19903-74.5582-75
Лист 12Х13 30 65       1,103  
Лист 12Х13 30 90 3200-4000   г/к 0,816 18968-73,4405-75
Лист 12Х13 3,5 1000 2000   г/к 0,613 19903-74.5582-75
Лист 12Х13 45 100     г/к 0,469 18968-73,4405-75
Лист 12Х13-Ш 45 100       0,442 18968-73,4405-75
Лист 12Х17Г9АН4 0,8       х/к 0,066 14-1-2186-77
Лист 12Х17Г9АН4 3,9       х/к 0,02 5582-75,14-1-2186-77
Лист 12Х18Н10Т 0,15 395       0,024  
Лист 12Х18Н10Т 0,15 125       0,001  
Лист 12Х18Н10Т 0,2       х/к 0,025  
Лист 12Х18Н10Т 0,3 395     х/к 0,079 5949-75,4986-79
Лист 12Х18Н10Т 0,3 405     х/к 0,045 5949-75,4986-79
Лист 12Х18Н10Т 0,3 310     мягкая 0,068  
Лист 12Х18Н10Т 0,3 395     х/к 0,02 5949-75,4986-79
Лист 12Х18Н10Т 0,4       г/к 0,004 5582-75
Лист 12Х18Н10Т 0,5 410     х/к 0,232 5949-75,4986-79
Лист 12Х18Н10Т 0,5 400     х/к 0,032 4986-79
Лист 12Х18Н10Т 0,5 405       0,003  
Лист 12Х18Н10Т 0,5 410     х/к 0,064 5949-75,4986-79
Лист 12Х18Н10Т 0,6 410     х/к 0,149 5949-75,4986-79
Лист 12Х18Н10Т 0,8       х/к 0,036 5582-75
Лист 12Х18Н10Т 0,8       г/к 0,011 5582-75
Лист 12Х18Н10Т 0,8       г/к 0,008 5582-75
Лист 12Х18Н10Т 0,8 1005 2010   х/к 0,01 14-1-2186-77,5582-75
Лист 12Х18Н10Т 1 1005 2010   х/к 0,247 14-1-2186-77,5582-75
Лист 12Х18Н10Т 1         0,111 5582-75
Лист 12Х18Н10Т 1 1000 2000   х/к 0,032  
Лист 12Х18Н10Т 1       х/к 0,034 5582-75
Лист 12Х18Н10Т 1       г/к 0,025 5582-75
Лист 12Х18Н10Т 1 710 1420   х/к 0,162  
Лист 12Х18Н10Т 1       х/к 0,124 14-1-2186-77
Лист 12Х18Н10Т 10 1510 2510   г/к 0,294 7350-77,19903-74
Лист 12Х18Н10Т 1,2       х/к 0,019 14-1-2186-77
Лист 12Х18Н10Т 1,2       х/к 0,038 14-1-2186-77
Лист 12Х18Н10Т 1,2       х/к 0,007 19904-90
Лист 12Х18Н10Т 1,2       г/к 0,012 5582-75
Лист 12Х18Н10Т 1,4       х/к 0,291 14-1-2186-77
Лист 12Х18Н10Т 1,5       х/к 0,142 14-1-2186-77
Лист 12Х18Н10Т 1,5 1000 2000   х/к 0,426  
Лист 12Х18Н10Т 1,5       г/к 0,013 5582-75
Лист 12Х18Н10Т 1,8       г/к 0,013 5582-75
Лист 12Х18Н10Т 2       х/к 0,064 14-1-2186-77
Лист 12Х18Н10Т 2         0,032 5582-75
Лист 12Х18Н10Т 2 1000 2000   х/к 0,256  
Лист 12Х18Н10Т 20 1200 1520   г/к 0,288 7350-77,19903-74
Лист 12Х18Н10Т 2,2 1005 2010   х/к 0,034 19904-90,14-1-2186-77
Лист 12Х18Н10Т 3         0,047 5949-75
Лист 12Х18Н10Т 3 710 1420   х/к 0,124  
Лист 12Х18Н10Т 3 1000 2000   х/к 0,362  
Лист 12Х18Н10Т 3       г/к 0,057 19903-74
Лист 12Х18Н10Т 3 1000 2000   г/к 0,157 7350-77,19903-74
Лист 12Х18Н10Т 3         0,075 5582-75
Лист 12Х18Н10Т 3 1005 2005   х/к 0,197 14-1-2186-77,5582-75
Лист 12Х18Н10Т 3,9 1005 1740   х/к 0,056 14-1-2186-77,5582-75
Лист 12Х18Н10Т 5 1020 2010   г/к 0,092 7350-77,19903-74
Лист 12Х18Н13АМ3 0,1 400       0,019  
Лист 12Х18Н9 0,1 395       0,004  
Лист 12Х18Н9 0,2 350       0,255  
Лист 12Х18Н9 0,3 350       0,058  
Лист 12Х18Н9 0,3 350       0,564  
Лист 12Х18Н9 0,3 350       0,124  
Лист 12Х18Н9 0,5 165 рулон   х/к 0,087 4986-79
Лист 12Х18Н9 0,5 120 рулон   х/к 0,05 4986-79
Лист 12Х18Н9 0,6 270       0,061  
Лист 12Х18Н9 0,8 120 рулон   х/к 0,044 4986-79
Лист 12Х18Н9Т 0,15 400     х/к 0,08 4986-70
Лист 12Х2НВФА 1,2       х/к 0,229 11268-76,19904
Лист 12Х2НВФА 1,5       х/к 0,141 11268-76,19904
Лист 12Х2НВФА 2       х/к 0,681 11268-76,19904
Лист 12Х2НВФА 2,5       х/к 0,121 11268-76,19904
Лист 12Х2НВФА 3       х/к 0,339 11268-76,19904
Лист 12Х2НВФА 8       г/к 0,164 11268-76,19903-74
Лист 12Х21Н5Т 2,5 1050 1560   х/к 0,031 5582-75,19904-74
Лист 12Х21Н5Т 3 1000 2015   х/к 0,16 5582-75,19904-74
Лист 12Х21Н5Т 3,5 1000 2520   х/к 0,075 5582-75,19904-74
Лист 12Х25Н16Г7АР-Ш 3,5 720 1015   х/к 0,536 14-1-2478-78,19904-74
Лист 13Х11Н2В2МФ-Ш 16 60     г/к 1,292 14-1-3297-82,4405-75
Лист 13Х11Н2В2МФ-Ш 25 65     г/к 0,542 14-3297-82,4405-75
Лист 13Х11Н2В2МФ-Ш 30 125     г/к 0,286 14-1-3297-82,4405-75
Лист 13Х11Н2В2МФ-Ш 32 145     г/к 0,254 14-1-3297-82,4405-75
Лист 13Х11Н2В2МФ-Ш 60 130     г/к 0,976 14-1-3297-82,4405-75
Лист 14Х17Н2 0,7 755 1505-1510   х/к 0,034 19904-90,14-1-2186-77
Лист 14Х17Н2 0,8 760 1560   х/к 0,066 14-1-2186-77,19904-90
Лист 14Х17Н2 0,8 715-755 1425-1505   х/к 0,022 19904-90,14-1-2186-77
Лист 14Х17Н2 1 755 965-1510   х/к 0,074 19904-90,14-1-2186-77
Лист 14Х17Н2 1 700 1400   х/к 0,023 14-1-2186-77, 19904-90, Б МПНО 2ГР
Лист 14Х17Н2 1,2 755 1505   х/к 0,042 19904-90,14-1-2186-77
Лист 14Х17Н2 12 1000 3500-6000   г/к 7,053  
Лист 14Х17Н2 15       г/к 0,772 7350-77,19903-74
Лист 14Х17Н2 1,9 810 1605   х/к 0,02 19904-90,14-1-2186-77
Лист 15Г 2 1010 2020   х/к 0,319 16523-97
Лист 15ХМ 45 1610 3,9   г/к 2,192  
Лист 15Х11МФ-Ш 30 120     г/к 1,97 18968-73,4405-75
Лист 15Х11МФ-Ш 30 120     г/к 0,684 18968-73,4405-75
Лист 15Х11МФ-Ш 45 110       0,57 18968-73,4405-75
Лист 15Х11МФ-Ш 45 100     г/к 0,816 18968-73.4405-75
Лист 15Х11МФ-Ш 45 110       0,28 18968-73,4405-75
Лист 15Х11МФ-Ш 60 175     г/к 0,544 18968-73,4405-75
Лист 15Х18Н12С4ТЮ-Ш 1,2 1000 1805   х/к 0,117 14-1-3669-83,5582-75
Лист 15Х25Т 20 1210 2800-3200   г/к 1,14 7350-77,19903-74
Лист 15Х25Т 3 715 1000   х/к 0,116 19904-90
Лист 17ХНГТ 4 1000 2000   г/к 0,115 14-1-1718-76,19903-74,92-84-67
Лист 17ХНГТ 4 870-905 1010-1005   х/к 0,057 14-1-1718-76,19903-74
Лист 17ХНГТ 4 965;1000;1010 2010;1770;1910   г/к 0,173 14-1-1718-76,19903-74,92-84-67
Лист 17ХНГТ-ВИ 2 200       0,067  
Лист 17Х18Н9 0,9       х/к 0,054 14-1-2186-77
Лист 17Х18Н9Н 1,8 710 1420   х/к 0,03 14-1-2186-77
Лист 17Х18Н9Т 0,15 400     х/к 0,03 4986-79
Лист 17Х18Н9Т 0,3 400     х/к 0,013 4986-79
Лист 17Х18Н9Т 0,4 400     х/к 0,011 4986-79
Лист 17Х18Н9Т 0,5 400     х/к 0,022 4986-79
Лист 17Х18Н9Т 0,6 400     х/к 0,187 4986-79
Лист 17Х18Н9Т 0,8 400     х/к 0,016 4986-79
Лист 17Х18Н9Т 0,9 400     х/к 0,118 4986-79
Лист 17Х18Н9Т 1,2 400     х/к 0,035 4986-79
Лист 18Х11МНФБ-Ш 50 100     г/к 2,78 18968-73,4405-75
Лист 20 130 990 990   поковка 1,04  
Лист 20 1,5 1500 2500   х/к 0,148  
Лист 20 2,5 635 2015   г/к 0,026 16523-70
Лист 20КП 2       х/к 0,129 16523-97
Лист 20СП 1,5       х/к 0,047 16523-97
Лист 20Х13 0,4 420 рулон   х/к 0,063 4986-79
Лист 20Х13 0,4 395       0,023  
Лист 20Х13 1 510 2010   х/к 0,517 5582-75,19904-90
Лист 20Х13 1       х/к 0,272 5582-75,14-1-2186-77
Лист 20Х13 1 390       0,047  
Лист 20Х13 1 395       0,029  
Лист 20Х13 12 1500 6000   г/к 1,695 7350-77,19903-74
Лист 20Х13 1,4 715 1425   х/к 0,012 19904-90,14-1-2186-77
Лист 20Х13 1,4       х/к 0,011 5582-75, 19904-90
Лист 20Х13 1,4 710 1420   х/к 0,098 19904-90.14-1-2186-77
Лист 20Х13 14 1300 3450   г/к 0,48 7350-77/19903-74
Лист 20Х13 14 1320 4160   г/к 0,572 7350-77/19903-74
Лист 20Х13 1,5       х/к 0,079 5582-75,14-1-2186-77
Лист 20Х13 1,5         0,105 5582-75
Лист 20Х13 1,5       х/к 0,033 5582-75,14-1-2186-77
Лист 20Х13 1,5 400       0,074  
Лист 20Х13 2       х/к 0,369 5582-75,14-1-2186-77
Лист 20Х13 2 800 1600   х/к 0,326 19904-90.14-1-2186-77
Лист 20Х13 2 800 1600   х/к 0,069 19904-90.14-1-2186-77
Лист 20Х13 2,2 510 2010   х/к 0,406 5582-75,19904-90
Лист 20Х13 3 750 1600   х/к 0,081 5582-75.19904-90
Лист 20Х13 3 830 2000   х/к 0,318  
Лист 20Х13 6 1260 3000   г/к 16,76  
Лист 20Х13 6 1260 3000   г/к 0,154  
Лист 20Х13 9 1010 5010   г/к 0,341 5949-75,19903-74
Лист 20Х13Н4Г9 0,8       х/к 0,072 5582-75, 19904-90
Лист 20Х13-Ш 14 35     г/к 0,24 18968-73
Лист 20Х13-Ш 25 100     г/к 0,312 18968-73
Лист 20Х13-Ш 25 100     г/к 0,592 18968-73
Лист 20Х13-Ш 25 100     г/к 0,318 18968-73
Лист 20Х13-Ш 25 100     г/к 1,302 18968-73
Лист 20Х13-Ш 25 100     г/к 0,21 18968-73
Лист 20Х13-Ш 25 100     г/к 0,364 18968-73
Лист 20864 1,5         0,048 3836-83
Лист 20864 1,6 1000 2010   х/к 0,075 3836-83,19904-90
Лист 20880 0,3 75     х/к 0,1 14-1-2822-79
Лист 20880 1,5         0,121 3836-83
Лист 20895 1 660 1560   х/к 0,292 3836-83,19904-90
Лист 20895 1,5 1000     х/к 0,069 3836-83,19904-90
Лист 3 28 400 2040   г/к 0,952  
Лист 3 30 1000 1300   г/к 0,31 14637-79
Лист 3ПС 5       г/к 3 1577-70
Лист 3ПС 6       г/к 1 3023-80
Лист 3ПС 8       г/к 1 3023-80
Лист 3СП 40 700 1600   г/к 0,342  
Лист 3Х2В8Ф 75 250       0,265  
Лист 30ХГСА 1,5 800 1770   х/к 0,234 11268-76,19904-90
Лист 30ХГСА 2 750 1500   х/к 0,346 11268-76,19904-90
Лист 30ХГСА 2,2 710 2000   х/к 0,872 11268-76,19904-90
Лист 30ХГСА 4       г/к 0,12 11269-76,19903-74
Лист 30Х13 1 520 2000   х/к 0,654 5632-72
Лист 3421 0,05 25 рулон   х/к 0,056 21427.4-83
Лист 3421 0,08 50 рулон   х/к 0,038 21427.4-83
Лист 3421 0,08 32 рулон   х/к 0,135 21427.4-83
Лист 3421 0,08 25 рулон   х/к 0,104 21427.4-83
Лист 3421 0,08 20 рулон   х/к 0,042 21427.4-83
Лист 3421 0,08 16 рулон   х/к 0,26 21427.4-83
Лист 3421 0,08 15 рулон   х/к 0,065 21427.4-83
Лист 3421 0,08 12,5 рулон   х/к 0,035 21427.4-83
Лист 3421 0,08 6,5 рулон   х/к 0,031 21427.4-83
Лист 3421 0,08 10 рулон   х/к 0,018 21427.4-83
Лист 3421 0,08 16 рулон   х/к 0,013 21427.4-83
Лист 3421 0,08 6,5 рулон   х/к 0,041 21427.4-83
Лист 3421 0,08 32 рулон   х/к 0,19 21427.4-83
Лист 3421 0,08 25 рулон   х/к 0,275 21427.4-83
Лист 3421 0,08 20 рулон   х/к 0,066 21427.4-83
Лист 3421 0,15 40 рулон   х/к 0,353 21427.4-83
Лист 3421 0,15 25 рулон   х/к 0,256 21427.4-83
Лист 3421 0,15 32 рулон   х/к 0,106 21427.4-83
Лист 3421 0,15 25 рулон   х/к 0,048 21427.4-83
Лист 3421 0,15 20 рулон   х/к 0,041 21427.4-83
Лист 3421 0,15 40 рулон   х/к 0,097 21427.4-83
Лист 3421 0,15 12,5 рулон   х/к 0,009 21427.4-83
Лист 3421 0,15 12,5 рулон   х/к 0,082 21427.4-83
Лист 3421 0,15 20 рулон   х/к 0,164 21427.4-83
Лист 3421 0,15 32 рулон   х/к 0,021 21427.4-83
Лист 3421 0,15 16 рулон   х/к 0,059 21427.4-83
Лист 3422 0,08 15 рулон   х/к 0,06 21427.4-83
Лист 3422 0,08 16 рулон   х/к 0,005 21427.4-83
Лист 3422 0,08 15 рулон   х/к 0,054 21427.4-83
Лист 3422 0,08 20 рулон   х/к 0,006 21427.4-83
Лист 3422 0,08 32 рулон   х/к 0,033 21427.4-83
Лист 3422 0,08 25 рулон   х/к 0,114 21427.4-83
Лист 3422 0,08 50 рулон   х/к 0,088 21427.4-83
Лист 3422 0,08 71 рулон   х/к 0,371 21427.4-83
Лист 3422 0,08 6,5 рулон   х/к 0,035 21427.4-83
Лист 3422 0,08 10 рулон   х/к 0,127 21427.4-83
Лист 3422 0,08 12 рулон   х/к 0,04 21427.4-83
Лист 3422 0,08 12,5 рулон   х/к 0,067 21427.4-83
Лист 3422 0,08 20 рулон   х/к 0,16 21427.4-83
Лист 3422 0,08 25 рулон   х/к 0,215 21427.4-83
Лист 3422 0,08 25 рулон   х/к 0,169 21427.4-83
Лист 3422 0,08 10 рулон   х/к 0,08 21427.4-83
Лист 3422 0,08 10 бухта   х/к 0,177  
Лист 3422 0,08 16 бухта   х/к 0,107  
Лист 3422 0,08 6,5 бухта   х/к 0,124  
Лист 3422 0,08 12 рулон   х/к 0,033 21427.4-83
Лист 3422 0,08 16 рулон   х/к 0,056 21427.4-83
Лист 3422 0,08 6,5 рулон   х/к 0,151 21427.4-78
Лист 3422 0,08 12,5 рулон   х/к 0,044 21427.4-83
Лист 3422 0,15 25 рулон   х/к 0,117 21427.4-83
Лист 3422 0,15 25 рулон   х/к 0,062 21427.4-83
Лист 3423 0,05 20 рулон   х/к 0,043 21427.4-83
Лист 3423 0,08 32 рулон   х/к 0,142 21427.4-83
Лист 3423 0,08 40 рулон   х/к 0,284 21427.4-83
Лист 3423 0,15 32     х/к 0,072 21427-4-78
Лист 3423 0,15 40 рулон   х/к 0,089 21427.4-83
Лист 3423 0,15 25     х/к 0,137 21427-4-78
Лист 3425 0,08 8     х/к 0,2 21427.4-78
Лист 3425 0,08 10     х/к 0,2 21427.4-78
Лист 3425 0,08 5     х/к 0,077 21427.4-78
Лист 3425 0,15 20     х/к 0,496 21427.4-78
Лист 3425 0,15 25     х/к 2 21427.4-78
Лист 3425 0,15 32     х/к 3,3 21427.4-78
Лист 3425 0,15 40     х/к 1,734 21427.4-78
Лист 4Х5В2ФС 105 480 1500     2,134 5950-73
Лист 4Х5МФС 40 160       0,072  
Лист 4Х5МФС 60 300     г/к 1,152  
Лист 40Х 100 470 570   поковка 0,232  
Лист 40Х 100 780 950   поковка 0,704  
Лист 40Х 110 770 990   поковка 0,814  
Лист 40Х 130 460 580   поковка 0,32  
Лист 40Х 135 420 530   поковка 0,244  
Лист 40Х 135 420 530   поковка 0,244  
Лист 40ХН2МА 30 500 630   поковка 0,196  
Лист 40Х13 2,5 600 1400   х/к 0,65 19904-90,5582-75
Лист 40Х13 3 800 1580     1,216  
Лист 45 0,05 50       0,024  
Лист 45 0,8       х/к 0,022 16523-97
Лист 45 110 525 575   поковка 0,55  
Лист 45 130 820 1100   поковка 0,908  
Лист 45 145 470 560   поковка 0,316  
Лист 45Г17Ю3 12 1505 6015     0,558 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 12 1510 6020     0,845 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 12 1610 6025     0,902 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 12 1610 5920     0,874 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 12 1505 6015     0,842 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 12 1510 6020     0,845 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 12 1610 6025     0,902 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 12 1610 5920     0,874 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 12 1505 6025     0,843 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 12 1610 5920     0,874 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 12 1505 6025     0,843 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 12 1610 6035     0,904 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 12 1500 6015     0,839 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 12 1610 5920     0,874 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 12 1505 6025     0,843 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 12 1610 6035     0,904 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 12 1500 6015     0,839 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 12 1500 6000   г/к 4,24 14-1-774-2009
Лист 45Г17Ю3 12 1610 6035     0,904 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 12 1500 6015     0,839 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 12 1610 5920     0,874 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 12 1505 6025     0,843 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 12 1610 6035     0,904 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 12 1500 6015     0,839 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 12 1505 6025     0,843 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 12 1610 6035     0,904 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 12 1500 6015     0,839 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 16 1605 5220     1,039 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 16 1220 1810     0,274 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 16 1710 7415     1,572 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 16 1710 7310     1,489 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 16 1500 6000   г/к 9,154 14-1-774-2009
Лист 45Г17Ю3 16 1500 6000   г/к 1,138 14-1-774-2009
Лист 45Г17Ю3 16 1710 7415     1,572 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 16 1710 7310     1,489 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 16 1710 7415     1,572 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 16 1710 7310     1,489 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 16 1710 7415     1,572 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 16 1710 7310     1,489 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 16 1240 1705     0,262 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 16 1605 5220     1,039 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 16 1220 1810     0,274 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 16 1710 7415     1,572 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 16 1710 7310     1,489 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 18 2000 6520     1,819 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 18 1410 6330     1,245 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 18 1410 6330     0,98 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 18 2000 6520     1,819 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 18 2010 3010     0,844 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 18 2000 6520     1,819 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 18 1410 6330     1,245 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 18 2000 6520     1,819 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 18 1410 6330     1,245 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 18 2000 6520     1,819 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 18 1410 6330     1,245 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 18 2010 3010     0,844 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 2 800 1600   г/к 9,034 14-1-774-73
Лист 45Г17Ю3 20 1605 7520     1,151 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 20 1610 8010     2 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 20 1620 6125     1,538 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 20 1620 6125     1,538 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 20 1605 7520     1,871 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 20 1605 7520     1,871 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 20 1610 8010     2 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 20 1620 6125     1,538 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 20 1610 8010     2 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 20 1605 7520     1,871 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 20 1620 6125     1,538 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 20 1620 6125     1,538 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 20 1610 8010     2 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 20 1605 7520     1,871 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 25 1615 3150     0,986 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 25 1600 4000   г/к 0,974 14-1-779-73
Лист 45Г17Ю3 25 1610 6020     1,878 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 25 1610 6020     1,878 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 25 1610 6020     1,878 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 25 1610 6020     1,878 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 25 1615 3150     0,986 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 25 1160 3980     0,76 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 25 1610 6020     1,878 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 25 1160 3980     0,76 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 3       г/к 0,187 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 3 670 1060   г/к 0,016 14-1-774-2009
Лист 45Г17Ю3 3 1000 5000   г/к 5,396 14-1-774-73
Лист 45Г17Ю3 3 1060 4450   г/к 0,128 14-1-774-2009
Лист 45Г17Ю3 30 1520 5420     1,915 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 30 1515 5320     1,874 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 30 1540 5210     1,865 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 30 1515 5320     1,874 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 30 1540 5210     1,865 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 30 1520 5420     1,915 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 4 1210 5020     0,151 14-1-774-2009
Лист 45Г17Ю3 4 1210 5020     0,188 14-1-774-2009
Лист 45Г17Ю3 4 1210 5020     0,092 14-1-774-2009
Лист 45Г17Ю3 40 1320 4930     2,017 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 40 880 1250   г/к 0,374 14-1-779-73
Лист 45Г17Ю3 40 1320 4930     2,017 14-1-774-73,19903-74
Лист 45Г17Ю3 6 1000-1200 5000-6200   г/к 1,246 14-1-774-2009
Лист 45Г17Ю3 8 1500 5015     0,466 14-1-774-73,19903-74
Лист 5ХНМ 120 400 1000   поковка 0,415  
Лист 5ХНМ 170 490 2000   поковка 10,12  
Лист 5ХНМ 190 490 2000   поковка 1,865  
Лист 50Н 0,25 240       0,007  
Лист 50НП 0,02 80       0,02  
Лист 55Г9Н9 16 1020 2450     0,31  
Лист 55Г9Н9 16 1045 3040     0,394  
Лист 55Г9Н9 16 1045 3040     0,394  
Лист 55Г9Н9 16 1020 2450     0,31  
Лист 60С2А 1,3 90     х/к 0,022 14-550-6-94
Лист 60С2А 4 65     г/к 4,961  
Лист 65Г 0,6 65 рулон   х/к 0,076 2283-79
Лист 65Г 1 15     х/к 0,397 2283-79
Лист 65Г 1,5 90     х/к 0,019 2283-79
Лист 65С2ВА 2,5 90     х/к 0,02 2283-79
Лист   0,5 1150 2000     160  
Проволока АМГ61 2         122 3781-69
Проволока АМГ61 3         80 3781-69
Проволока АМГ61 4         115,9 3781-69
Проволока БРБ2М 2         55 15834-77
Проволока Б-2А 0,2         60  
Проволока ММ 3         0,046 2112-79
Проволока МнЖКТ-5-1-0,2-0,2 2         500 16130-90
Проволока МнЖКТ-5-1-0,2-0,2 3         1500 16130-90
Проволока МнЖКТ-5-1-0,2-0,2 4         500 16130-90
Проволока МНЦ15-20 0,8         323 5220-78
Проволока МНЦ15-20 0,8         482 5220-78
Проволока НП-2 1         3 2179-75
Проволока ПГБ-2 0,6         2 11.0077-84
Проволока ПРУЖИННАЯ 1         84 9389-75
Проволока ПРУЖИННАЯ 1,2         149 9389-75
Проволока У9А 0,65         399 14-4-373-73
Проволока У9А 0,75         219 14-4-373-73
Проволока ХЗ 7         0,01  
Проволока Х15Н60 0,6         5,77  
Проволока Х15Ю5 5         124 12766.1-90
Проволока Х20Н80 1,6         9 12766.1-90
Проволока 04Х19Н11М3 2         86 2246-70
Проволока 06Х14 2         213 2246-70
Проволока 06Х19Н9Т 6         137 2246-70
Проволока 08Г2С 1,2         643 2246-70
Проволока 08Х19Н11Ф2С2-СВ 1,2         804  
Проволока 08Х19Н11Ф2С2-СВ 1,2         1012  
Проволока 08Х19Н11Ф2С2-СВ 1,2         550  
Проволока 09Х16Н4Б 1,2         12 14-1-1692-76
Проволока 09Х16Н4Б 3         14 14-1-1692-76
Проволока 10КП 3,45         172 5663-79
Проволока 10КП 4,35         84 5663-79
Проволока 10Х11НВМФ-СВ 3         192 2246-70
Проволока 10Х16Н25М6 2         48 2246-70
Проволока 10Х19Н11М4Ф-СВ 1,2         662  
Проволока 10Х19Н11М4Ф-СВ 1,2         630  
Проволока 10Х19Н11М4Ф-СВ 1,2         674  
Проволока 10Х19Н11М4Ф-СВ 1,2         598  
Проволока 10Х19Н11М4Ф-СВ 1,2         601  
Проволока 10Х19Н11М4Ф-СВ 1,2         719  
Проволока 10Х19Н11М4Ф-СВ 1,2         722  
Проволока 10Х19Н11М4Ф-СВ 1,2         880  
Проволока 10Х19Н11М4Ф-СВ 1,2         841  
Проволока 10Х19Н11М4Ф-СВ 1,2         956  
Проволока 10Х19Н11М4Ф-СВ 1,2         1010  
Проволока 10Х19Н11М4Ф-СВ 1,2         956  
Проволока 10Х19Н11М4Ф-СВ 1,2         996  
Проволока 10Х19Н11М4Ф-СВ 1,2         869  
Проволока 10Х19Н11М4Ф-СВ 1,2         703  
Проволока 10Х19Н11М4Ф-СВ 1,2         751  
Проволока 10Х19Н11М4Ф-СВ 1,2         782  
Проволока 10Х19Н11М4Ф-СВ 2         460  
Проволока 10Х19Н11М4Ф-СВ 2         601  
Проволока 10Х19Н23Г2М5ФАТ-СВ 2         397  
Проволока 10Х32Н8 3         372  
Проволока 10Х32Н8 3         447  
Проволока 10Х32Н8 3         423  
Проволока 10Х32Н8 3         395  
Проволока 10Х32Н8 3         71  
Проволока 10Х5М 5         152 2246-70
Проволока 12Х18Н10Т 0,21         6 5632-72,3-1002-77,14964-69
Проволока 12Х18Н10Т 0,31         2,3  
Проволока 12Х18Н10Т 0,31         2,5  
Проволока 12Х18Н10Т 0,4         566,6 18143-72
Проволока 12Х18Н10Т 0,5         77,6 18143-72
Проволока 12Х18Н10Т 0,6         161,499 18143-72
Проволока 12Х18Н10Т 0,6         0,73  
Проволока 12Х18Н10Т 0,6         0,27  
Проволока 12Х18Н10Т 0,6         0,49  
Проволока 12Х18Н10Т 0,6         1,15  
Проволока 12Х18Н10Т 0,61         16,22  
Проволока 12Х18Н10Т 0,65         11 5632-72,18143-72
Проволока 12Х18Н10Т 0,71         1,4  
Проволока 12Х18Н10Т 0,81         0,4  
Проволока 12Х18Н10Т 0,81         1,9  
Проволока 12Х18Н10Т 0,81         15,5  
Проволока 12Х18Н10Т 0,81         15,1  
Проволока 12Х18Н10Т 0,81         9,8  
Проволока 12Х18Н10Т 1,55         5,3  
Проволока 12Х18Н10Т 2,81         66 3-1002-77
Проволока 12Х18Н10Т 3         36 18143-72
Проволока 12Х18Н10Т 3,31         98 3-1002-77
Проволока 12Х18Н10Т 4         68 18143-72
Проволока 12Х18Н10Т 5,01         7 3-1002-77
Проволока 12Х18Н10Т 6         66 18143-72
Проволока 12Х18Н10Т 6,51         12 3-1002-77
Проволока 12Х18Н10Т 7,01         34 3-1002-77
Проволока 12Х18Н10Т 7,51         31 3-1002-77
Проволока 12Х18Н10Т 8,01         36 3-1002-77
Проволока 12Х18Н9 0,5         46 18143-72
Проволока 16ХСН 4,8         863 14-4-385-73
Проволока 16ХСН 5         40 14-4-385-73
Проволока 3         100 27265-87
Проволока 4         100 27265-87
Проволока 25 3,8         40  
Проволока 36НХТЮ 2,6         26 14118-85
Проволока 36НХТЮ 2,6         16 14118-85
Проволока 45 3,5         119 17305-91
Проволока 45 4         206 17305-91
Проволока 45 4         156 17305-91
Проволока 50ХФА-Ш 4         10 14-4-385-73
Проволока 51ХФА 1,4         78  
Проволока 51ХФА 2         47  
Проволока 51ХФА 8         0,1 14963-78
Проволока 65С2ВА 1,5         14 14963-79,14-4-70-72
Проволока 65С2ВА 2         97 14963-79,14-4-70-72
Проволока 65С2ВА 2,2         12 9389-75
Проволока 65С2ВА 6         0,065 14-4-70-72
Проволока 75 1,2         78 9389-75
Проволока             3  
Проволока             5  
Труба профильная АД33 35 32 5-10 2.63;2.96   0,012  
Труба профильная 3 30 30 2     0,118  
Труба профильная 3СП5 120 80 6     0,115  
Труба профильная 3СП5 150 100 6     0,084  
Труба профильная 3СП5 150 100 6     0,084  
Труба профильная 3СП5 150 100 6     0,084  
Труба профильная 3СП5 150 100 6     0,084  
Труба профильная 3СП5 150 100 6     0,145  
Труба Алюминий 16 1,5 2,52-3     0,017  
Труба Алюминий 16 1,5 2,52-3     0,015  
Труба АМГ 38 3     б/ш 0,06  
Труба ВГП 20 2,8 2,88     0,013  
Труба ХЗ 55 10 2,05-5,32     0,035  
Труба ХЗ 7   4,14-4,28     0,009  
Труба ХЗ 83 20 4,08     0,128  
Труба 08Х18Н10 40 1     эл/с 0,016  
Труба 08Х18Н10Т 10 2 5,5-8,71     0,561 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 10 2 4,7-6,93     0,155 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 10 2 4,5-8,39     0,949 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 100 3 3     0,021 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 110 5 1,61     0,022 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 12 1,5 2,1-6   б/ш 0,106 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 126 13 4,06-4,07     0,786 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 126 13 2,25-2,91     0,309 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 126 13 5-5,62     0,417 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 127 14 4,34     0,168 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 127 14 4,46     0,173 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 14 2     х/д 0,062 5632-72,9941-72
Труба 08Х18Н10Т 14 2 1,95-7,77     0,396 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 14 2 4,1-8,16     1,154 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 14 2 2,57-7,4     0,171 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 14 2 1,97-7,65     0,445 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 14 2 5,78-7,96     0,296 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 14 2 6,15-7,2     0,087 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 15 3 5,56-8,06     0,087 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 16 3 5,9-7,64     0,334 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 16 3 4,8-7,42     0,121 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 179 17 5,9     0,395 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 179 11 4,88     0,223 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 180 17 3,55     0,241 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 180 10 5,95     0,247 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 180 17 4,97     0,336 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 193 8 3,44     0,133 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 193 8 3,22     0,133 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 193 8 3,95     0,146 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 193 8 5,83     0,228 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 193 8 3,34     0,123 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 193 8 3,89     0,148 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 217 11 3,53     0,209 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 218 12 5,86     0,339 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 243 11 6,49     0,405 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 244 11 3,55     0,234 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 245 12 4,83     0,302 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 245 12 5,39     0,365 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 245 12 5,54     0,364 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 245 12 2,03     0,134 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 25 3     х/д 0,196 5632-72,9941-72
Труба 08Х18Н10Т 25 2 2,32-7,05     0,787 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 25 2 4,44-6,57     0,202 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 30 2,5 1,4-4,98     0,253 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 32 2 4,4     0,005 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 32 2 4,39-4,41     0,034 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 32 2 2,18     0,003  
Труба 08Х18Н10Т 325 12 5,56     0,534 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 34 3 7,84     0,017 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 34 4 2,95-3,62     0,02 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 38 4     х/д 0,31 5632-72,9941-72
Труба 08Х18Н10Т 38 3 3,13-5,14     0,061 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 4 1 1,78-2,55     0,004  
Труба 08Х18Н10Т 40 6 2,5     0  
Труба 08Х18Н10Т 56 3 1,41-3,13     0,019 14-3-197-73
Труба 08Х18Н10Т 89 5     г/д 0,128 5632-72,9940-72
Труба 09Г2С 108 8       0,212  
Труба 10 22 6,5 3,7-4,9     0,041  
Труба 12ХН3А 63 12     х/т 0,374 21729-76
Труба 12ХН3А 63 12     х/т 0,232 21729-76
Труба 12Х18Н10Т 14 1 2,61-4,47   б/ш 0,014 19277-73
Труба 12Х18Н10Т 14 3     х/д 0,082 9941-81
Труба 12Х18Н10Т 14 2     б/ш 0,015 19277-73
Труба 12Х18Н10Т 16 1 4,61-5,91   б/ш 0,015 19277-73
Труба 12Х18Н10Т 19 1 0,46-1,02     0,005  
Труба 12Х18Н10Т 2 0,7       0,01 14162-79
Труба 12Х18Н10Т 28 1 4,32-5,83   б/ш 0,035 14-3-1109-82
Труба 12Х18Н10Т 3 0,5       0,006  
Труба 12Х18Н10Т 3 0,32       0,002 14162-79
Труба 12Х18Н10Т 32 1       0,03 14-3-1109-82
Труба 12Х18Н10Т 38 2,5     х/д 0,019 9941-81
Труба 12Х18Н10Т 6 1 2,87-6,93   б/ш 0,018 9941-81
Труба 12Х18Н10Т 6 1     х/д 0,002 9941-81
Труба 12Х18Н10Т 6 1     б/ш 0,017 19277-73
Труба 12Х18Н10Т 6 1     б/ш 0,004 19277-73
Труба 12Х18Н10Т 6 0,5       0,008 19277-73
Труба 12Х18Н10Т 6 1 3,15-7,01   б/ш 0,037 19277-73
Труба 12Х18Н10Т 8 1 5,3-6,05   б/ш 0,018 19277-73
Труба 12Х18Н10Т 8 1     х/д 0,02 9941-81
Труба 12Х18Н10Т 8 0,5 2,26-4,02   б/ш 0,008 9941-81
Труба 12Х18Н10Т 8 0,6 2,62-4,07   б/ш 0,006 9941-81
Труба 20 152 10 9   г/д 0,267  
Труба 20 25 3       0,111 8732-78
Труба 20 351 20     б/ш 1,295  
Труба 20 40 3     х/д 0,16  
Труба 20 45 2 5,85-6     0,136  
Труба 20 57 6     г/д 0,052 8732-78
Труба 20 76 8 2,52     0,033  
Труба 3 20 1,5       0,072  
Труба 3 50         0,186  
Труба 3 51 1,5     эл/с 0,092  
Труба 30ХГСА 40 9     х/т 0,128 8733-74
Труба 30ХГСА 42 8     х/т 0,112 21729-76
Труба 30ХГСА 76 7     х/т 0,768 14-3-134-76
Труба 30ХГСА 89 8     х/т 0,338 14-3-674-78
Труба 35 34 4,5 4,05-5,4   х/т 0,168 8733-87
Труба 35 60 14 4,16-5,05     0,426 8731-74,8732-78
Труба 35 95 10 4,255-7     1,012 8732-78
Труба 35 95 15 6,17-7,75     1,006 8732-78
Труба 4СП 34 4,5 5,5   х/д 0,018 8734-75
Труба 45 320 100 0,9     0,579  
Труба 45 340 130       0,53  
Труба 45 90 12     х/т 0,094 21729-76
Уголок Д16Т 15 15 3 6   0,31  
Уголок Д16Т 15 15 4,4 3   0,067  
Уголок Д16Т 20 20 2 4,04-4,44   0,026  
Уголок Д16Т 30 30 2 1,64-5   0,022  
Уголок Д16Т 30 20 3 4,04   0,008  
Уголок неизв 1000 63 8     1 8510-72
Уголок неизв 1000 63 10     12 8510-72
Уголок 3 100 100 10 12   0,162  
Уголок 3 100 100 8     0,147  
Уголок 3 35 35 4     0,14  
Уголок 3 40 40       0,056  
Уголок 3 50 50 5 11,7   0,2  
Уголок 3 63 63 5 10,1   0,373  
Уголок 3 63 63 6 12   0,3  
Уголок 3 63 63 6 12   0,916  
Уголок 3 63 63 6 10,1   0,311  
Уголок 3КП 100 63 8 11,3-11,8   3,596 8510-86,535-88
Уголок 45Г17Ю3 63 40 5     0,24  
Швеллер неизв           8,9 8240-72
Швеллер ХЗ           0,362  
Швеллер 3           0,575  
Шестигранник АМГ 9         0,066  
Шестигранник АС-14 19 1,26-3,36       1,195 14-1-152-72
Шестигранник А12 10       калибр 0,4 1414-75
Шестигранник А12 10       х/т 0,275 1414-75
Шестигранник А12 10 3,1-5,1     калибр 0,496 1414-75,8560-78
Шестигранник А12 11 3,97     калибр 0,545 8560-78,1414-75
Шестигранник А12 11 2,6-5,4     калибр 0,272 1414-75,8560-78
Шестигранник А12 12       калибр 0,105 1414-75
Шестигранник А12 12       калибр 0,105 1414-75
Шестигранник А12 12       х/т 0,193 1414-75.8560-78
Шестигранник А12 12 4,9-5,9     калибр 0,391 1414-75,8560-78
Шестигранник А12 14       калибр 0,045 1414-75
Шестигранник А12 14       х/т 0,601 1414-75.8560-78
Шестигранник А12 14       калибр 0,25 1414-75
Шестигранник А12 17       х/т 0,196 1414-75.8560-78
Шестигранник А12 17 4,53-4,6     калибр 0,139 8560-78,1414-75
Шестигранник А12 17         0,026  
Шестигранник А12 19       калибр 0,085 1414-75
Шестигранник А12 24       калибр 0,138 1414-75
Шестигранник А12 24 2,49       0,043  
Шестигранник А12 5       калибр 0,096 1414-75
Шестигранник А12 5       калибр 0,02 1414-75,8560-78
Шестигранник А12 50         1,626  
Шестигранник А12 5,5       калибр 0,07 1414-75,8560-78
Шестигранник А12 5,5       калибр 0,05 1414-75,8560-78
Шестигранник А12 6       калибр 0,155 1414-75
Шестигранник А12 6 3,07     калибр 0,435 8560-78,1414-75
Шестигранник А12 6       калибр 0,34 1414-75,8560-78
Шестигранник А12 7       калибр 0,082 1414-75,8560-78
Шестигранник А12 7       калибр 0,22 1414-75,8560-78
Шестигранник А12 7       калибр 0,418 1414-75
Шестигранник А12 8       калибр 0,453 1414-75
Шестигранник А12 8       калибр 0,039 1414-75
Шестигранник А12 9       калибр 0,164 1414-75
Шестигранник А12 9       калибр 0,212 1414-75,8560-78
Шестигранник Д1Т 27         0,013 21488-97
Шестигранник Д16 12 1,37-1,7       0,005 21488-97
Шестигранник ХЗ 12 2,4-3,08     калибр 0,017  
Шестигранник ХЗ 7 2,16-2,57       0,01  
Шестигранник 07Х16Н6 10       калибр 0,032 14-1-759-76, 8560-78
Шестигранник 07Х16Н6 19       калибр 0,152  
Шестигранник 08Х18Н10Т 12 3,11     калибр 0,004  
Шестигранник 09Х16Н4Б 10 2,2-4,03     калибр 0,01 8560-78,5949-75
Шестигранник 09Х16Н4Б 10       г/к 0,049 5949-75, 2879-2006
Шестигранник 09Х16Н4Б 32       калибр 0,162 14-1-1498-75
Шестигранник 10 11       х/т 0,095 1051-73.8560-78
Шестигранник 10 12 2,5-3,1     калибр 0,054 1051-73,8560-78
Шестигранник 10 19         0,02 1051-73,8560-78
Шестигранник 10 8         0,009 1051-73,8560-78
Шестигранник 10 9         0,025 1051-73,8560-78
Шестигранник 10КП 5         0,102 1051-73,8560-78
Шестигранник 10КП 6,5       калибр 0,12 1051-73,8560-78
Шестигранник 12ХН3А 11 3,26-3,52     калибр 0,014  
Шестигранник 12Х18Н0Т 13 3       0,003  
Шестигранник 12Х18Н10Т 10 2,45-4,35     калибр 0,086 8560-78,14-1-3564-83
Шестигранник 12Х18Н10Т 10       калибр 0,01 14-1-3957-85.8560-78
Шестигранник 12Х18Н10Т 10       калибр 0,002  
Шестигранник 12Х18Н10Т 11 2,14-4,34     калибр 0,062 8560-78,14-1-3564-83
Шестигранник 12Х18Н10Т 11 3,26-4,7     калибр 0,062 14-1-378-72,14-1-1498-75
Шестигранник 12Х18Н10Т 11 3,84-4,2     калибр 0,042 14-1-378-72,14-1-1498-75
Шестигранник 12Х18Н10Т 12 3,02-3,09     калибр 0,033 14-1-3957-85
Шестигранник 12Х18Н10Т 12 3,06     г/к 0,003 1050-78,2879-88
Шестигранник 12Х18Н10Т 14 3,23-4     калибр 0,11 8560-78,14-1-3564-83
Шестигранник 12Х18Н10Т 14 2,84-4,45     калибр 0,064 14-1-378-72,14-1-1498-75
Шестигранник 12Х18Н10Т 17 4.65;4.7       0,018 5949-75
Шестигранник 12Х18Н10Т 17       калибр 0,085  
Шестигранник 12Х18Н10Т 19       х/т 0,056 14-1-3957-85
Шестигранник 12Х18Н10Т 5 бухта     калибр 0,027 5632-72
Шестигранник 12Х18Н10Т 5,5       калибр 0,174 14-1-3957-83,14-1-3564-83
Шестигранник 12Х18Н10Т 5,5       калибр 0,081 14-1-3957-83,14-1-3564-83
Шестигранник 12Х18Н10Т 6 2,4-3,43     калибр 0,07 8560-78,14-1-377-72
Шестигранник 12Х18Н10Т 6 3,1     калибр 0,022 8560-78,14-1-3564-83
Шестигранник 12Х18Н10Т 7       калибр 0,221 14-1-3957-83,14-1-3564-83
Шестигранник 12Х18Н10Т 8       калибр 0,535 8560-78,14-1-3564-83
Шестигранник 12Х18Н10Т 9 2,47-3,3     калибр 0,069 14-1-378-72,14-1-1498-75
Шестигранник 12Х18Н10Т 9 2,7-3,2     калибр 0,043 8560-78,14-1-3564-83
Шестигранник 12Х18Н10Т 9 2,17-3,64     калибр 0,04 8560-78,14-1-3564-83
Шестигранник 12Х18Н9Т 27       калибр 0,36 14-1-3957-85.8560-78 5 Б
Шестигранник 12Х21Н5Т 12 4,2-5,67     калибр 0,13 8560-78,14-1-1273-75
Шестигранник 12Х21Н5Т 22 1,4-3,87     калибр 0,26 8560-78,14-1-1273-75
Шестигранник 12Х21Н5Т 24 1,79-3,65       0,076  
Шестигранник 12Х21Н5Т 30 1,8-4,89     калибр 0,296 8560-78,14-1-1273-75
Шестигранник 12Х21Н5Т 32 3,34-4,84     калибр 0,624 8560-78,14-1-1273-75
Шестигранник 12Х21Н5Т 36 0.92;1.24;4.12     калибр 0,084 8560-78,14-1-1273-75
Шестигранник 12Х21Н5Т 36 3,5-3,76     калибр 0,001 8560-78,14-1-1273-75
Шестигранник 13Х11Н2В2МФ-Ш 12 2,3-2,9     калибр 0,226 8560-78,14-1-1791-76
Шестигранник 13Х11Н2В2МФ-Ш 12 6,15     калибр 0,046 85600-78,14-1-1791-76
Шестигранник 13Х11Н2В2МФ-Ш 12 2,3-2,9     калибр 0,001 8560-78,14-1-1791-76
Шестигранник 13Х11Н2В2МФ-Ш 8       калибр 0,073 8560-78,14-1-1791-76
Шестигранник 14Х17Н2 10       калибр 0,108 8560-78
Шестигранник 14Х17Н2 11       серебрянка 0,087 14-1-3957-85
Шестигранник 14Х17Н2 11       х/т 0,048 14-1-3957-85
Шестигранник 14Х17Н2 12       калибр 0,025 14-1-3957-85
Шестигранник 14Х17Н2 14       г/к 0,19 14-1-3957-85,8560-78
Шестигранник 14Х17Н2 14       калибр 0,035 14-1-3957-85.8560-78
Шестигранник 14Х17Н2 14       х/т 0,088 14-1-3957-85
Шестигранник 14Х17Н2 14       г/к 0,104 2879-06
Шестигранник 14Х17Н2 14       калибр 0,432 14-1-3957-85, 8560-78
Шестигранник 14Х17Н2 17       калибр 0,113 5949-75
Шестигранник 14Х17Н2 17       х/т 0,112 14-1-3957-85
Шестигранник 14Х17Н2 19 2,2-4,13     калибр 0,042 14-1-3957-85, 8560-78
Шестигранник 14Х17Н2 19       калибр 0,043 14-1-3957-85
Шестигранник 14Х17Н2 19       г/к 0,068 5949-75
Шестигранник 14Х17Н2 22       г/к 0,096 5949-75
Шестигранник 14Х17Н2 24       калибр 0,211 14-1-3957-85, 8560-78
Шестигранник 14Х17Н2 24       калибр 0,296 5949-75
Шестигранник 14Х17Н2 25       г/к 0,238 5949-75
Шестигранник 14Х17Н2 27       калибр 0,07 5949-75
Шестигранник 14Х17Н2 27       х/т 0,106 14-1-3957-85
Шестигранник 14Х17Н2 30 1,52-2,06       0,067  
Шестигранник 14Х17Н2 36       калибр 0,094 8560-78
Шестигранник 14Х17Н2 41       калибр 0,128 14-1-3957-85.8560-78
Шестигранник 14Х17Н2 46       калибр 0,033 8560-78
Шестигранник 14Х17Н2 5       калибр 0,311 14-1-3957-85,8560-78
Шестигранник 14Х17Н2 5       серебрянка 0,016 14-1-3957-85.8560-78.1051-73
Шестигранник 14Х17Н2 5,5       калибр 0,064 14-1-3957-85
Шестигранник 14Х17Н2 5,5 бухта     калибр 0,045  
Шестигранник 14Х17Н2 5,5       калибр 0,573 14-1-3957-85, 8560-78
Шестигранник 14Х17Н2 7         0,038 14-1-2330-77
Шестигранник 14Х17Н2 8       калибр 0,119 14-1-3957-85
Шестигранник 14Х17Н2 9       х/т 0,036 14-1-3957-85
Шестигранник 15Х18Н12С4ТЮ-Ш 12 0,87-2,53     калибр 0,025 14-1-3217-81, 8560-78
Шестигранник 15Х18Н12С4ТЮ-Ш 14 2,88-4     калибр 0,027 14-1-3217-81,8560-78
Шестигранник 15Х18Н12С4ТЮ-Ш 19 3,74-3,83     калибр 0,027 14-1-3217-81,8560-78
Шестигранник 15Х18Н12С4ТЮ-Ш 19 3,55-3,81     калибр 0,188 8560-78,14-1-3217-81
Шестигранник 18Х2Н4МА 17 2,39-4     калибр 0,247 14-1-950-74
Шестигранник 20 11       г/к 0,02  
Шестигранник 20 14 4,09-4,5     калибр 0,625 1051-73,8560-78
Шестигранник 20 14,5       г/к 0,014  
Шестигранник 20 22,5       г/к 0,067  
Шестигранник 20 27       г/к 0,069  
Шестигранник 20 40,5       г/к 0,039  
Шестигранник 20 46,5       г/к 0,084  
Шестигранник 20 5       калибр 0,038 1051-73
Шестигранник 20 8         0,047 1051-73,8560-78
Шестигранник 20 9 2,47-2,93     калибр 0,022 7417-75,1050-88
Шестигранник 20Х13 11       х/т 0,04 14-1-3957-85
Шестигранник 20Х13 11 3,17-4,84     калибр 0,156 8560-78,14-1-3564-83
Шестигранник 20Х13 12 3,5-4,46     калибр 0,428 14-1-3957-85,8560-78
Шестигранник 20Х13 14       неизв 0,343 5949-75
Шестигранник 20Х13 19 1,92-2,95     калибр 0,652 8560-78,14-1-3564-83
Шестигранник 20Х13 24 0,9-1,5       0,02  
Шестигранник 20Х13 24 0,21-0,78       0,021  
Шестигранник 20Х13 27         0,218 5949-75
Шестигранник 20Х13 32 2,4-3,05     калибр 0,077 8560-78,14-1-3564-83
Шестигранник 20Х13 32 1,48-4     калибр 0,102 8560-78,14-1-3564-83
Шестигранник 20Х13 5         0,023  
Шестигранник 20Х13 5       калибр 0,277 14-1-3957-85
Шестигранник 20Х13 5 2,2-2,4     калибр 0,07 14-1-3957-85,8560-78
Шестигранник 20Х13 7 1,9-3,11     калибр 0,03 14-1-3957-85,8560-78
Шестигранник 20Х13 8       калибр 0,058 14-1-3957-85,8560-78
Шестигранник 25 32 5,99-6,17     калибр 0,332 1050-88,1051-73
Шестигранник 3 9 2,22-3,03     калибр 0  
Шестигранник 30ХГСА 10 2,68-2,7     калибр 0,095 14-1-950-74
Шестигранник 30ХГСА 10       калибр 0,176 14-1-950-86, 8560-78
Шестигранник 30ХГСА 10 5,1-5,25     калибр 0,114 4543-71,1051-73
Шестигранник 30ХГСА 11         0,095 14-1-950-86
Шестигранник 30ХГСА 12       калибр 0,866 14-1-950-86, 8560-78
Шестигранник 30ХГСА 12       калибр 0,046 4543-71.8560-78
Шестигранник 30ХГСА 12         0,03 14-1-950-74
Шестигранник 30ХГСА 14 2,62-3,78     калибр 0,111 4543-71,8560-78
Шестигранник 30ХГСА 14       калибр 0,098 4543-71.8560-78
Шестигранник 30ХГСА 14       калибр 0,141 14-1-950-86, 8560-78
Шестигранник 30ХГСА 14 3,02-3,28     калибр 0,061 4543-71,8560-78
Шестигранник 30ХГСА 17       калибр 0,122 1050-88.8560-78
Шестигранник 30ХГСА 17       калибр 0,071 14-1-950-74
Шестигранник 30ХГСА 17 2,69-4,03     калибр 0,065 14-1-950-74
Шестигранник 30ХГСА 19       калибр 0,262 14-1-950-86
Шестигранник 30ХГСА 19       калибр 0,146 4543-71.8560-78
Шестигранник 30ХГСА 22       калибр 0,15 14-1-950-86
Шестигранник 30ХГСА 22 2,36-2,6     калибр 0,828 8560-78,4543-71
Шестигранник 30ХГСА 22       калибр 0,026 4543-71.1051-73
Шестигранник 30ХГСА 24       калибр 0,15 14-1-950-86
Шестигранник 30ХГСА 24       калибр 0,19 4543-71.8560-78
Шестигранник 30ХГСА 24 0,71-3,03     г/к 0,048  
Шестигранник 30ХГСА 27 2,05-3,34     калибр 1,328 8560-78,14-1-3238-81
Шестигранник 30ХГСА 27       калибр 0,304 14-1-950-86, 8560-78
Шестигранник 30ХГСА 27       калибр 0,052 4543-71.8560-78
Шестигранник 30ХГСА 30       калибр 0,098 4543-71.8560-78
Шестигранник 30ХГСА 36       калибр 0,027 4543-71.8560-78
Шестигранник 30ХГСА 46       калибр 0,052 4543-71.8560-78
Шестигранник 30ХГСА 5,5       калибр 0,094 4543-71.8560-78
Шестигранник 30ХГСА 6       калибр 0,145 8560-78,14-1-3238-81
Шестигранник 30ХГСА 7       калибр 0,149 14-1-950-86, 8560-78
Шестигранник 30ХГСА 7       калибр 0,185 14-1-950-86
Шестигранник 30ХГСА 7       калибр 0,01 1050-88.8560-78
Шестигранник 30ХГСА 8       калибр 0,094 4543-71, 8560-78
Шестигранник 30ХГСА 8 2-3,01     калибр 0,015 8560-78,14-1-3238-81
Шестигранник 30ХГСА 8       калибр 0,02 4543-71.8560-78
Шестигранник 30ХГСА 8       калибр 0,033 14-1-3957-85
Шестигранник 30ХГСА 8       г/к 0,023 14-1-950-86
Шестигранник 30ХГСА 9       г/к 0,184 14-1-950-86
Шестигранник 30ХГСА 9         0,03 14-1-950-74
Шестигранник 30ХГСА-СШ 9       калибр 0,197 8560-78.4543-71
Шестигранник 30ХМА 14       калибр 0,198 4543-71,8560-78
Шестигранник 30ХМА 17       калибр 0,508 4543-71,8560-78
Шестигранник 30ХМА 19       калибр 1,01 4543-71,8560-78
Шестигранник 30ХМА 24       калибр 1,266 4543-71,8560-78
Шестигранник 30ХМА 50       калибр 1,048 4543-71,8560-78
Шестигранник 35 11       х/т 0,064 1051-73.8560-78
Шестигранник 35 12 5,6     калибр 0,094 8560-78,1051-73
Шестигранник 35 14 3,5-6     калибр 0,2 8560-78,1051-73
Шестигранник 35 17 4,51-4,6     калибр 0,088 1051-73,8560-78
Шестигранник 35 17 3,2-3,35     калибр 0,132 1051-73,8560-78
Шестигранник 35 17 4,2-4,54     калибр 0,218 8560-78,1051-73
Шестигранник 35 22 2,12-6,45     калибр 0,388 8560-78.1051-73
Шестигранник 35 27 1,74-4,54     калибр 0,3 7417-75,1050-88
Шестигранник 35 27,5       г/к 0,08  
Шестигранник 35Х 13 2,85-4,3     калибр 0,686 8560-78,4543-71
Шестигранник 37Х12Н8Г8МФБ 10 1,61-4,51     калибр 0,022  
Шестигранник 38ХА 11 3,02-3,23     калибр 0,082 8560-78,4543-71
Шестигранник 38ХА 11       калибр 0,556 8560-78,4543-71
Шестигранник 38ХА 14 4,28-4,57     калибр 0,155 14-1-3238-81,8560-78
Шестигранник 38ХА 14       калибр 0,05 14-1-950-86
Шестигранник 38ХА 14       калибр 1,212 8560-78,14-1-3238-81
Шестигранник 38ХА 14 4,1-4,6     калибр 0,218 14-1-3238-81,8560-78
Шестигранник 38ХА 17       калибр 0,1 14-1-950-86
Шестигранник 38ХА 17 3     х/т 0,245  
Шестигранник 38ХА 17 4,3-4,6     калибр 0,309 14-1-3238-81,8560-78
Шестигранник 38ХА 17       калибр 1,612 8560-78,4543-71
Шестигранник 38ХА 19       калибр 0,11 14-1-3238-2006
Шестигранник 38ХА 22 2,27-2,8     калибр 1,612 8560-78,4543-71
Шестигранник 38ХА 27       калибр 0,491 8560-85,4543-71
Шестигранник 38ХА 27 1,82-4,78     калибр 1,394 8560-85,4543-71
Шестигранник 38ХА 30 3,9-4,4     калибр 0,339 8560-78,4543-71
Шестигранник 38ХА 30       калибр 0,026 14-1-950-86
Шестигранник 38ХА 50       калибр 0,34 14-1-950-86
Шестигранник 38ХА 6 3,3-3,58     калибр 0,031 8560-78,14-1-3238-81
Шестигранник 38ХА 7       калибр 0,11 14-1-950-74
Шестигранник 38ХА-СШ 10 1,9-3,2     калибр 0,102 14-1-195-73
Шестигранник 38ХС 8       калибр 0,558 8560-78,14-1-3238-81
Шестигранник 40 36 2,84-3,1     калибр 0,104  
Шестигранник 40Х 14 3,25     калибр 0,457 4543-71,8560-78
Шестигранник 40Х 19 0,46-3,87     калибр 0,162 8560-78,4543-71
Шестигранник 40Х 46 5,85     калибр 0,166 4543-71,1051-73
Шестигранник 40ХН2МА 10 3-3,08     калибр 0,101 14-1-950-74
Шестигранник 40ХН2МА 27 3,04-4,62     калибр 0,072 14-1-950-74
Шестигранник 45 10       калибр 0,305  
Шестигранник 45 10       х/т 0,044 14-1-2330-77
Шестигранник 45 11 3,03     калибр 0,06 1050-88,8560-78
Шестигранник 45 11 3,04-3,9     калибр 0,689 8560-78,1051-73,14-1-196-73
Шестигранник 45 11       г/к 0,268 14-1-2330-77
Шестигранник 45 11 3,04-3,9     калибр 0,084 8560-78,1051-73,14-1-196-73
Шестигранник 45 12 3,4-4,9     калибр 0,295 14-1-2330-77
Шестигранник 45 12 3,3     калибр 2,06 8560-78,1051-73,1050-88
Шестигранник 45 14 3,3-5,2     г/к 0,19 1051-73,8560-78
Шестигранник 45 14       калибр 0,022 1051-73,1050-88
Шестигранник 45 14       калибр 0,02 1050-88.8560-78
Шестигранник 45 17       калибр 0,135 4543-71.8560-78
Шестигранник 45 17       калибр 0,043 14-1-2330-77
Шестигранник 45 17 3,1-3,4     калибр 1,705 1050-88,8560-78
Шестигранник 45 17 3,31-6     калибр 0,033 1050-88,1051-73
Шестигранник 45 17       г/к 0,299 14-1-2330-77
Шестигранник 45 19       калибр 0,065 1050-88.8560-78
Шестигранник 45 19       г/к 0,346 14-1-2330-77
Шестигранник 45 21 4,95-5,12     калибр 0,513 1050-88,8560-78
Шестигранник 45 21 4,98-5,17     калибр 0,045 7417-75,1050-88
Шестигранник 45 22 6,2-6,25     калибр 0,1 1050-88,1051-73
Шестигранник 45 22,5       г/к 0,042  
Шестигранник 45 24       калибр 0,038 1050-88.8560-78
Шестигранник 45 27       г/к 0,038 1050-88
Шестигранник 45 27 4,02-5,08     калибр 0,049 1050-88,1051-73
Шестигранник 45 30,5       г/к 0,02  
Шестигранник 45 46       г/к 0,058 1050-88
Шестигранник 45 5 2,66     калибр 0,456 8560-78,1051-73
Шестигранник 45 5,5         0,227 14-1-2330-77
Шестигранник 45 5,5 2,63     калибр 0,173 8560-78,1051-73
Шестигранник 45 5,5         0,22 14-1-2330-77
Шестигранник 45 5,5 2,58     калибр 0,348 14-1-2330-77,8560-78
Шестигранник 45 6 2,52-3,01     калибр 0,123 14-1-2330-77,8560-78
Шестигранник 45 6 3-3,26     калибр 0,093 14-1-2330-77,8560-78
Шестигранник 45 7 2,9-3,3     калибр 0,34 14-1-2330-77,8560-78
Шестигранник 45 7 2,9-3,3     калибр 0,862 14-1-2330-77,8560-78
Шестигранник 45 7 2,2-5,7     калибр 0,175 14-1-2330-77
Шестигранник 45 7       калибр 0,219 14-1-2330-77
Шестигранник 45 7       г/к 0,108 14-1-2330-77
Шестигранник 45 8 3,05     калибр 0,386 14-1-2330-77,8560-78
Шестигранник 45 8 3-3,2     калибр 0,143 8560-78,1051-73
Шестигранник 45 8       калибр 0,075  
Шестигранник 45 8       калибр 0,053  
Шестигранник 45 8       г/к 0,023 14-1-2330-77
Шестигранник 45 8 2,8     калибр 1,112 14-1-2330-77,8560-78
Шестигранник 45 8 3-3,4     калибр 0,737 14-1-2330-77,8560-78
Шестигранник 45 9 3,05     калибр 0,914 8560-78,1051-73
Шестигранник 45 9 3,05     калибр 0,528 14-1-2330-77,8560-78
Шестигранник 45 9 3,05     калибр 0,699 8560-78,1051-73
Шестигранник 45 9         0,019 14-1-2330-77
Шестигранник 45 9       калибр 0,022 1051-73,1050-88
Шестигранник 45Х 22       калибр 1 14-1-950-74,8560-78
Шестигранник 45Х 30       калибр 0,855 14-1-950-74,8560-78
Шестигранник 45Х 9       калибр 0,15 14-1-950-74,8560-78